RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

Sammendrag av hvordan vi bruker opplysningene dine

 • uMotif Limited («uMotif»/«vi»/«oss») bruker dine personopplysninger til å spore og analysere opplysninger registrert av deg i våre apper, inkludert for bruk i forskningsprosjekter og -studier og hos aktører innen helsevesenet.
 • Opplysninger deles med medisinske, helsemessige eller andre fagfolk du gir tillatelse til å få tilgang til dataene dine. Hvis du deltar i en global studie, et prosjekt eller et program, kan opplysningene dine sendes til et internasjonalt datasett eller oppbevaringssted utenfor landet der du bor. Du vil bli tydelig informert hvis opplysningene dine vil bli brukt på denne måten.
 • Der vi er avhengige av ditt samtykke, for eksempel ved bruk av opplysningene dine i forskningsstudier, sending av opplysningene dine til datasett i forbindelse med forskning eller sending av opplysningene dine til tredjeparter, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket.
 • Våre apper og tjenester er utformet for å hjelpe deg med å spore dine opplysninger, vanligvis som en del av et forskningsprosjekt eller en studie, eller med en medisinsk, helserelatert eller annen profesjonell part, som kan være vår samarbeidspartner. Tilgang til appene og tjenestene kan derfor gjøres tilgjengelig for deg via en av våre partnere.
 • Vi mener at du skal eie opplysningene du legger inn i appene våre, og at opplysningene dine kun skal brukes av deg og profesjonelle klinikere og/eller forskere der dette er en del av studien, prosjektet eller programmet du har registrert deg for.
 • Opplysningene dine blir ikke solgt av eller sendt til andre parter som ikke er involvert i den spesifikke studien, prosjektet eller programmet som du er del av.

Hva dekkes i disse retningslinjene?

Vi designer, utvikler, drifter og vedlikeholder programvareapplikasjoner («Appen(e)») for å hjelpe folk med å spore sine opplysninger, inkludert for bruk i forskningsprosjekter og -studier, og hos aktører innen helsevesenet. Vi skaper våre egne uMotif-apper, og vi samarbeider med partnere for å opprette merkevareapper som bruker vår teknologi, som våre partnere kan gjøre tilgjengelig for sine kunder. Våre partnere kan for eksempel inkludere helsepersonell, forskningsinstitusjoner og farmasøytiske selskaper. Der vi eller våre partnere gjennomfører et forskningsprogram som bruker våre apper og du registrerer deg for dette forskningsprogrammet, vil vi samle inn og behandle opplysninger i samsvar med omfanget av aktiviteten for dette forskningsprogrammet eller -prosjektet (som vi eller våre partnere vil oppgi skriftlig før du samtykker i å delta). Når en av våre partnere gjennomfører et forskningsprogram eller -prosjekt ved bruk av våre apper, får de tilgang til dine opplysninger for formålet med det forskningsprogrammet eller -prosjektet. Hvis du har spørsmål om et forskningsprogram eller -prosjekt der du deltar eller opplysningene som behandles om deg for det forskningsprogrammet eller -prosjektet, kan du kontakte sponsororganisasjonen for det aktuelle forskningsprogrammet eller -prosjektet. Våre apper, nettsteder og tjenester kan inneholde koblinger til og fra våre kunder, partnernettverk, annonsører og tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter. Hvis du følger en kobling til noen av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke kan og ikke godtar noe ansvar for disse retningslinjene. Les retningslinjene nøye før du sender inn personopplysninger til disse nettstedene. Disse retningslinjene beskriver hvordan uMotif bruker opplysningene dine i:

 • appene våre når du har lastet ned en kopi av appen på mobiltelefonen eller den håndholdte enheten din («enhet»)
 • noen av tjenestene som er tilgjengelige via Appene (våre «Tjenester») og
 • noen av våre nettsteder, inkludert uten begrensninger uMotif-nettstedet på: www.uMotif.com og alle underdomener og stier (våre «nettsteder»)

Det beskriver også dine datavernrettigheter, inkludert retten til å protestere mot noe av behandlingen som uMotif utfører. Mer informasjon om dine rettigheter og hvordan du utøver dem, er beskrevet i «Hvilke rettigheter har jeg?» avsnittet.

Våre kjerneverdier

EIERSKAP – Du eier opplysingene dine

VALG – Du bestemmer hvor mange personopplysninger du oppgir når du bruker appene

GJENNOMSIKTIGHET – vi vil alltid fortelle deg hvilke opplysninger vi har om deg, og hva vi gjør med disse opplysningene

Hvilken informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du samhandler med oss og våre apper, tjenester og nettsteder. Vi kan samle inn og behandle følgende opplysninger om deg:

 • Informasjon du oppgir ved å fylle ut skjemaer eller undersøkelser på nettstedet eller appene våre. Dette inkluderer informasjon du oppgir når du registrerer deg på våre nettsteder eller apper og åpner en konto, legger ut materiale eller ber om flere tjenester. Vi kan også be deg om informasjon når du rapporterer et problem med våre nettsteder, apper eller tjenester.
 • Hvis du kontakter oss, kan vi lagre informasjon om korrespondansen.
 • Når du besøker våre nettsteder eller apper eller samhandler med våre tjenester, kan vi (og våre andre tjenesteleverandører) bruke en rekke teknologier som automatisk eller passivt innhenter informasjon om hvordan våre tjenester er tilgått og brukt («Bruksdata»). Bruksdata kan inkludere:
  • typen mobilenhet du bruker (f.eks. om du bruker en Apple- eller en Samsung-enhet)
  • en unik enhetsidentifikator (f.eks. enhetens IMEI-nummer, MAC-adressen til enhetens trådløse nettverksgrensesnitt eller mobiltelefonnummeret som brukes av enheten)
  • mobilnettverksinformasjon (f.eks. er du på 3-nettverket eller Vodafone-nettverket?)
  • ditt mobile operativsystem (f.eks. bruker du en Iphone eller en Android?)
  • din IP-adresse og HTTP-henvisningsinformasjon (f.eks. siden som leveres, tiden, henvisende URL-er)
  • hvilken type nettleser du bruker (f.eks. bruker du Chrome- eller Safari-nettleseren?)
  • tidssoneinnstilling (f.eks. GMT, EST?)

Bruksdata hjelper oss med å forstå våre brukere bedre og skreddersy innhold til deres behov og interesser. Bruksdata er statistiske data om brukernes nettleserhandlinger og mønstre, og identifiserer ikke noen enkeltperson. Vær trygg på at vi vil behandle bruksdata som personopplysninger hvis vi kombinerer det med deg som en spesifikk og identifiserbar person.

Hvilken informasjon mottar vi fra tredjeparter?

Noen ganger kan vi motta informasjon om deg fra tredjeparter. Det kan mer spesifikt være navnet ditt eller e-postadressen din fra helsepersonell, sykehus eller behandlingssteder, en studieforsker eller en prosjektsponsor for å invitere deg til å bruke uMotif-tjenestene. All informasjon mottatt fra tredjeparter vil behandles på samme måte som opplysninger du selv legger inn i uMotif-tjenestene.

Hvordan bruker vi informasjon innhentet av uMotif eller mottatt fra tredjeparter, og hva er det juridiske grunnlaget for denne bruken?

Vi behandler disse personopplysningene for følgende formål:

 • For å oppfylle en kontrakt, eller ta grep knyttet til en kontrakt: dette er relevant der du samtykker i å delta i en forskningsstudie, et prosjekt eller et program. Dette inkluderer:
  • Opprette en ny konto
  • bekrefte identiteten din for å få tilgang til kontoen din
  • dele opplysningene dine som er lagt inn i appene våre med profesjonelle autoriserte brukere
  • kommunisere med deg om forskningsstudien, prosjektet eller programmet du har registrert deg for
  • yte kundestøtte og arrangere leveranse eller annen tilgjengeliggjøring av produkter, informasjon eller tjenester relatert til forskningsstudien, prosjekt eller programmet du har registrert deg for
 • Som påkrevd av uMotif for å drive vår virksomhet og følge våre legitime interesser, spesielt:
  • vi kommer til å bruke opplysningene dine til å gi deg relevant informasjon, produkter og/eller tjenester som du kan be om, eller som vi mener passer dine behov. Vi kan for eksempel foreslå måter du kan bedre delta i en forskningsstudie eller få mest mulig ut av pasientstøtteprogrammet ditt på.
  • vi overvåker bruken av våre nettsteder og -tjenester, og bruker informasjonen din til å hjelpe oss å overvåke, forbedre og beskytte våre produkter, innhold, tjenester og nettsteder, både på nett og frakoblet, og sikre at innholdet fra våre nettsteder og apper presenteres på den mest effektive måten for deg og for datamaskinen din;
  • vi bruker informasjon du oppgir til å tilpasse vår nettside, våre produkter eller tjenester for deg, og varsle deg om endringer på våre nettsteder, apper eller tjenester;
  • vi kan gi samlet brukerstatistikk, demografisk informasjon og bruksdata som ikke identifiserer deg spesifikt, til tredjeparter. Vi kan kombinere dine bruksdata med bruksdata for andre brukere av våre produkter og tjenester, og dele eller dele denne trendinformasjonen i samlet og anonymisert form med tredjeparter. Vi kan for eksempel bruke dine bruksdata som en del av en aggregert leveranse for å hjelpe et universitet, en akademisk institusjon eller et sykehus med deres medisinske forskning;
  • vi kan også bruke informasjon samlet inn fra deg og kombinere den med informasjon gitt av våre andre brukere av våre produkter og tjenester for å hjelpe oss med å forbedre design og leveranse av våre programvareverktøy, noe som øker effektiviteten for alle brukere. Opplysninger blir vanligvis bli analysert i et anonymt format av selskapets ansatte og kontraktører for å forbedre våre produkter
  • vi overvåker kundekontoer for å forebygge, undersøke og/eller rapportere svindel, terrorisme, feilrepresentasjon, sikkerhetshendelser eller kriminalitet, i samsvar med gjeldende lov
  • vi bruker informasjon du gir til å undersøke klager mottatt fra deg eller fra andre, om nettstedet vårt eller våre produkter eller tjenester
  • vi vil bruke opplysninger i forbindelse med juridiske krav, samsvar, samt tilsyns- og etterforskningsformål etter behov (inkludert offentliggjøring av slik informasjon i forbindelse med juridisk prosess eller rettstvist), og
  • vi bruker opplysningene til enkelte personer til å invitere dem til å delta i forskningsstudier;
 • Der du gir oss samtykke:
  • vi plasserer informasjonskapsler og bruker lignende teknolog i samsvar med våre retningslinjer for informasjonskapsler (nedenfor) og informasjonen gitt til deg når disse teknologiene brukes]
  • ved andre anledninger der vi ber deg om samtykke, vil vi bruke opplysningene til det formålet vi oppgir på det tidspunktet.
 • For formål som er påkrevd ved lov:
  • der vi trenger foreldresamtykke til å tilby elektroniske tjenester til barn under 16 år. De fleste av våre nettsteder er imidlertid ikke laget for barn under 16 år.
  • Som svar på forespørsler fra myndigheter eller politimyndigheter som gjennomfører en etterforskning.

Tilbaketrekking av samtykke eller på annen måte bestride direkte markedsføring

Alle steder der vi er avhengig av ditt samtykke, vil du alltid kunne trekke tilbake samtykket, selv om vi kan ha andre rettslige grunnlag for behandling av dine opplysninger for andre formål, slik som de som er beskrevet ovenfor. I noen tilfeller kan vi sende deg direkte markedsføring uten ditt samtykke, der vi ivaretar våre legitime interesser.

Hvem deler vi disse opplysningene med, hvor og når?

Våre apper og tjenester er utformet for å hjelpe deg med å spore dine opplysninger, vanligvis som en del av et forskningsprosjekt eller en studie, eller med en medisinsk, helserelatert eller annen profesjonell part, som kan være vår samarbeidspartner. Tilgang til appene og tjenestene kan derfor gjøres tilgjengelig for deg via en av våre partnere.

Når du skal registrere deg for å bruke appene og tjenestene, må du bruke en unik registreringskode. Denne unike registreringskoden knytter uMotif-kontoen din til ett eller flere av våre nettsteder eller til våre partnere. For eksempel kan uMotif-kontoen kobles til en bestemt database for en forskningsstudie eller til et bestemt sykehus eller en operasjon. Dine opplysninger vil være synlige for alle profesjonelle autoriserte brukere av de elektroniske nettstedene som kontoen din er knyttet til (forskere, områdeledere, leger, sykepleiere, praksisledere, kostholdsveiledere osv.). Dine opplysninger vil ikke være synlige for andre pasientbrukere med mindre du velger noe annet. Det kan også være mulig for helsepersonell eller helsepersonell å legge til opplysninger i kontoen din (for eksempel et dagboknotat eller en ny oppgave) samt vise eventuelle opplysninger du har oppgitt. Hvis du ikke ønsker at opplysningene dine skal bli vist for noen andre, kan du sende en e-post til@uMotif.com. Du bør imidlertid være oppmerksom på at dette kan påvirke hvordan du og dine klinikere og/eller forskere bruker tjenesten.

Hvis du har tilgang til appene og tjenestene via en uMotif-partner og partneren avslutter kontraktsforholden med uMotif, kan det være du ikke lenger har tilgang til appene og tjenestene via den partneren. Det kan også være at opplysninger som lastes opp mens du bruker appene og tjenestene via partneren, ikke lenger er tilgjengelig. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvorvidt du fortsatt beholder tilgangen til appene og tjenestene etter avslutning av kontraktsforholdet vårt med den relevante partneren, kan du kontakte contact@uMotif.com.

Personopplysninger kan deles med offentlige myndigheter og/eller politimyndigheter hvis det er påkrevd for formålene over, hvis pålagt etter loven eller hvis det kreves for juridisk beskyttelse av våre legitime interesser i samsvar med gjeldende lover.

Personopplysninger vil også bli delt med tredjeparts tjenesteleverandører, som vil behandle opplysningene på vegne av uMotif for formålene som er identifisert over. Slike tredjeparter inkluderer leverandører av nettstedshosting, vedlikehold, kundesenter (hvis dette er en del av et bestemt prosjekt eller program der du deltar) og identitetskontrolltjenester der dette er en viktig del av ditt prosjekt eller program.

I tilfelle virksomheten selges eller integreres med en annen virksomhet, vil opplysningene dine bli oppgitt til våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøperes rådgivere og vil bli overført til de nye eierne av virksomheten.

Våre tjenester leveres til studier, prosjekter og programmer over hele verden. Brukeropplysninger lagres vanligvis enten i EU eller USA, avhengig av hver studie, prosjekt eller programplassering eller -krav, og du vil bli informert om slike ordninger for hvert enkelt tilfelle.

Der informasjon overføres utenfor EØS, og hvor dette er til en interessent eller leverandør i et land som ikke er underlagt en tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen, er data tilstrekkelig beskyttet av EU-kommisjonens godkjente standard kontraktsklausuler, en passende Privacy Shield-sertifisering eller en leverandørs bindende bedriftsregler. En kopi av den relevante mekanismen kan gis for din gjennomgang på forespørsel til contact@uMotif.com.

Hvilke rettigheter har jeg?

Du har rett til be oss om en kopi av dine personopplysninger og til å rette, slette eller begrense (stoppe eventuell aktiv) behandling av dine personopplysninger. Dette i tillegg til å innhente personopplysningene du gir oss for en kontrakt eller med ditt samtykke i et strukturert, maskinlesbart format, og be oss om å dele (portere) denne informasjonen til en annen behandlingsansvarlig.

I tillegg kan du protestere mot behandlingen av dine personopplysninger i enkelte tilfeller (spesifikt, der vi ikke trenger å behandle dataene for å oppfylle et kontraktsbasert eller annet juridisk krav, eller der vi bruker opplysningene til direkte markedsføring).

Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel hvis det å oppfylle forespørselen din avslører personopplysninger om en annen person, eller hvis du ber oss om å slette informasjon som vi er lovpålagt å beholde, eller har overbevisende legitime interesser i å beholde.

For å utøve disse rettighetene, kan du ta kontakt med oss ved hjelp av detaljene som er beskrevet nedenfor. Hvis du har uløste bekymringer, har du rett til å klage til en EU-databeskyttelsesmyndighet der du bor, arbeider eller der du mener et brudd kan ha skjedd.

For registrering i våre apper og tjenester og verifiseringen av identiteten din er obligatorisk: hvis relevante opplysninger ikke er oppgitt, vil vi ikke kunne opprette en ny konto, registrere deg i studien, prosjektet eller programmet eller trygt logge deg inn på en eksisterende konto. All annen levering av informasjonen din er valgfri. Men hvis du ikke oppgir informasjonen din, kan din opplevelse med bruken av våre apper og tjenester bli svekket, og det er ikke sikkert at du får full nytte av å bruke våre tjenester med ditt helsepersonell eller forskningsteam.

Hvordan kontakter jeg dere?

Vi håper at vi kan besvare spørsmål du har om måten vi behandler opplysningene dine på. Hvis du har bekymringer om hvordan vi behandler opplysningene dine, eller ønsker å melde deg av direkte markedsføring, kan du ta kontakt på contact@uMotif.com eller skrive til uMotif Limited, 15th Floor, WeWork, 10 York Road, London, SE1 7ND, Storbritannia.

Du kan også kontakte vår personvernrådgiver på DPO@uMotif.com.

Hvor lenge vil dere beholde opplysningene mine?

Hvis du vil slutte å bruke uMotif-kontoen, kan du enten deaktivere eller slette den. Deaktivering av kontoen din setter kontoen din på vent, men vi sletter ikke informasjonen din. Du kan deaktivere kontoen din ved å sende en e-post til contact@uMotif.com med emnet «Kontodeaktivering». Når du sletter en konto, slettes den permanent fra uMotif. Denne prosessen kan ikke gjøres om. Det tar vanligvis ca. 48 timer å slette en konto, men noen opplysninger kan forbli i sikkerhetskopier og logger i opptil 6 måneder. Du bør bare slette kontoen din hvis du er sikker på at du ikke vil aktivere den på nytt. Du kan slette kontoen din ved å sende en e-post til contact@uMotif.com med emnet «Kontosletting».

Når vi behandler registreringsdata, gjør vi dette så lenge du er en aktiv bruker av våre apper og tjenester og i 6 år etter dette.

Når vi behandler personopplysninger for markedsføringsformål eller med ditt samtykke, behandler vi opplysningene til du ber oss om å stoppe og i en kort periode etter dette (slik at vi kan implementere dine forespørsler). Vi lagrer også informasjon om det faktum at du har bedt oss om ikke å sende deg direkte markedsføring eller å behandle opplysningene dine på ubestemt tid, slik at vi kan respektere forespørselen din i fremtiden.

Når vi behandler personopplysninger i forbindelse med en kontrakt, et prosjekt eller en forskningsstudie, beholder vi dataene i seks år fra din siste samhandling med oss.