SOUKROMÍ A COOKIE

Přehled o tom, jak používáme vaše data

 • uMotif Limited („uMotif“ / „my“ / „nás“) používá vaše osobní údaje ke sledování a analýze dat zaznamenaných v našich aplikacích, včetně použití ve výzkumných projektech a studiích a se zdravotnickými pracovníky.
 • Data jsou sdílena s lékařskými, zdravotními nebo jinými odborníky, kterým povolujete přístup k vašim údajům. Pokud se účastníte globální studie, projektu nebo programu, vaše data mohou být zasílána do mezinárodního souboru dat nebo do úložiště mimo zemi, ve které sídlíte. Budete jasně informováni, zda budou vaše údaje použity tímto způsobem.
 • Pokud se spoléháme na váš souhlas, například na přispění vašich dat k výzkumným studiím, zasílání vašich údajů do výzkumných datových souborů nebo na zasílání dat třetím stranám, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.
 • Naše aplikace a služby jsou navrženy tak, aby vám pomohly sledovat vaše data, obvykle jako součást výzkumného projektu nebo studie, nebo s lékařským, zdravotním či jiným odborníkem, který může být naším partnerem. Přístup k aplikacím a službám může být proto zpřístupněn prostřednictvím jednoho z našich partnerů.
 • Věříme, že byste měli vlastnit data, která zadáváte do našich aplikací, a že vaše údaje by měly být používány pouze vámi a profesionálními kliniky a / nebo výzkumnými pracovníky, pokud je to součást studie, projektu nebo programu, na který jste se zaregistrovali.
 • Vaše data nebudou prodána ani odeslána jiným stranám, které nejsou zapojeny do konkrétní studie, projektu nebo programu, jehož jste součástí.

Co tato zásada zahrnuje?

Navrhujeme, vyvíjíme, provozujeme a udržujeme softwarové aplikace („App (s)“), které pomáhají lidem sledovat jejich data, včetně použití ve výzkumných projektech a studiích a se zdravotnickými pracovníky. Vytváříme vlastní aplikace uMotif Apps a spolupracujeme s partnery na vytváření značkových aplikací, které využívají naši technologii, aby naši partneři zpřístupnili svým klientům. Našimi partnery mohou být například zdravotníci, výzkumné instituce a farmaceutické společnosti. Tam, kde my nebo naši partneři provozujeme výzkumný program s využitím našich aplikací a přihlásíte se k tomuto výzkumnému programu, budeme shromažďovat a zpracovávat data v souladu s rozsahem činnosti daného výzkumného programu nebo projektu (který my nebo naši partneři poskytneme písemně před vaším souhlasem s účastí). Tam, kde jeden z našich partnerů provozuje výzkumný program nebo projekt využívající naše aplikace, bude mít přístup k vašim datům pro účely tohoto výzkumného programu nebo projektu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se výzkumného programu nebo projektu, ve kterém se účastníte nebo zpracovávaných údajů o tomto výzkumném programu nebo projektu, obraťte se na sponzorskou organizaci tohoto výzkumného programu nebo projektu. Naše aplikace, weby a služby mohou obsahovat odkazy na online vlastnosti našich zákazníků, partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností nebo jiných třetích stran. Pokud budete postupovat podle odkazu na některý z těchto online vlastností, vezměte prosím na vědomí, že tyto online vlastnosti mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady nemůžeme a nemůžeme nést žádnou odpovědnost ani odpovědnost. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto stránky pečlivě zkontrolujte tyto zásady. Tato zásada popisuje, jak bude uMotif používat vaše data ve vztahu k:

 • naše aplikace, jakmile si stáhnete kopii aplikace do svého mobilního telefonu nebo kapesního zařízení („zařízení“);
 • některou ze služeb dostupných prostřednictvím Apps (naše „Služby“); a
 • kterékoli z našich webových stránek, včetně bez omezení webové stránky uMotif umístěné na adrese: www.uMotif.com a všechny subdomény a cesty (naše „Sites“).

Popisuje také vaše práva na ochranu dat, včetně práva vznést námitky proti některému ze zpracování, které uMotif provádí. Více informací o vašich právech a způsobu jejich uplatňování je uvedeno v části „Jaká práva mám?“.

Naše základní principy

VLASTNICTVÍ - Vlastníte svá data

VOLBA - Vy rozhodnete, kolik osobních údajů poskytnete při používání aplikace

TRANSPARENTNOST - vždy vám sdělíme, jaká data o vás máme a co s těmito údaji děláme

Jaké informace shromažďujeme?

Osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, když s námi a našimi aplikacemi, službami a webovými stránkami komunikujete. Následující údaje o vás můžeme shromažďovat a zpracovávat:

 • Informace, které poskytnete vyplněním formulářů nebo průzkumů na našich Stránkách nebo Aplikace. To zahrnuje informace, které poskytnete, když se zaregistrujete na našich stránkách nebo ve službě a otevřete si účet, pošlete materiál nebo požádáte o další služby. Můžeme vás také požádat o informace, když nahlásíte problém s našimi weby, aplikacemi nebo službami.
 • Pokud nás kontaktujete, můžeme si tuto korespondenci uchovávat.
 • Když navštěvujete naše stránky nebo aplikace nebo spolupracujete s našimi službami, my (a další poskytovatelé služeb) můžeme používat různé technologie, které automaticky nebo pasivně shromažďují informace o tom, jak jsou naše služby zpřístupňovány a používány („údaje o použití“). Údaje o použití mohou zahrnovat:
  • typ používaného mobilního zařízení (např. používáte zařízení Apple nebo Samsung);
  • jedinečný identifikátor zařízení (například číslo IMEI zařízení, adresa MAC rozhraní bezdrátové sítě zařízení nebo číslo mobilního telefonu používaného zařízením);
  • informace o mobilní síti (např. jste ve 3 síti nebo v síti Vodafone?);
  • váš mobilní operační systém (např. používáte iphone nebo Android?);
  • informace o vaší IP adrese a odkazovači HTTP (např. stránka, čas, odkazující adresy URL);
  • typ používaného mobilního prohlížeče (např. používáte prohlížeč Chrome nebo Safari?);
  • nastavení časové zóny (např. GMT, EST?);

Použití Data nám pomáhá lépe porozumět našim uživatelům a přizpůsobit jejich obsah jejich potřebám a zájmům. Použití Data jsou statistické údaje o akcích a vzorcích našich uživatelů a neidentifikují žádné osoby. Ujišťujeme vás, že s údaji o používání budeme zacházet jako s osobními údaji, pokud je spojíme s vámi jako konkrétní a identifikovatelnou osobu.

Jaké informace získáváme od třetích stran?

Někdy můžeme obdržet informace o vás od třetích stran. Konkrétně můžeme obdržet vaše jméno nebo e-mailovou adresu od zdravotnického pracovníka, nemocnice nebo místa péče, výzkumného pracovníka studie nebo sponzora projektu, aby vás pozval k použití služeb uMotif. Veškeré informace obdržené od třetích stran budou zpracovány stejným způsobem jako jakékoli údaje, které zadáte do služeb uMotif.

Jak používáme informace shromážděné uMotif nebo obdržené od třetích stran a jaký je právní základ pro toto použití?

Tyto osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Chcete-li splnit smlouvu nebo podniknout kroky spojené se smlouvou: je to relevantní tam, kde souhlasíte s účastí na výzkumné studii, projektu nebo programu. To zahrnuje:
  • Vytvoření nového účtu
  • ověření vaší identity pro přístup ke svému účtu;
  • sdílení vašich dat vložených do našich aplikací s profesionálními autorizovanými uživateli;
  • komunikovat s vámi o výzkumné studii, projektu nebo programu, ke kterému jste se přihlásili;
  • poskytování služeb zákazníkům a zajištění dodávky nebo jiného poskytování produktů, informací nebo služeb souvisejících s výzkumnou studií, projektem nebo programem, ke kterému jste se přihlásili;
 • Podle požadavků společnosti uMotif provádět naše podnikání a sledovat naše legitimní zájmy, zejména:
  • Vaše informace použijeme k tomu, abychom vám poskytli relevantní informace, produkty a / nebo služby, o které můžete požádat, nebo o kterých se rozhodneme, že vyhovují vašim potřebám. Můžeme například navrhnout způsoby, jak se můžete lépe podílet na výzkumné studii nebo co nejvíce využít svého programu podpory pacientů;
  • sledujeme používání našich webových stránek a online služeb a používáme vaše informace, abychom nám pomohli monitorovat, zlepšovat a chránit naše produkty, obsah, služby a webové stránky, a to jak online, tak i offline, a zajistit, aby obsah našich stránek a aplikací byl prezentován v co nejúčinnějších způsobem pro vás a pro váš počítač;
  • používáme informace, které poskytujete, k personalizaci našich webových stránek, produktů nebo služeb a informujeme vás o změnách našich stránek, aplikací nebo služeb;
  • Můžeme poskytnout souhrnné statistiky uživatelů, demografické informace a údaje o používání, které vás neidentifikují konkrétně u třetích stran. Můžeme zkombinovat Vaše údaje o používání s údaji jiných uživatelů našich produktů a služeb a sdílet nebo poskytovat tyto informace o trendech v agregované a anonymizované podobě třetím stranám. Můžeme například použít Vaše údaje o používání jako součást souhrnného čísla, které bude pomáhat univerzitě, akademické instituci nebo nemocnici s jejich lékařským výzkumem;
  • Můžeme také použít informace shromážděné od vás a zkombinovat je s informacemi, které nám poskytli naši další uživatelé našich produktů a služeb, aby nám pomohli vylepšit návrh a dodávku našich softwarových nástrojů a zvýšit efektivitu pro všechny uživatele. Data budou zpravidla analyzována v anonymním formátu zaměstnanci společnosti a dodavateli za účelem zlepšení našich produktů;
  • sledujeme zákaznické účty za účelem prevence, vyšetřování a / nebo hlášení podvodů, terorismu, zkreslení, bezpečnostních incidentů nebo trestných činů v souladu s platnými právními předpisy;
  • používáme informace, které poskytnete, k prošetření veškerých stížností, které jste obdrželi od vás nebo od jiných, o našich webových stránkách nebo našich produktech či službách;
  • použijeme data v souvislosti s právními nároky, plnění, regulačními a vyšetřovacími účely (včetně zpřístupnění těchto informací v souvislosti s právním řízením nebo soudním řízením); a
  • používáme údaje některých jednotlivců, abychom je pozvali k účasti na výzkumných studiích;
 • Kde nám dáváte souhlas:
  • ukládáme soubory cookie a používáme podobné technologie v souladu s našimi zásadami pro soubory cookie (níže) a informacemi, které vám byly poskytnuty při použití těchto technologií
  • při jiných příležitostech, kdy vás žádáme o souhlas, použijeme data k účelu, který jsme tehdy vysvětlili.
 • Pro účely, které vyžaduje zákon:
  • kde potřebujeme souhlas rodičů s poskytováním on-line služeb dětem mladším 16 let. Většina našich webových stránek však není určena pro děti do 16 let.
  • V reakci na žádosti vlády nebo donucovacích orgánů provádějících šetření.

Odvolání souhlasu nebo jiné námitky proti přímému marketingu

Všude, kde se na svůj souhlas spoléháme, budete mít vždy možnost tento souhlas odvolat, i když můžeme mít jiné právní důvody pro zpracování vašich údajů pro jiné účely, jako jsou ty, které jsou uvedeny výše. V některých případech Vám můžeme bez Vašeho souhlasu zaslat přímý marketing, kde se spoléháme na naše oprávněné zájmy.

Kdo s těmito údaji budeme sdílet, kde a kdy?

Naše aplikace a služby jsou navrženy tak, aby vám pomohly sledovat vaše data, obvykle jako součást výzkumného projektu nebo studie, nebo s lékařským, zdravotním či jiným odborníkem, který může být naším partnerem. Přístup k aplikacím a službám může být proto zpřístupněn prostřednictvím jednoho z našich partnerů.

Při registraci k používání aplikací a služeb budete používat jedinečný registrační kód. Tento jedinečný registrační kód propojuje váš účet uMotif s jednou nebo více z našich online vlastností nebo s online vlastnostmi našich partnerů. Váš účet uMotif může být například propojen se specifickou databází pro výzkumnou studii nebo pro konkrétní nemocnici nebo ordinaci lékaře. Vaše data budou viditelná všemi profesionálními autorizovanými uživateli on-line nemovitostí, na které je váš účet propojen (výzkumní pracovníci, správci stránek, lékaři, zdravotní sestry, praktičtí manažeři, dietologové atd.). Vaše data nebudou viditelná jinými uživateli, pokud si nevyberete jinak. Může být také možné, aby vaši lékaři nebo zdravotníci přidali data na váš účet (například poznámku do deníku nebo nový úkol) a také mohli zobrazit všechna zadaná data. Pokud si nepřejete, aby vaše údaje zobrazoval kdokoli jiný, kontaktujte nás na adrese contact@uMotif.com - měli byste si však uvědomit, že to může ovlivnit způsob, jakým Vy a vaši lékaři a / nebo výzkumní pracovníci službu využíváte.

Pokud máte přístup k aplikacím a službám prostřednictvím partnera uMotif a tento partner ukončí svůj smluvní vztah s uMotif, již nebudete mít přístup k aplikaci a službám prostřednictvím tohoto partnera. Data nahraná při používání aplikací a služeb prostřednictvím partnera nemusí být také dostupná. Pokud byste chtěli další informace o tom, zda budete mít po ukončení smluvního vztahu s příslušným partnerem další přístup k aplikacím a službám, obraťte se na contact@umotif.com.

Osobní údaje mohou být sdíleny s vládními úřady a / nebo úředníky činnými v trestním řízení, pokud to bude vyžadováno pro výše uvedené účely, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud to vyžaduje právní ochrana našich oprávněných zájmů v souladu s platnými zákony.

Osobní údaje budou také sdíleny se třetími poskytovateli služeb, kteří je zpracují jménem společnosti uMotif pro účely uvedené výše. Mezi tyto třetí strany patří poskytovatelé hostování webových stránek, údržba, provoz call centra (pokud je to součást konkrétního projektu nebo programu, kterého se účastníte) a služby kontroly identity, pokud je to nezbytná součást vašeho projektu nebo programu.

V případě, že je podnik prodán nebo integrován s jiným podnikem, budou vaše údaje sděleny našim poradcům a případnému poradci budoucího kupujícího a budou předány novým vlastníkům podniku.

Naše služby jsou poskytovány na studie, projekty a programy po celém světě. Uživatelská data jsou obvykle uložena buď v EU nebo v USA, v závislosti na každé studii, projektu nebo umístění programu nebo požadavku a budete o takovýchto opatřeních informováni případ od případu.

Pokud jsou informace předávány mimo EHP a pokud se jedná o zúčastněnou stranu nebo dodavatele v zemi, která nepodléhá rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Komise EU, jsou údaje náležitě chráněny standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí, odpovídající certifikací pro ochranu soukromí. nebo Pravidla společnosti pro zpracování závazných firem. Kopii příslušného mechanismu lze poskytnout pro vaši kontrolu na vyžádání na adrese contact@umotif.com.

Jaká práva mám?

Máte právo požádat nás o kopii vašich osobních údajů; opravit, odstranit nebo omezit (zastavit jakékoli aktivní) zpracování vašich osobních údajů; a získávat osobní údaje, které nám poskytnete pro smlouvu nebo s vaším souhlasem ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, a požádat nás, aby nám tato data sdělila jinému správci.

Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů (zejména tam, kde nemusíme zpracovávat data tak, aby splňovaly smluvní nebo jiné právní požadavky, nebo kde používáme data pro přímý marketing).
Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vaší žádosti odhalilo osobní údaje o jiné osobě, nebo pokud nás požádáte o vymazání informací, které nám zákon vyžaduje, abychom udrželi nebo měli přesvědčivé legitimní zájmy.

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, můžete se s námi spojit pomocí níže uvedených údajů. Máte-li nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů v EU, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že k porušení došlo.

Pro registraci do našich Aplikací a Služeb a pro ověření vaší totožnosti je povinné poskytnutí informací: pokud nebudou poskytnuty příslušné údaje, nebudeme schopni vytvořit nový účet, zaregistrovat se do svého studia, projektu nebo programu nebo bezpečně přihlášení do existujícího účtu. Veškeré ostatní informace jsou nepovinné. Pokud však neposkytnete své informace, vaše zkušenosti s používáním našich aplikací a služeb mohou být sníženy a nemusíte dostávat plný prospěch z používání našich služeb se svým zdravotnickým pracovníkem nebo výzkumným týmem.

Jak se s vámi spojím?

Doufáme, že se nám podaří uspokojit dotazy týkající se způsobu zpracování vašich údajů. Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, jak zpracujeme vaše údaje nebo se rozhodnete odhlásit se z přímého marketingu, můžete se obrátit na adresu contact@uMotif.com nebo na adresu uMotif Limited, 15th Floor, WeWork, 10 York Road, London, SE1 7ND, United Kingdom.

Můžete také kontaktovat našeho inspektora ochrany dat na adrese DPO@umotif.com.

Jak dlouho budete uchovávat moje data?

Pokud chcete účet uMotif zastavit, můžete jej buď deaktivovat, nebo smazat. Deaktivace účtu pozastaví váš účet, ale žádné z vašich informací neodstraníme. Účet můžete deaktivovat zasláním e-mailu na adresu contact@uMotif.com s nadpisem „Deaktivace účtu“. Když účet odstraníte, bude trvale vymazán z uMotif. Tento proces je nevratný. Odstranění účtu obvykle trvá přibližně 48 hodin, ale některé informace mohou zůstat v záložních kopiích a protokolech po dobu až 6 měsíců. Měli byste svůj účet smazat pouze tehdy, pokud jste si jisti, že jej nechcete aktivovat. Účet můžete smazat zasláním e-mailu na adresu contact@uMotif.com s nadpisem „Odstranění účtu“.

Pokud zpracováváme registrační údaje, děláme to tak dlouho, dokud jste aktivním uživatelem našich aplikací a služeb a po dobu 6 let.

Zpracujeme-li osobní údaje pro marketingové účely nebo s Vaším souhlasem, zpracujeme data, dokud nás nepožádáte o zastavení a na krátkou dobu poté (abychom mohli realizovat vaše požadavky). Evidujeme také skutečnost, že jste nás požádali, abychom vám neposílali přímý marketing nebo zpracovávali vaše data na dobu neurčitou, abychom mohli v budoucnu respektovat vaši žádost.

Tam, kde zpracováváme osobní údaje v souvislosti s uzavřením smlouvy, projektu nebo výzkumné studie, uchováváme data po dobu 6 let od vaší poslední interakce s námi.