PRIVAATSUS- JA KÜPSISEPOLIITIKA

Meiepoolse teie andmete kasutamise kokkuvõte

 • uMotif Limited („uMotif“/„meie“/„meid“) kasutab teie isikuandmeid, et jälgida ja analüüsida teie poolt meie rakendustesse salvestatud andmeid, kaasa arvatud uurimisprojektides ja uuringutes ning tervishoiutöötajate poolt kasutamine.
 • Andmeid jagatakse teie poolt teie andmetele juurdepääsuks antud loaga meditsiini-, tervishoiu- või muude professionaalidega. Kui te osalete ülemaailmses uuringus, projektis või programmis, võidakse teie andmed saata rahvusvahelisse andmestikku või hoidlasse, mis asub väljaspool teie elukohariiki. Teid teavitatakse selgelt, kui teie andmeid kasutatakse niimoodi.
 • Kui me toetume teie nõusolekule, nagu näiteks teie andmete jaotamine teadusuuringuteks, teie andmete saatmine teadusuuringute andmestikku või nende saatmine kolmandatele osapooltele, võite te oma praegusest nõusolekust igal ajal loobuda.
 • Meie rakendused ja teenused on kavandatud teie andmejälgimise aitamiseks, tavaliselt teadusprojekti või uuringute osana, või meditsiini-, tervishoiutöötaja või muu professionaali abil, kes võib olla meie partner. Rakendustele ja teenustele juurdepääs võidakse seega teile kättesaadavaks teha mõne meie partneri kaudu.
 • Me usume, et te peaksite omama andmeid, mis te meie rakendustesse sisestate ja et teie andmeid tohiks kasutada vaid teie ja professionaalsed haiglas praktiseerivad arstid ja/või uurijad, kui see on osa uuringust, projektist või programmist, kuhu te registreerusite.
 • Teie andmeid ei müüda ega saadeta teistele osapooltele, kes ei ole kaasatud teatud uuringusse, projekti ega programmi, mille osa te olete.

Mis sisaldub selles poliitikas?

Me kavandame, arendame, opereerime ja haldame tarkvararakendusi („Rakendus(ed)“), et aidata inimestel jälgida nende andmeid, kaasa arvatud andmekasutus teadusuuringu projektide, uuringute ja tervishoiutöötajate tarbeks. Me loome oma uMotif’i rakendused ja töötame partneritega, et luua oma tehnoloogia abil brändirakendused meie partneritele, et need oleksid saadaval nende klientidele. Meie partnerite hulgas võib olla näiteks tervishoiutöötajaid, teadusasutusi ja farmaatsiafirmasid. Kui meie või meie partnerid korraldame uuringuprogrammi meie rakendusi kasutades ja te registreerute sellesse uuringuprogrammi, kogume ja töötleme me andmeid vastavalt selle uuringuprogrammi või -projekti tegevusmäärale (mille meie esitame või meie partnerid esitavad enne teie osalemiseks nõusoleku andmist kirjalikult). Kui üks meie partneritest korraldab uuringuprogrammi või -projekti meie rakendusi kasutades, on neil juurdepääs teie andmetele selle uuringuprogrammi või -projekti eesmärgil. Kui teil esineb küsimusi, mis puudutavad uuringuprogrammi või -projekti, kus te osalete või teid puudutavaid andmeid, mida selles uuringuprogrammis või -projektis töödeldakse, võtke ühendust selle uuringuprogrammi või -projekti sponsororganisatsiooniga. Meie rakendused, saidid ja teenused võivad sisaldada linke, mis viivad meie klientide, partnervõrgustiku, reklaamijate ja partnerite või muude kolmandate osapoolte veebiomanditesse ja lähtuvad sealt. Kui te järgite mõnd nendesse veebiomanditesse viivat linki, pidage palun silmas, et neil veebiomanditel on oma privaatsuspoliitikad ja me ei saa võtta ning ei aktsepteeri mingit vastutust ega kohustust nende poliitikate suhtes. Palun kontrollige neid poliitikaid hoolikalt, enne kui te nendele veebisaitidele mingisuguseid isikuandmeid esitate. See poliitika kirjeldab, kuidas uMotif kasutab teie andmeid seoses:

 • meie rakendustega, kui olete oma mobiiltelefoni või pihuseadmesse („Seade“) alla laadinud rakenduse koopia;
 • igasuguste rakenduste (meie „Teenuste“) kaudu juurdepääsetavate teenustega; ja
 • igasuguste meie veebisaitidega, kaasa arvatud, piiranguteta, uMotifi veebisait, mis asub aadressil: www.uMotif.com ja kõik alamdomeenid ning marsruudid (meie „saidid“).

See kirjeldab ka teie andmekaitse õigusi, kaasa arvatud vastuseisu õigus mingile uMotif’i teostatud töötlemisele. Teie õigusi ja nende kasutusviise puudutav lisateave on esitatud „Mis õigused mul on?“ osas.

Meie põhimõtted

OMANDIÕIGUS - Teie andmed on teie omand

VALIK- Teie otsustate, kui palju isikuandmeid te rakendusi kasutades esitate

SELGUS - me ütleme teile alati, milliseid teid puudutavaid andmeid me hoiame ja mida me nende andmetega teeme

Missugust teavet me kogume?

Me kogume ja töötleme teid puudutavaid isikuandmeid, kui te suhtlete meiega ja meie rakenduste, teenuste ja veebisaitidega interaktiivselt. Me võime koguda ja töödelda järgmisi teid puudutavaid andmeid:

 • Teave, mida te esitate meie saidil või rakendustes vorme või küsitlusi täites. See sisaldab teavet, mida te esitate meie saitidele või rakendustesse registreerimisel ja konto avamisel, materjali postitamisel või lisateenuste nõude korral. Me võime teilt paluda ka teavet, kui te teatate probleemist meie saitidel, rakendustes või teenustes.
 • Kui te võtate meiega ühendust, võime me selle kirjavahetuse salvestust hoida.
 • Kui te külastate meie saite või rakendusi või suhtlete meie teenustega interaktiivselt, võime meie (ja meie muud teenusepakkujad) kasutada eri tehnoloogiaid, mis koguvad automaatselt või passiivselt teavet selle kohta, kuidas meie teenustesse pääsetakse ja kuidas neid kasutatakse („kasutajaandmed“). Kasutajaandmed võivad sisaldada:
  • teie kasutuseloleva mobiiltelefoni tüüpi (nt kas te kasutate Apple’i või Samsungi seadet);
  • unikaalset seadmeidentifikaatorit (näiteks, teie seadme IMEI-number, seadme raadiovõrgu kasutajaliidese MAC-aadress või seadme kasutuseloleva mobiiltelefoni numbrit);
  • mobiiltelefoni võrgu teavet (nt kas te olete 3 või Vodafone’i võrgus?);
  • teie mobiili operatsioonisüsteemi (nt kas te kasutate iPhone’i või Android-telefoni?);
  • teie IP-aadressi ja HTTP-viiteinfot (nt esitatud leht, aeg, viite URL-internetiaadressid);
  • teie kasutatava mobiiltelefoni brauserit (nt kas te kasutate Chrome’i või Safari brauserit?);
  • ajatsooni sätet (nt GMT, EST?);

Kasutajaandmed aitavad meil kasutajaid paremini mõista ja sisu nende vajaduse ja huvi kohaselt kohandada. Kasutajaandmed on statistilised andmed, mis puudutavad meie kasutajate sirvimistegevust ja -malle ning ei tuvasta ühtegi isikut. Palun olge kindlad selles, et me kasutame kasutajaandmeid nagu isikuandmeid, kui me ühendame need teie kui spetsiifilise ja tuvastatava isikuga.

Missugust teavet me saame kolmandate osapoolte käest?

Vahel saame me teid puudutavat teavet kolmandatelt osapooltelt. Eelkõige võime me tervishoiutöötajalt, haiglast või hoolekandeasutusest, uuringu teadusuurijalt või projekti sponsorilt saada teie nime ja meiliaadressi, et teid uMotif’i teenuseid kasutama kutsuda. Igasugust kolmandate osapoolte käest saadud teavet töödeldakse samamoodi nagu igasuguseid andmeid, mis te uMotif’i teenustesse sisestate.

Kuidas me kasutame uMotif’i kogutud või kolmandate osapoolte käest saadud teavet ja mis on selle kasutuse seaduslik alus?

Me töötleme seda isikuteavet järgmisel eesmärgil:

 • Lepingu täitmiseks või lepinguga seotud meetmete kasutuselevõtuks: see on asjakohane kui te nõustute teadusuuringus, projektis või programmis osalema. See sisaldab:
  • Uue konto loomist
  • teie kontole juurdepääsuks teie isikusamasuse tõestamist;
  • meie rakendustesse sisestatud teie andmete jagamist professionaalsete volitatud kasutajatega;
  • teiega suhtlust, mis puudutab teadusuuringut, projekti või programme, kuhu te olete registreerunud;
  • klienditeenindust ja kohaletoimetamise korraldamist või muud toodete, info või teadusuuringuga seotud teenuste osutamist, mille kasutamiseks te registreerusite;
 • uMotif’i äritegevuse ja meie seaduspäraste huvide taotlemiseks vajalikku, eelkõige:
  • me kasutame teie teavet, et anda teile asjakohast teavet, tooteid ja/või teenuseid, mida te võite soovida või mis meie otsustust mööda sobiks teie vajadustega. Näiteks, me võime soovitada viise, kuidas te võite paremini teadusuuringus osaleda või saada võimalikult palju kasu oma patsiendi tugiprogrammist;
  • me jälgime meie veebisaitide ja veebiteenuste kasutamist ja kasutame teie infot, et aidata meil jälgida, parandada ja kaitsta meie tooteid, sisu, teenuseid ja veebisaite nii veebis kui veebiväliselt ja tagame, et meie saitide ja rakenduste sisu esitatakse teie ja teie arvuti jaoks kõige efektiivsemalt;
  • me kasutame teie esitatud teavet, et meie veebisaite, tooteid või teenuseid teie jaoks isiklikustada ja teatame teile muudatustest, mis puudutavad meie saite, rakendusi või teenuseid;
  • me võime esitada koondatud kasutajastatistikat, demograafilist infot ja kasutajaandmeid, mis ei tuvasta teid isiklikult, kolmandatele osapooltele. Me võime kombineerida teie kasutajaandmeid teiste meie toodete ja teenuste kasutajate omadega ja jagada või esitada selle suundumuse teavet koondandmetena ja anonüümses vormis kolmandatele osapooltele. Näiteks, me võime kasutada teie kasutajaandmeid osana koondarvust, et aidata ülikooli, akadeemilist asutust või haiglat nende meditsiiniuuringutes;
  • me võime samuti kasutada teilt kogutud teavet ja kombineerida seda meie teiste toodete ja teenuste kasutajate teabega, et aidata meil parandada meie tarkvaratööriistade kavandamist ja kättetoimetamist, mis suurendab efektiivsust kõigi kasutajate jaoks. Ettevõtte töötajad ja lepinguosalised analüüsivad tavaliselt andmeid anonüümses formaadis, et meie tooteid täiustada;
  • me jälgime kliendikontosid, et takistada, uurida ja/või teatada pettusest, terrorismist, vääriti esindamisest, turvajuhtumitest või kuritegudest vastavalt rakenduvale seadusele;
  • me kasutame teie esitatud teavet, et uurida igasuguseid meie veebisaiti või tooteid või teenuseid puudutavaid kaebusi, mida me saime teilt või teistelt;
  • me kasutame seadusnõudeid, nõuetelevastavust, regulatiivseid ja uurimisotstarbelisi eesmärke puudutavaid andmeid vajaduse kohaselt (kaasa arvatud niisuguse teabe avaldamine seoses seadusprotsessi või kohtuvaidluste jaoks); ja
  • me kasutame mõnede isikute andmeid, et kutsuda neid teadusuuringutes osalema;
 • Kui te annate meile oma nõusoleku:
  • me paigutame küpsised ja kasutame sarnaseid tehnoloogiaid vastavalt meie küpsisepoliitikale (alljärgnevalt) ja teie esitatud teabele, kui neid tehnoloogiaid kasutatakse]
  • muudel juhtudel, kui me küsime teilt teie nõusolekut, kasutame me andmeid eesmärgil, mida me siis selgitame.
 • Seadusega nõutud eesmärkidel:
  • kui me vajame vanema nõusolekut, et pakkuda veebiteenuseid lastele, kes on alla 16-aasta vanused. Aga enamik meie veebisaitidest ei ole tehtud alla 16-aastastele lastele.
  • Uurimist teostavate Valitsuse või õiguskaitseasutuste ametnike nõuete vastuseks.

Nõusolekust loobumine või vastasel juhul otseturundusele vastuseis

Mil iganes me toetume teie nõusolekule, võite te alati seda nõusolekut tagasi võtta, kuigi meil võib olla muu seaduslik alus teie andmete töötlemiseks muudeks otstarveteks, nii nagu ülalmainitu. Mõnel juhul võime me teile saata otseturundust teie nõusolekuta, kui me tugineme teie seaduslikele huvidele.

Kellega, kus ja millal me neid andmeid jagame?

Meie rakendused ja teenused on kavandatud teie andmejälgimise aitamiseks, tavaliselt teadusprojekti või uuringute osana, või meditsiini-, tervishoiutöötaja või muu professionaali abil, kes võib olla meie partner. Rakendustele ja teenustele juurdepääs võidakse seega teile kättesaadavaks teha mõne meie partneri kaudu.

Rakenduste ja teenuste kasutamiseks registreerumisel kasutasite te unikaalset registreerimiskoodi. See unikaalne registreerimiskood lingib teie uMotif’i konto ühe või enamaga meie veebiomanditest või meie partnerite veebiomanditest. Näiteks, teie uMotif’i konto võib olla lingitud teatud andmebaasiga teadusuuringu jaoks või teatud haigla või arsti kabineti jaoks. Teie andmed on nähtavad kõigile professionaalsetele volitatud kasutajatele veebiomandites, millega teie konto on lingitud (teaduslikud uurijad, uuringukeskuste juhid, arstid, medõed, praksise juhid, dieediarstid jne). Teised patsiendid ei näe teie andmeid, välja arvatud kui te valite teisiti. Võib olla ka võimalik, et haiglas praktiseerivad arstid või tervishoiutöötajad lisavad teie kontole andmeid (näiteks, päeviku märge või uus ülesanne) ning vaatavad mingisuguseid teie sisestatud andmeid. Kui te ei taha, et keegi teine näeks teie andmeid, palun saatke meil aadressile contact@uMotif.com - kuigi te peaksite olema teadlik sellest, et see võib mõjutada teie ja teie haiglas praktiseerivate arstide ja/või teaduslike uurijate teenusekasutust.

Kui teil on rakendustele ja teenusele juurdepääs uMotif’i partneri kaudu ja see partner lõpetab oma lepingulise suhte uMotif’iga, ei pruugi teil enam selle partneri kaudu rakendustele ja teenusele juurdepääsu olla. Partneri kaudu rakenduste ja teenuse kasutamise ajal üleslaaditud andmetele ei pruugi samuti enam juurdepääsu olla. Kui soovite lisateavet selle kohta, kas teil on rakendustele ja teenusele jätkuv juurdepääs pärast meie ja asjassepuutuva partneri lepingulise suhte lõpetamist, võtke palun ühendust aadressil contact@uMotif.com.

Isikuandmeid võidakse jagada valitsusorganite ja/või õiguskaitseametnikega, kui seda on ülalmainitud eesmärgi jaoks vaja, kui see on seadusega kohustuslikuks tehtud või nõutav meie seaduslike huvide õiguspäraseks kaitseks rakenduvate seaduste kohaselt.

Isikuandmeid jagatakse ka kolmanda osapoole teenusepakkujatega, kes töötlevad neid uMotif’i jaoks ülalmainitud otstarvete jaoks. Niisuguste kolmandate osapoolte hulka kuuluvad veebisaidi hostimise ja halduse pakkujad, kõnekeskuse operaatorid (kui see on osa teatud projektist või programmist, kus te osalete) ja tuvastuskontrollteenused, kui see on teie projekti või programmi oluline osa.

Juhul kui ettevõte müüakse või integreerub teise ettevõttega, avaldatakse teie üksikasjalik teave meie nõustajatele ja iga tulevase ostja nõustajale ning edastatakse uutele ettevõtte omanikele.

Meie teenuseid pakutakse kogu maailma uuringute, projektide ja programmide jaoks. Kasutaja andmed säilitatakse kas EL-is või USA-s, sõltuvalt iga uuringu, projekti või programmi asukohast või nõuetest ja teid teavitatakse sellistest korraldustest juhtumipõhiselt.

Kui teavet edastatakse väljaspoole EMP-i ja kui on tegemist osaniku või müüjaga riigis, mis ei allu EL Komisjoni vastavusotsusele, kaitstakse andmeid vastavuses EL Komisjoni kinnitatud standardlepinguklauslitega, sobiva privaatsuskilbi tunnistuse või müüja töötleja siduvate ärireeglitega. Asjasse puutuva seade koopiat saab esitada teie ülevaatuseks soovi korral, kui te võtate selleks ühendust aadressil contact@uMotif.com.

Missugused õigused mul on?

Teil on õigus paluda meilt oma isikuandmete koopiat; korrigeerida, kustutada või piirata (peatada igasugune aktiivne) teie isikuandmete töötlus; ja saada teie poolt meile lepingu jaoks või teie nõusolekuga esitatud struktureeritud, masinloetavas formaadis isikuandmed ja paluda meil jagada (portida) neid andmeid teisele vastutavale töötlejale.

Lisaks võite te vastu seista oma isikuandmete töötlemisele teatud asjaolude korral (eelkõige, kui me ei pea andmeid töötlema, et lepingulist või muud õigusnõuet täita, või kui me kasutame neid andmeid otseturunduseks).

Need õigused võivad olla piiratud, näiteks, kui teie nõude täitmine paljastaks teise inimese isikuandmeid, või kui te palute meil kustutada teavet, mida me peame seaduslikul alusel säilitama või mille säilitamiseks meil on mõjuvad õigushuvid.

Igasuguste selliste õiguste kasutamiseks tuleb teil meiega alltoodud üksikasjaliku teabe kaudu meiega ühendust võtta. Kui teil esineb lahendamata probleeme, on teil õigus esitada kaebus EL-i andmekaitse võimuorganile seal, kus te elate, töötate või kus rikkumine teie arvates võis esineda.

Meie rakendustesse ja teenustesse registreerumiseks ja teie isikusamasuse tõestamiseks on teabe esitamine kohustuslik: kui asjassepuutuvat teavet ei esitata, ei saa me uut kontot luua, teid uuringusse, projekti või programmi registreerida ega teid olemasolevale kontole turvaliselt sisse logida. Igasugune muu teie teabe esitamine on vabatahtlik. Aga kui te ei esita oma teavet, võib meie rakenduste ja teenuste kasutamise kogemus olla puudulik ja te ei pruugi meie teenuste kasutamisest oma tervishoiutöötaja või uuringurühmaga täit kasu saada.

Kuidas ma teiega ühendust saan võtta?

Me loodame, et suudame rahuldavalt vastata teie päringutele, mis teil võivad esineda meie andmetöötlemise asjus. Kui teil esineb mingisuguseid probleeme, mis puudutavad seda, kuidas me töötleme teie andmeid või kui te soovite otseturundusest loobuda, võite te meiega ühendust võtta meiliaadressil contact@uMotif.com või kirjutades aadressile uMotif Limited, 15th Floor, WeWork, 10 York Road, London, SE1 7ND, United Kingdom.

Te võite samuti võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil DPO@uMotif.com.

Kui kaua te säilitate minu andmeid?

Kui te soovite lõpetada oma uMotif’i konto kasutamise, te kas deaktiveerite või kustutate selle. Teie konto deaktiveerimine paneb teie konto hoiule, kuid me ei kustuta mingit teie teavet. Te võite oma konto deaktiveerida, saates meili aadressile contact@uMotif.com pealkirjaga „Konto deaktiveerimine“ (‘Account deactivation’). Kui te kustutate oma konto, on see uMotif’ist alaliselt kustutatud. See protsess on pöördumatu. Konto kustutamiseks kulub tavaliselt umbes 48 tundi, aga mingi teave võib alles jääda varunduskoopiatesse ja logidesse kuni kuueks kuuks. Te peaksite oma konto kustutama ainult siis, kui te olete kindel, et te ei soovi seda kunagi taasaktiveerida. Te võite oma konto kustutada, saates meili aadressile contact@uMotif.com pealkirjaga „Konto kustutamine“ (‘Account deletion’).

Kui me töötleme registreerimisandmeid, teeme me seda nii kaua kuni te olete meie rakenduste ja teenuste aktiivne kasutaja ja kuus aastat pärast seda.

Kui me töötleme isikuandmeid turunduse eesmärgil või teie nõusolekul, töötleme me andmeid, kuni te palute meil see lõpetada ja lühikese perioodi jooksul pärast seda (et me saaksime teie nõudeid teostada). Me säilitame ka protokolli sellest, et te palusite teile otseturundust mitte saata või teie andmeid määramatu aja jooksul töödelda, et me saaksime tulevikus teie soovi arvesse võtta.

Kui me töötleme isikuandmeid seoses lepingu, projekti või teadusuuringu teostamisega, säilitame me andmeid kuue aasta jooksul teie viimasest suhtlusest meiega.