SEKRETESS- OCH COOKIE-POLICY

Sammanfattning av hur vi använder Era uppgifter

 • uMotif Limited (”uMotif”/”vi”/”oss”) använder Era personuppgifter för att spåra och analysera uppgifter som registreras av Er i våra appar, inklusive för användning i forskningsprojekt och prövningar och med hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Uppgifter delas med medicinsk personal, hälso- och sjukvårdspersonal och andra yrkesmän vilka Ni gett tillstånd till att ha åtkomst till Era uppgifter. Om Ni deltar i en global prövning, ett globalt projekt eller program kan Era uppgifter skickas till en internationell datauppsättning eller ett lager utanför det land där Ni är bosatt. Ni kommer att informeras klart och tydligt om Era uppgifter kommer att användas på detta sätt.
 • Där vi åberopar Ert samtycke, exempelvis för att bidra med Era uppgifter till forskningsstudier, skicka Era uppgifter till forskningsdatauppsättningar eller för att skicka Era uppgifter till tredje parter, kan Ni avbryta detta samtycke när som helst.
 • Våra appar och tjänster är designade för att hjälpa Er att spåra Era uppgifter, vanligtvis som del av ett forskningsprojekt eller en prövning, eller med medicinsk person, hälso- och sjukvårdspersonal och andra yrkesmän, som kan vara våra partners. Ni kan därför få åtkomst till apparna och tjänsterna via en av våra partners.
 • Vi anser att Ni ska äga de uppgifter Ni för in i våra appar och att Era uppgifter endast ska användas av Er och kliniker och/eller forskare där detta är en del av prövningen, projektet eller programmet Ni har anmält Er till.
 • Era uppgifter kommer inte att säljas eller skickas till andra parter som inte är involverade i den specifika prövningen, det specifika projektet eller programmet som Ni är del av.

Vad omfattar denna policy?

Vi designar, utvecklar, bedriver och underhåller programvaruapplikationer (”appen”/”apparna”) som hjälper människor att spåra sina uppgifter, inklusive för användning i forskningsprojekt och prövningar och med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi skapar våra egna uMotif-appar och vi arbetar med partners för att skapa märkta appar genom att använda vår teknologi för våra partners så att de kan göra dessa appar tillgängliga för sina klienter. Våra partners kan exempelvis omfatta hälso- och sjukvårdspersonal, forskningsinstitutioner och läkemedelsföretag. Där vi eller våra partners bedriver ett forskningsprogram genom att använda våra appar och Ni anmäler Er till det forskningsprogrammet gäller att vi samlar in och bearbetar uppgifter i enlighet med omfattningen av aktiviteten för det forskningsprogrammet eller -projektet (som vi eller våra partners kommer att ge skriftligen innan Ni går med på att delta). Där en av våra partners bedriver ett forskningsprogram eller - projekt genom att använda våra appar kommer de att ha åtkomst till Era uppgifter för syftena med det forskningsprogrammet eller -projektet. Om Ni har frågor angående ett forskningsprogram eller -projekt där Ni deltar eller om de uppgifter som bearbetas om Er för det forskningsprogrammet eller - projektet, kontakta sponsororganisationen för det forskningsprogrammet eller - projektet. Våra appar, center och tjänster kan innehålla länkar till och från online-egenskaper som tillhör våra kunder, partnernätverk, annonsörer och närstående bolag eller andra tredje parter. Om Ni följer en länk till någon av dessa online-egendomar, notera att dessa online-egendomar har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte kan acceptera, och accepterar heller inte, något som helst ansvar eller någon som helst förpliktelse i samband med innehållet i dessa policyer. Läs noga igenom dessa policyer noga innan Ni skickar några personuppgifter till dessa webbplatser. Denna policy beskriver hur uMotif kommer att använda Era uppgifter i förhållande till:

 • våra appar när Ni har hämtat en kopia av appen till Er mobiltelefon eller handhållna enhet (”enhet”);
 • någon av de tjänster som finns tillgängliga via apparna (våra ”tjänster”); och
 • någon av våra webbplatser inklusive utan begränsningar den uMotif-webbplats som finns på: www.uMotif.com och alla underdomäner och sökvägar (våra ”webbplatser”).

Den beskriver också Era dataskyddsrättigheter, inklusive en rätt att invända mot en del av den bearbetning som uMotif genomför. Mer information om Era rättigheter, och hur Ni utövar dem, anges i avsnittet ”Vilka rättigheter har jag?”.

Våra huvudprinciper

ÄGANDE - Ni äger Era uppgifter

VAL - Ni bestämmer hur många personuppgifter Ni ger när Ni använder apparna

TRANSPARENS - vi kommer alltid att tala om för Er vilka uppgifter vi har om Er och vad vi gör med dessa uppgifter

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och bearbetar personuppgifter om Er när Ni interagerar med oss och våra appar, tjänster och webbplatser. Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om Er:

 • Information som Ni ger genom att fylla i formulär eller enkäter på vår webbplats eller i våra appar. Detta omfattar information som Ni ger när Ni registrerar Er på våra webbplatser eller i våra appar och öppnar ett konto, publicerar material eller begär ytterligare tjänster. Vi kan också be Er om information när Ni rapporterar ett problem med våra webbplatser, appar eller tjänster.
 • Om Ni kontaktar oss kan vi behålla en post om den korrespondensen.
 • När Ni besöker våra webbplatser eller appar eller interagerar med våra tjänster kan vi (och våra tjänsteleverantörer) använda en rad olika teknologier som automatiskt eller passivt samlar in information om hur våra tjänster nås och används (”Användningsuppgifter”). Användningsuppgifter kan omfatta:
  • den typ av mobil enhet som Ni använder (t.ex. om Ni använder en Apple- eller en Samsung-enhet);
  • en unik enhetsidentifierare (exempelvis Er enhets IMEI-nummer, MAC-adressen för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt eller det mobilnummer som används av enheten);
  • information om det mobila nätverket (t.ex. om Ni är i Telia- eller Elisa-nätverket);
  • Ert mobiloperativsystem (t.ex. om Ni använder en iPhone- eller Android-telefon);
  • Er IP-adress och HTTP-referentinformation (t.ex. den sida som visas, tid, refererande webbadresser);
  • den typ av mobil webbläsare som Ni använder (t.ex. webbläsaren Chrome eller Safari);
  • tidszonsinställning (t.ex. GMT, EST);

Användningsuppgifter hjälper oss att förstå våra användare bättre och att anpassa innehållet till deras behov och intresse. Användningsuppgifter är statistiska uppgifter om våra användares surfningsåtgärder och -mönster, och identifierar inte någon individ. Ni kan vara förvissad om att vi kommer att behandla användningsuppgifter som personuppgifter om vi kombinerar dem med Er som en specifik och identifierbar person.

Vilken information får vi från tredje parter?

Ibland kan vi få information om Er från tredje parter. I synnerhet kan vi få Ert namn eller Er e-postadress från hälso- och sjukvårdspersonal, ett sjukhus eller en sjukvårdsmottagning, en forskare i en prövning eller projektsponsor för att kunna bjuda in Er att använda uMotif-tjänsterna. All information som mottages från tredje parter skulle behandlas på samma sätt som alla uppgifter Ni för in i uMotif-tjänsterna.

Hur använder vi information som samlas in av uMotif eller mottages från tredje parter, och vad är den rättsliga grunden för denna användning?

Vi bearbetar dessa personuppgifter för följande syften:

 • Fullgöra ett kontrakt, eller vidta åtgärder som är kopplade till ett kontrakt: detta är relevant där Ni går med på att delta i en forskningsstudie, eller ett projekt eller ett program. Detta omfattar att:
  • skapa ett nytt konto
  • verifiera Er identitet för att nå Ert konto;
  • dela Era uppgifter som införts i våra appar med professionella, godkända användare;
  • kommunicera med Er om forskningsstudien, projektet eller programmet som Ni har anmält Er till;
  • tillhandahålla kundtjänster och ordna med leverans eller annat tillhandahållande av produkter, information eller tjänster som har att göra med forskningsstudien, projektet eller programmet som Ni har anmält Er till;
 • Enligt vad som krävs av uMotif för att bedriva vår verksamhet och eftersträva våra legitima intressen, i synnerhet följande:
  • vi kommer att använda Er information för att förse Er med relevant information, relevanta produkter och/eller tjänster som Ni kan begära eller som vi kan bestämma oss för skulle passa Era behov. Vi kan exempelvis föreslå sätt till Er för att bättre delta i en forskningsstudie eller få ut det mesta av Ert patientstödsprogram;
  • vi bevakar användningen av våra webbplatser och onlinetjänster, och använder Er information för att hjälpa oss att bevaka, förbättra och skydda våra produkter, vårt innehåll, våra tjänster och webbplatser, både online och offline och säkerställa att innehåll från våra webbplatser och appar presenteras på det mest effektiva sättet för Er och Er dator;
  • vi använder information som Ni tillhandahåller för att anpassa vår webbplats, våra produkter eller tjänster för Er och informera Er om förändringar på våra webbplatser, i våra appar eller tjänster;
  • vi kan tillhandahålla sammanlagd användarstatistik, demografisk information och användningsuppgifter som inte identifierar Er specifikt för tredje parter. Vi kan kombinera Era användningsuppgifter med användningsuppgifter från andra användare av våra produkter och tjänster och delar eller tillhandahåller denna trendinformation i kombinerad och anonymiserad form med tredje parter. Vi kan exempelvis använda Era användningsuppgifter som del av ett sammanlagt värde för att bistå ett universitet, en akademisk institution eller ett sjukhus med deras medicinska forskning;
  • vi kan också använda information som insamlats från Er och kombinera den med information som tillhandahålls av våra andra användare av våra produkter och tjänster för att hjälpa oss att förbättra designen och leveransen av våra programvaruverktyg, vilket ökar effektiviteten för alla användare. Uppgifter kommer vanligtvis att analyseras i ett anonymt format av företagets anställda och underleverantörer för att förbättra våra produkter;
  • vi bevakar kundkonton för att förhindra, utreda och/eller rapportera bedrägeri, terrorism, felaktig framställning, säkerhetsincidenter eller brott, i enlighet med gällande lag;
  • vi använder information som Ni ger oss för att utreda eventuella klagomål vi får från Er eller från andra, om vår webbplats eller våra produkter eller tjänster;
  • vi kommer att använda uppgifter i anslutning till juridiska anspråk, överensstämmelse, regulatoriska och utredande syften enligt vad som är nödvändigt (inklusive avslöjande av sådan information i anslutning till rättsliga ärenden eller tvister); och
  • vi använder uppgifter från vissa individer för att inbjuda dem att delta i forskningsstudier;
 • Där Ni ger oss samtycke gäller att:
  • vi placerar cookies och använder oss av liknande teknologier i enlighet med vår cookie-policy (nedan) och informationen som Ni får när de teknologierna används
  • vid andra tillfällen där vi frågar efter Ert samtycke kommer vi att använda uppgifterna för det syfte som vi förklarar då.
 • För syften som krävs enligt lag:
  • där vi behöver föräldrars samtycke för att kunna erbjuda online-tjänster till barn som inte fyllt 16. Flertalet av våra webbplatser är emellertid inte designade för barn som inte fyllt 16.
  • Som svar på förfrågningar från myndigheter eller brottsbekämpande organ som genomför en utredning.

Dra tillbaka samtycke eller på annat sätt invända mot direkt marknadsföring

När vi åberopar Ert samtycke kommer Ni alltid att kunna dra tillbaka det samtycket, även om vi kan ha andra rättsliga grunder för bearbetning av Era uppgifter för andra syften, exempelvis de som beskrivs ovan. I vissa fall kan vi skicka direkt marknadsföring till Er utan Ert samtycke, där vi åberopar våra legitima intressen.

Vem kommer vi att dela dessa uppgifter med, var och när?

Våra appar och tjänster är designade för att hjälpa Er att spåra Era uppgifter, vanligtvis som del av ett forskningsprojekt eller en prövning, eller med medicinsk person, hälso- och sjukvårdspersonal och andra yrkesmän, som kan vara våra partners. Ni kan därför få åtkomst till apparna och tjänsterna via en av våra partners.

Vid registreringen för att använda apparna och tjänsterna kommer Ni att ha använt en unik registreringskod. Denna unika registreringskod kopplar Ert uMotif-konto till en eller flera av våra online-egendomar eller till våra partners online-egendomar. Ert uMotif-konto kan exempelvis vara kopplat till en specifik databas för en forskningsstudie eller för ett visst sjukhus eller en viss läkarmottagning. Era uppgifter kommer att kunna ses av alla professionella godkända användare av de online-egendomar som Ert konto är kopplat till (forskare, centerchefer, läkare, sköterskor, mottagningschefer, dietister osv.). Era uppgifter kommer inte att kunna ses av andra patientanvändare såvida Ni inte väljer något annat. Det kan också vara möjligt för Era kliniker eller Er hälso- och sjukvårdspersonal att lägga till uppgifter i Ert konto (t.ex. en notering från en journal, eller en ny uppgift), såväl som att visa eventuella uppgifter som Ni har infört. Om Ni inte vill att Era uppgifter ska visas av någon annan, skicka e-post till contact@uMotif.com. Ni ska emellertid vara varse om att detta kan påverka hur Ni och Era kliniker och/eller forskare använder tjänsten.

Om Ni har åtkomst till apparna eller tjänsterna via en uMotif-partner och den partnern säger upp sitt avtalsmässiga förhållande med uMotif kanske Ni inte längre kan få åtkomst till appar och tjänster via den partnern. Uppgifter som överförts när Ni använde apparna och tjänsterna via partnern kanske inte heller längre finns tillgängliga. Om Ni vill ha ytterligare information om huruvida Ni kommer att ha fortsatt åtkomst till apparna och tjänsterna efter uppsägning av vårt avtalsförhållande med den relevanta partnern, kontakta contact@uMotif.com.

Personuppgifter kan delas med tjänstemän från myndigheter och/eller brottsbekämpande organ om så krävs för ovanstående syften, om så krävs enligt lag eller om så krävs för rättsligt skydd av våra legitima intressen i överensstämmelse med tillämpliga lagar.

Personuppgifter kommer också att delas med tredje parts tjänsteleverantörer som kommer att behandla dem åt uMotif för de syften som identifieras ovan. Sådana tredje parter omfattar leverantörer av värdfunktioner för webbplatser, underhåll, bedrivande av call-center (om sådana är del av ett specifikt projekt eller program där Ni deltar), och identitetskontrolltjänster där detta är en nödvändig del av Ert projekt eller program.

I den händelse att verksamheten säljs eller integreras med en annan verksamhet kommer Era detaljer att avslöjas för våra rådgivare och eventuell spekulants rådgivare och kommer att skickas till de nya ägarna av verksamheten.

Våra tjänster erbjuds globalt till studier, projekt och program. Användaruppgifter förvaras i allmänhet antingen i EU eller USA, beroende på platsen för varje prövning, projekt eller program eller enligt vad som krävs, och Ni kommer att informeras om sådana arrangemang från fall till fall.

Om information överförs utanför EES, och där detta är till en intressent eller leverantör i ett land som inte lyder under ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, kommer uppgifter att skyddas adekvat av Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler, en tillämplig Privacy Shield-certifiering eller en leverantörs bindande företagsregler som registerförare. En kopia av relevant mekanism kan tillhandahållas för Er granskning efter Er begäran till contact@uMotif.com.

Vilka rättigheter har jag?

Ni har rätt att be oss om en kopia av Era personuppgifter; att be oss att rätta, radera eller begränsa (stoppa all aktiv) bearbetning av Era personuppgifter; och att erhålla de personuppgifter som Ni ger till oss för ett avtal eller med Ert samtycke i ett strukturerat, maskinläsbart format och att be oss att dela (flytta över) dessa uppgifter med (till) en annan registeransvarig.

Ni kan dessutom invända mot bearbetningen av Era personuppgifter under vissa omständigheter (i synnerhet där vi inte måste bearbeta uppgifter för att uppfylla ett avtalsmässigt eller annat rättsligt krav, eller där vi använder uppgifterna för direkt marknadsföring).

Dessa rättigheter kan vara begränsade, exempelvis om fullgörande av Er förfrågan skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om Ni instruerar oss att radera information som vi enligt lag måste behålla eller har avgörande och berättigade legitima intressen att behålla.

I syfte att utöva någon av dessa rättigheter kan Ni kontakta oss genom att använda de detaljer som beskrivs nedan. Om Ni har olösta frågor har Ni rätt att lämna in klagomål till en EU-dataskyddsmyndighet där Ni bor, arbetar eller där Ni anser att det har inträffat ett intrång.

För registrering i våra appar och tjänster och verifieringen av Er identitet är tillhandahållande av information obligatoriskt: om relevanta uppgifter inte tillhandahålls kan vi inte skapa ett nytt konto, registrera Er i Er prövning, Ert projekt eller program eller logga in Er i ett befintligt konto på ett säkert sätt. Allt annat tillhandahållande av Er information är valfritt. Emellertid gäller att om Ni inte tillhandahåller Er information kan det ha negativ inverkan på Er upplevelse av att använda våra appar och tjänster och Ni kanske inte erhåller den fullständiga fördelen med att använda våra tjänster med Er hälso- och sjukvårdspersonal eller Ert forskningsteam.

Hur kommer jag i kontakt med Er?

Vi hoppas att vi kan tillfredsställa förfrågningar Ni kan ha om hur vi bearbetar Era uppgifter. Om Ni har frågor om hur vi bearbetar Era uppgifter, eller vill avanmäla Er från direkt marknadsföring, kan Ni kontakta contact@uMotif.com eller skriva till uMotif Limited, 15th Floor, WeWork, 10 York Road, London, SE1 7ND, Storbritannien.

Ni kan också kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@uMotif.com.

Hur länge kommer Ni att behålla mina uppgifter?

Om Ni vill upphöra med användningen av Ert uMotif-konto kan Ni antingen avaktivera det eller ta bort det. När Ni avaktiverar Ert konto sätts Ert konto i vänteläge men vi raderar inte någon av Er information. Ni kan avaktivera Ert konto genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@uMotif.com med ämnesrubriken Account deactivation (Avaktivering av konto). När Ni tar bort ett konto tas det permanent bort från uMotif. Denna process är oåterkallelig. Det tar oss vanligtvis cirka 48 timmar att ta bort ett konto men en del information kan finnas kvar i säkerhetskopior och loggar under upp till 6 månader. Ni ska endast ta bort Ert konto om Ni är säker på att Ni aldrig vill aktivera Ert konto igen. Ni kan ta bort Ert konto genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@uMotif.com med ämnesrubriken Account deletion (Borttagning av konto).

Där vi bearbetar registreringsuppgifter gör vi det under den tid som Ni är en aktiv användare av våra appar och tjänster och under sex (6) år efter det.

Där vi bearbetar personuppgifter för marknadsföringssyften eller med Ert samtycke bearbetar vi uppgifterna tills Ni instruerar oss att upphöra och under en kort tid efter detta (för att ge oss möjlighet att implementera Era förfrågningar). Vi behåller också en post om det faktum att Ni har instruerat oss att inte skicka Er direkt marknadsföring, eller att inte bearbeta Era uppgifter i det oändliga, så att vi kan respektera Er förfrågan i framtiden.

Där vi bearbetar personuppgifter i anslutning till att fullgöra ett kontrakt, ett projekt eller en forskningsstudie behåller vi uppgifterna under sex (6) år från Er sista interaktion med oss.