ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIE

Περίληψη του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

 • Η uMotif Limited («uMotif»/«εμείς»/«εμάς») χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρακολουθεί και να αναλύει τα δεδομένα που έχετε καταγράψει στις εφαρμογές μας, μεταξύ άλλων για χρήση σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες και για κοινοποίηση σε επαγγελματίες του τομέα υγείας.
 • Τα δεδομένα κοινοποιούνται σε ιατρικούς, υγειονομικούς ή άλλους επαγγελματίες που εξουσιοδοτείτε να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εάν συμμετέχετε σε μια παγκόσμια μελέτη, έργο ή πρόγραμμα, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποστέλλονται σε ένα διεθνές σύνολο δεδομένων ή αποθετήριο, εκτός της χώρας στην οποία διαμένετε. Θα ενημερώνεστε με σαφήνεια, εάν τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο.
 • Στις περιπτώσεις που βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας, όπως για τη προσφορά των δεδομένων σας σε ερευνητικές μελέτες, την αποστολή των δεδομένων σας σε σύνολα δεδομένων έρευνας ή για την αποστολή των δεδομένων σας σε τρίτους, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθούν να παρακολουθείτε τα δεδομένα σας, συνήθως ως μέρος ενός ερευνητικού έργου ή μελέτης ή σε συνεργασία με έναν ιατρικό, υγειονομικό ή άλλο επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να είναι συνεργάτης μας. Επομένως, η πρόσβαση στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μπορεί να διατίθενται σε εσάς μέσω ενός από τους συνεργάτες μας.
 • Θεωρούμε ότι πρέπει να είστε κάτοχοι των δεδομένων που εισάγετε στις εφαρμογές μας και ότι τα δεδομένα σας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εσάς και από επαγγελματίες κλινικούς ιατρούς ή/και ερευνητές, όταν αυτό αποτελεί μέρος της μελέτης, του έργου ή του προγράμματος στο οποίο έχετε εγγραφεί.
 • Τα δεδομένα σας δεν θα πωλούνται ούτε θα αποστέλλονται σε άλλα μέρη που δεν συμμετέχουν στη συγκεκριμένη μελέτη, έργο ή πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχετε.

Τι καλύπτει αυτή η πολιτική;

Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε, λειτουργούμε και συντηρούμε εφαρμογές λογισμικού (οι «εφαρμογές») για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να παρακολουθούν τα δεδομένα τους, μεταξύ άλλων για χρήση σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες και με επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Δημιουργούμε τις δικές μας εφαρμογές uMotif και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να δημιουργήσουμε επώνυμες εφαρμογές, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μας που οι εταίροι μας θέτουν στη διάθεση των πελατών τους. Οι εταίροι μας μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, επαγγελματίες υγείας, ερευνητικά ιδρύματα και φαρμακευτικές εταιρείες. Όταν εμείς ή οι εταίροι μας διεξάγουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές μας και εγγράφεστε στο εκάστοτε ερευνητικό πρόγραμμα, θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σύμφωνα με το εύρος δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου ή προγράμματος (το οποίο εμείς ή οι συνεργάτες μας θα παράσχουμε γραπτώς πριν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε). Όταν ένας από τους συνεργάτες μας διεξάγει ένα ερευνητικό πρόγραμμα ή ένα έργο που χρησιμοποιεί τις εφαρμογές μας, θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας για τους σκοπούς του εκάστοτε ερευνητικού προγράμματος ή έργου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο στο οποίο συμμετέχετε ή με τα δεδομένα σχετικά με εσάς που υποβάλλονται σε επεξεργασία για το εκάστοτε ερευνητικό έργο ή πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τον χορηγό του ερευνητικού έργου ή προγράμματος. Οι εφαρμογές, οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς και από τις ηλεκτρονικές τοποθεσίες πελατών μας, συνεργαζόμενων δικτύων, διαφημιζόμενων και συνεργατών τους ή άλλων τρίτων. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιοδήποτε από αυτές τις ηλεκτρονικές τοποθεσίες, να έχετε υπόψη ότι αυτές οι ηλεκτρονικές τοποθεσίες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν φέρουμε ούτε θα αποδεχτούμε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε προσεκτικά αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστοτόπους. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η uMotif θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας σε σχέση με:

 • τις εφαρμογές μας, μόλις λάβετε ένα αντίγραφο της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο ή τη φορητή συσκευή χειρός («συσκευή»).
 • οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που είναι προσβάσιμη μέσω των εφαρμογών (οι «υπηρεσίες» μας) και
 • οποιουσδήποτε από τους ιστοτόπους μας, όπως, μεταξύ άλλων, τον ιστότοπο uMotif που βρίσκεται στη διεύθυνση: www.uMotif.com και όλους τους υποτομείς και διαδρομές του (οι «ιστότοποί» μας).

Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας περί προστασίας των δεδομένων, όπως το δικαίωμα ένστασης σε ορισμένες από τις επεξεργασίες που πραγματοποιεί η uMotif. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο ασκήσεώς τους αναφέρονται στην ενότητα «Ποια είναι τα δικαιώματά μου».

Οι βασικές αρχές μας

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - Είστε κάτοχοι των δεδομένων σας

ΕΠΙΛΟΓΗ - Εσείς αποφασίζετε πόσα προσωπικά δεδομένα θα παρέχετε κατά τη χρήση των εφαρμογών

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - Θα σας ενημερώνουμε πάντα σχετικά με το ποια δεδομένα διατηρούμε για εσάς και τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας και με τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες και τους ιστότοπούς μας. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα παρακάτω δεδομένα για εσάς:

 • Πληροφορίες που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες ή έρευνες στον ιστότοπο ή τις εφαρμογές μας. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας και κατά τη δημιουργία λογαριασμού, τη δημοσίευση υλικού ή την αίτηση για περαιτέρω υπηρεσίες. Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με τους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες μας.
 • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να διατηρήσουμε μια καταχώριση αυτής της αλληλογραφίας.
 • Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας ή αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας, εμείς (και οι άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μας) ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μια ποικιλία τεχνολογιών που συλλέγουν αυτόματα ή παθητικά πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών μας («δεδομένα χρήσης»). Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • τον τύπο της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε (π.χ. χρησιμοποιείτε συσκευή Apple ή Samsung)
  • ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής (για παράδειγμα, ο αριθμός IMEI της συσκευής σας, η διεύθυνση MAC της διεπαφής ασύρματου δικτύου της συσκευής ή ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από τη συσκευή)
  • πληροφορίες κινητού δικτύου (π.χ. ανήκετε στο δίκτυο 3 ή στο δίκτυο της Vodafone;)
  • το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας (π.χ. χρησιμοποιείτε iPhone ή Android;)
  • τη διεύθυνση IP και τις πληροφορίες παραπομπής HTTP (π.χ. η σελίδα που προβάλλεται, η ώρα, οι αναφορές URL)
  • τον τύπο του προγράμματος περιήγησης για κινητά που χρησιμοποιείτε (π.χ. χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Chrome ή Safari;)
  • τη ρύθμιση ζώνης ώρας (π.χ. GMT, EST;)

Τα δεδομένα χρήσης μάς βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τους χρήστες μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Τα δεδομένα χρήσης είναι στατιστικά δεδομένα που αφορούν τις ενέργειες και τα πρότυπα περιήγησης των χρηστών μας και δεν προσδιορίζουν κανένα πρόσωπο. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα χρήσης ως προσωπικά δεδομένα, αν τα συνδυάσουμε μαζί σας ως ένα συγκεκριμένο και προσδιορισμένο πρόσωπο.

Ποιες πληροφορίες λαμβάνουμε από τρίτους;

Μερικές φορές, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να λάβουμε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από κάποιον επαγγελματία υγείας, νοσοκομείο ή κέντρο περίθαλψης, ερευνητή μελέτης ή έναν χορηγό έργου, για να σας προσκαλέσουμε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες uMotif. Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνονται από τρίτους θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως οποιαδήποτε δεδομένα που εσείς εισάγετε στις υπηρεσίες uMotif.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τη uMotif ή τις οποίες λαμβάνουμε από τρίτους και ποια είναι η νομική βάση αυτής της χρήσης;

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να εκπληρώσουμε μια σύμβαση ή να λάβουμε μέτρα που σχετίζονται με μια σύμβαση: αυτό ισχύει όταν συμφωνείτε να συμμετάσχετε σε μια ερευνητική μελέτη, ένα έργο ή ένα πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει:
  • δημιουργία νέου λογαριασμού
  • επαλήθευση της ταυτότητάς σας για πρόσβαση στον λογαριασμό σας
  • κοινοποίηση των δεδομένων που εισάγετε στις εφαρμογές μας σε επαγγελματίες εξουσιοδοτημένους χρήστες
  • επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την ερευνητική μελέτη, το έργο ή το πρόγραμμα στο οποίο έχετε εγγραφεί
  • την παροχή εξυπηρέτησης πελατών και τη διευθέτηση της προσφοράς ή άλλης παροχής προϊόντων, πληροφοριών ή υπηρεσιών που σχετίζονται με την ερευνητική μελέτη, το έργο ή το πρόγραμμα στο οποίο έχετε εγγραφεί
 • Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της uMotif, με σκοπό τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας και την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων μας, ειδικότερα:
  • Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα ή/και υπηρεσίες, τα οποία ενδέχεται να ζητήσετε ή τα οποία εμείς θεωρούμε ότι ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορούμε να προτείνουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βελτιώσετε τη συμμετοχή σας σε μια ερευνητική μελέτη ή να αξιοποιήσετε στο έπακρο το πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών.
  • Παρακολουθούμε τη χρήση των ιστότοπων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να παρακολουθήσουμε, να βελτιώσουμε και να προστατέψουμε τα προϊόντα, το περιεχόμενό μας, τις υπηρεσίες και τους ιστότοπούς μας, τόσο ηλεκτρονικά όσο και εκτός σύνδεσης, και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας προβάλλεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας.
  • Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να εξατομικεύσουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας για εσάς και να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες μας.
  • Ενδέχεται να παρέχουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία χρηστών, δημογραφικές πληροφορίες και δεδομένα χρήσης, τα οποία δεν σας προσδιορίζουν συγκεκριμένα σε τρίτους. Ενδέχεται να συνδυάσουμε τα δεδομένα χρήσης σας με αυτά άλλων χρηστών των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και να μοιραστούμε ή να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες τάσεων σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή σε τρίτους. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα χρήσης σας ως μέρος ενός συνόλου, για να βοηθήσουμε ένα πανεπιστήμιο, ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα ή ένα νοσοκομείο στην ιατρική τους έρευνα.
  • Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε από εσάς και να τις συνδυάσουμε με τις πληροφορίες που παρέχουν άλλοι χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό και την παροχή των εργαλείων λογισμικού μας, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα για όλους τους χρήστες. Η ανάλυση των δεδομένων συνήθως γίνεται ανώνυμα από εργαζόμενους της εταιρείας και εργολάβους, με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων μας.
  • Παρακολουθούμε λογαριασμούς πελατών για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης ή/και αναφοράς περιστατικών απάτης, τρομοκρατίας, ψευδών δηλώσεων, συμβάντων ασφαλείας ή εγκλημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να διερευνήσουμε τυχόν παράπονα που λάβαμε από εσάς ή από άλλους, σχετικά με τον ιστότοπό μας ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
  • Θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα σχετικά με νομικές αξιώσεις, για σκοπούς συμμόρφωσης, και για κανονιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς, όπως απαιτείται (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης τέτοιων πληροφοριών σε σχέση με νομικές διαδικασίες ή δικαστική επίλυση διαφορών).
  • Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα ορισμένων ατόμων για να τους προσκαλέσουμε να λάβουν μέρος σε ερευνητικές μελέτες.
 • Στις περιπτώσεις που μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας:
  • Τοποθετούμε cookie και χρησιμοποιούμε παρόμοιες τεχνολογίες σύμφωνα με την Πολιτική Cookies (παρακάτω) και τις πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς, όταν χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνολογίες
  • Σε άλλες περιπτώσεις, όπου σας ζητάμε συγκατάθεση, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για τον σκοπό που εξηγούμε την εκάστοτε στιγμή.
 • Για σκοπούς που απαιτούνται από τον νόμο:
  • Σε περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε γονική συγκατάθεση για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους ιστοτόπους μας δεν είναι σχεδιασμένοι για παιδιά κάτω των 16 ετών.
  • Ως ανταπόκριση σε αιτήματα κυβερνητικών αρχών ή αρχών επιβολής του νόμου που διεξάγουν έρευνες.

Ανάκληση συγκατάθεσης ή άλλη ένσταση για συμμετοχή σε άμεσο διαφημιστικό περιεχόμενο

Στις περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας, θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να την αποσύρετε, αν και ενδέχεται να έχουμε και άλλους νομικούς λόγους για την επεξεργασία των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς, όπως αυτοί που αναφέρονται παραπάνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας στείλουμε μηνύματα άμεσου διαφημιστικού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεσή σας, βάσει των νομίμων συμφερόντων μας.

Με ποιον θα μοιραστούμε τα δεδομένα αυτά, πού και πότε;

Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθούν να παρακολουθείτε τα δεδομένα σας, συνήθως ως μέρος ενός ερευνητικού έργου ή μελέτης ή σε συνεργασία με έναν ιατρικό, υγειονομικό ή άλλο επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να είναι συνεργάτης μας. Επομένως, η πρόσβαση στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μπορεί να διατίθενται σε εσάς μέσω ενός από τους συνεργάτες μας.

Κατά την εγγραφή σας για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας, θα έχετε χρησιμοποιήσει έναν μοναδικό κωδικό εγγραφής. Αυτός ο μοναδικός κωδικός εγγραφής συνδέει τον λογαριασμό σας uMotif με μία ή περισσότερες από τις ηλεκτρονικές μας τοποθεσίες ή με τις ηλεκτρονικές τοποθεσίες των συνεργατών μας. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός σας στο uMotif μπορεί να συνδέεται με μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων για μια ερευνητική μελέτη ή για ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο ή ιατρείο. Τα δεδομένα σας θα είναι ορατά από όλους τους επαγγελματίες εξουσιοδοτημένους χρήστες των ηλεκτρονικών μας τοποθεσιών με τις οποίες συνδέεται ο λογαριασμός σας (ερευνητές, διαχειριστές κέντρων, γιατρούς, νοσηλευτές, διαχειριστές ιατρείων, διαιτολόγους κ.λπ.). Τα δεδομένα σας δεν θα μπορούν να προβληθούν από άλλους χρήστες ασθενείς, εκτός αν επιλέξετε κάτι διαφορετικό. Ενδέχεται επιπλέον οι κλινικοί γιατροί ή οι επαγγελματίες υγείας να προσθέτουν δεδομένα στον λογαριασμό σας (για παράδειγμα, σημειώσεις ημερολογίου ή νέες εργασίες), καθώς και να βλέπουν τα δεδομένα που εσείς έχετε εισάγει. Εάν δεν θέλετε τα δεδομένα σας να προβάλλονται από οποιονδήποτε άλλο, παρακαλούμε στείλτε email στο contact@uMotif.com. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εσείς και οι ιατροί ή/και οι ερευνητές χρησιμοποιείτε την υπηρεσία.

Αν έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μέσω ενός συνεργάτη της uMotif και ο συνεργάτης τερματίζει τη συμβατική σχέση του με τη uMotif, ενδέχεται να μην έχετε πλέον πρόσβαση στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μέσω αυτού του συνεργάτη. Τα δεδομένα που μεταφορτώνονται ενώ χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μέσω του συνεργάτη ενδέχεται επίσης να μην είναι πλέον προσβάσιμα. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εάν θα έχετε συνεχιζόμενη πρόσβαση στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης με τον εκάστοτε συνεργάτη, επικοινωνήστε με το contact@uMotif.com.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους αρχών επιβολής νόμου, αν απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, αν το απαιτούν οι νόμοι ή αν απαιτείται για τη νομική προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Τα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται επίσης σε τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι θα τα επεξεργάζονται για λογαριασμό της uMotif, για τους σκοπούς που προσδιορίζονται παραπάνω. Τέτοια τρίτα μέρη περιλαμβάνουν παρόχους φιλοξενίας ιστοτόπων, λειτουργίες συντήρησης και τηλεφωνικών κέντρων (αν αυτό είναι μέρος ενός συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος στο οποίο συμμετέχετε) και υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας, όπου αυτό αποτελεί ουσιαστικό μέρος του έργου ή του προγράμματος σας.

Σε περίπτωση που η εκάστοτε επιχείρηση πωληθεί ή ενσωματωθεί σε άλλη επιχείρηση, τα στοιχεία σας θα γνωστοποιηθούν στους συμβούλους μας και σε οποιονδήποτε μελλοντικό σύμβουλο αγοραστή και θα μεταβιβαστούν στους νέους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε μελέτες, έργα και προγράμματα παγκοσμίως. Τα δεδομένα χρηστών αποθηκεύονται γενικά είτε στην ΕΕ είτε στις ΗΠΑ, ανάλογα με την τοποθεσία ή τις απαιτήσεις της κάθε μελέτης, έργου ή προγράμματος, και θα ενημερώνεστε για τις ρυθμίσεις αυτές κατά περίπτωση.

Όταν οι πληροφορίες μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ και όταν κοινοποιούνται σε φορέα ή πωλητή σε χώρα που δεν υπόκειται σε διατάξεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίνει ως επαρκείς, τα δεδομένα θα προστατεύονται επαρκώς με εγκεκριμένες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την κατάλληλη πιστοποίηση Privacy Shield ή τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες Υπευθύνων Επεξεργασίας του παρόχου υπηρεσιών. Μπορούμε να σας παρέχουμε αντίγραφο του σχετικού μηχανισμού κατόπιν αιτήματος στο contact@uMotif.com.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό (διακοπή οποιασδήποτε ενεργής) επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για μια σύμβαση ή με τη συγκατάθεσή σας σε δομημένη, ηλεκτρονικά αναγνώσιμη μορφή, καθώς και να μας ζητήσετε την κοινοποίηση (αποστολή) αυτών των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως όταν δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για συμβατική ή άλλη νομική απαίτηση ή όπου χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για άμεσο μάρκετινγκ).

Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται, για παράδειγμα, εάν η εκπλήρωση του αιτήματός σας πρόκειται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα άλλου ατόμου ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες που απαιτείται από τον νόμο ή έχουμε επιτακτικά νόμιμα συμφέροντα να διατηρούμε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Αν έχετε ανεπίλυτες ανησυχίες, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην αρχή προστασίας δεδομένων της ΕΕ της χώρας που ζείτε, εργάζεστε ή στην οποία πιστεύετε ότι μπορεί να έχει σημειωθεί παραβίαση.

Για να εγγραφείτε στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας και για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, η παροχή πληροφοριών είναι υποχρεωτική: εάν δεν παρασχεθούν τα σχετικά δεδομένα, τότε δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέο λογαριασμό, να σας καταχωρίσουμε στη μελέτη, το έργο ή το πρόγραμμα σας ή να συνδεθείτε με ασφάλεια σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό. Όλες οι άλλες πληροφορίες που παρέχετε είναι προαιρετικές. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες σας, η εμπειρία χρήσης των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας μπορεί να επηρεαστεί και ενδέχεται να μην επωφεληθείτε πλήρως από τη χρήση των υπηρεσιών σας με τον επαγγελματία υγείας σας ή την ερευνητική σας ομάδα.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;

Ευελπιστούμε ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε τα ερωτήματα που έχετε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ή θέλετε να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση contact@uMotif.com ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση uMotif Limited, 15th Floor, WeWork, 10 York Road, London, SE1 7ND, United Kingdom.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση DPO@uMotif.com.

Πόσο καιρό θα διατηρήσετε τα δεδομένα μου;

Αν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό uMotif, μπορείτε είτε να τον απενεργοποιήσετε είτε να τον διαγράψετε. Η απενεργοποίηση του λογαριασμού σας θέτει τον λογαριασμό σας σε κατάσταση αναμονής, αλλά δεν διαγράφουμε καμία από τις πληροφορίες σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας στέλνοντας ένα email στο contact@uMotif.com με θέμα «Απενεργοποίηση λογαριασμού». Όταν διαγράφετε έναν λογαριασμό, αυτός διαγράφεται οριστικά από το uMotif. Αυτή η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη. Χρειάζονται συνήθως περίπου 48 ώρες για να διαγράψουμε έναν λογαριασμό, αλλά ορισμένες πληροφορίες μπορεί να παραμείνουν σε αντίγραφα ασφαλείας και αρχεία καταγραφής για έως και 6 μήνες. Πρέπει να διαγράφετε τον λογαριασμό σας μόνο εάν είστε σίγουροι ότι δεν θα θελήσετε ποτέ να τον επανενεργοποιήσετε. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στέλνοντας ένα email στο contact@uMotif.com με θέμα «Διαγραφή λογαριασμού».

Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα εγγραφής, το κάνουμε μόνο αν είστε ενεργός χρήστης των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας και για 6 χρόνια μετά από αυτό.

Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς ή με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε και για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά από αυτό (για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα αιτήματά σας). Διατηρούμε επίσης εγγραφές του αιτήματός σας να μην σας στέλνουμε άμεσα μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου ή να μην επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας επ' αόριστον, για να μπορέσουμε να σεβαστούμε το αίτημά σας μελλοντικά.

Όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την εκτέλεση μιας σύμβασης, ενός έργου ή έρευνας, διατηρούμε τα δεδομένα για 6 χρόνια από την τελευταία αλληλεπίδρασή σας μαζί μας.