Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί από το αγγλικό πρωτότυπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ανακοίνωσης;

Η uMotif Limited και οι θυγατρικές της, οι θυγατρικές και οι σχετικές οντότητες (“ uMotif ”, “We”, “Us”, “Our”) δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε σχετικά με τους τελικούς πελάτες και τους χρήστες των υπηρεσιών μας ( «Εσείς/Σας»). Δεσμευόμαστε επίσης να επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με διαφανή τρόπο.

Ο σκοπός αυτής της σημείωσης απορρήτου είναι να εξηγήσει ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη σημείωση απορρήτου, καθώς παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα δικαιώματά σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή αυτής της σημείωσης απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μεταξύ άλλων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταχυδρομικής αποστολής.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

uMotif Limited
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Για γενικές ερωτήσεις – contact@umotif.com

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK GDPR) στη διεύθυνση dpo@umotif.com ή μέσω της ταχυδρομικής μας διεύθυνσης. Σημειώστε τον φάκελο «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων».

Έχουμε ορίσει την IT Governance Europe Limited να ενεργεί ως εκπρόσωπος μας στην ΕΕ. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (EU GDPR ) ή έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή γενικά θέματα απορρήτου, παρακαλούμε στείλτε email στον Εκπρόσωπό μας στη διεύθυνση eurep@itgovernance.eu . Φροντίστε να συμπεριλάβετε την επωνυμία της εταιρείας μας ( uMotif Limited) σε κάθε αλληλογραφία που στέλνετε στον Αντιπρόσωπό μας.

Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε, λειτουργούμε και συντηρούμε εφαρμογές λογισμικού (οι «Εφαρμογές») για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να παρακολουθούν τα δεδομένα τους. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος (το οποίο θα μπορούσε να είναι μια κλινική δοκιμή, μια ερευνητική μελέτη ή άλλο είδος ερευνητικού έργου).

Όταν εκτελούμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα εκ μέρους του Χορηγού (ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) χρησιμοποιώντας τις Εφαρμογές μας και εγγράφεστε σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες του Χορηγού σε μια σύμβαση.

Οι εφαρμογές, οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς και από τις διαδικτυακές ιδιοκτησίες των πελατών μας, των δικτύων συνεργατών, των διαφημιζόμενων και των θυγατρικών μας ή άλλων τρίτων μερών. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικτυακές ιδιοκτησίες, σημειώστε ότι αυτές οι διαδικτυακές ιδιοκτησίες έχουν τις δικές τους ειδοποιήσεις απορρήτου και ότι δεν μπορούμε και δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις ειδοποιήσεις. Ελέγξτε προσεκτικά αυτές τις ειδοποιήσεις προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους. Αυτή η ειδοποίηση περιγράφει πώς το uMotif θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας σε σχέση με:

Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Τι δικαιώματα έχω;" Ενότητα.

Συνεργαζόμαστε επίσης με συνεργάτες για τη δημιουργία επώνυμων Εφαρμογών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μας, τις οποίες διαθέτουν ανεξάρτητα στους πελάτες τους (που μπορεί να είναι, για παράδειγμα, επαγγελματίες υγείας, ερευνητικά ιδρύματα και φαρμακευτικές εταιρείες).

Όταν οι συνεργάτες μας εκτελούν ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ανεξάρτητα τις εφαρμογές μας, τότε θα πρέπει να συμβουλευτείτε τη Σημείωση απορρήτου των συνεργατών για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας και τις Εφαρμογές, τις Υπηρεσίες και τους ιστότοπούς μας. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με εσάς:

Τα δεδομένα πελατών ανήκουν στον Χορηγό και ως εκ τούτου η uMotif Limited θα επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα μόνο όπως ορίζεται σε επίσημη σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Τα δεδομένα χρήσης μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τους χρήστες μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Τα Δεδομένα Χρήσης είναι στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα περιήγησης των χρηστών μας και δεν προσδιορίζουν κανένα άτομο. Να είστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσουμε τα Δεδομένα Χρήσης ως προσωπικά δεδομένα εάν τα συνδυάσουμε με εσάς ως συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο άτομο.

Τι πληροφορίες λαμβάνουμε από τρίτους;

Μερικές φορές, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτους. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να λάβουμε το όνομά σας ή τη διεύθυνση email σας από έναν επαγγελματία υγείας, ένα νοσοκομείο ή ιστότοπο περίθαλψης, έναν ερευνητή μελέτης ή έναν χορηγό έργου για να σας προσκαλέσουμε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες uMotif . Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνετε από τρίτα μέρη θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως τυχόν δεδομένα που εισάγετε στις υπηρεσίες uMotif .

Πώς χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγονται από το uMotif ή λαμβάνονται από τρίτους και ποια είναι η νόμιμη βάση για αυτήν τη χρήση;

Όπου ισχύει η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης για την προστασία δεδομένων και όπου η uMotif είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η νόμιμη βάση μας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου θα εξαρτηθεί από τον τύπο των σχετικών προσωπικών πληροφοριών και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο συλλέγουμε ή χρησιμοποιησετο. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Όπου η uMotif ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων, οι νόμιμες βάσεις που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθούν από τις οδηγίες του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, οπότε αυτές οι ενημερώσεις θα σας παρέχονται σε μια έγκαιρη ειδοποίηση που εκδίδεται ειδικά για ερευνητικό πρόγραμμα στο σημείο που συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα.

Ανάκληση συγκατάθεσης ή με άλλο τρόπο αντίρρηση στο άμεσο μάρκετινγκ

Όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας, θα μπορείτε πάντα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αν και ενδέχεται να έχουμε άλλους νομικούς λόγους για την επεξεργασία των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς, όπως αυτοί που αναφέρονται παραπάνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να σας στείλουμε άμεσο μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας, όπου βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας, όταν το κάνουμε θα σας πούμε ποιο είναι το έννομο συμφέρον μας.

Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και πόσο καιρό θα διατηρείτε τα δεδομένα μου;

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε ερευνητικά προγράμματα παγκοσμίως. Τα δεδομένα χρήστη αποθηκεύονται με ασφάλεια σε μια γεωγραφική τοποθεσία στην επικράτεια όπου συμμετέχετε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Οι τρέχοντες πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μας βρίσκονται στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Όπου επεξεργαζόμαστε δεδομένα λόγω της συμμετοχής σας σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για λογαριασμό ενός Χορηγού, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται από το πρωτόκολλο ή το σχέδιο του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος.

Όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ ή με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε και για σύντομο χρονικό διάστημα μετά από αυτό (για να μας επιτρέψετε να υλοποιήσουμε τα αιτήματά σας). Διατηρούμε επίσης αρχείο του γεγονότος ότι μας ζητήσατε να μην σας στέλνουμε άμεσο μάρκετινγκ ή να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας επ' αόριστον, ώστε να μπορούμε να σεβαστούμε το αίτημά σας στο μέλλον.

Όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την εκτέλεση σύμβασης, έργου ή ερευνητικής μελέτης, διατηρούμε τα δεδομένα για 6 χρόνια από την τελευταία σας αλληλεπίδραση μαζί μας.

Εάν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας uMotif , μπορείτε είτε να τον απενεργοποιήσετε είτε να τον διαγράψετε. Η απενεργοποίηση του λογαριασμού σας θέτει τον λογαριασμό σας σε αναμονή, αλλά δεν διαγράφουμε καμία από τις πληροφορίες σας, εκτός εάν απαιτείται από τις οδηγίες ενός χορηγού ερευνητικού προγράμματος, όπως ορίζεται στη σύμβαση με αυτόν τον χορηγό. Εάν θέλετε να ζητήσετε συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με τα δεδομένα σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Τι δικαιώματα έχω;" Ενότητα.

Με ποιον θα μοιραστούμε αυτά τα δεδομένα, πού και πότε;

Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε τα δεδομένα σας, συνήθως ως μέρος ενός ερευνητικού έργου ή μελέτης ή με έναν ιατρό, την υγεία ή άλλον επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να είναι ο συνεργάτης μας. Επομένως, η πρόσβαση στις Εφαρμογές και τις Υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμη σε εσάς μέσω ενός από τους συνεργάτες μας.

Κατά την εγγραφή σας για χρήση των Εφαρμογών και Υπηρεσιών, θα έχετε χρησιμοποιήσει έναν μοναδικό κωδικό εγγραφής. Αυτός ο μοναδικός κωδικός εγγραφής συνδέει τον λογαριασμό σας στο uMotif με ένα ή περισσότερα από τα διαδικτυακά μας ακίνητα ή με τα διαδικτυακά ακίνητα των συνεργατών μας. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός σας στο uMotif μπορεί να συνδέεται με μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων για ένα ερευνητικό πρόγραμμα ή για ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο ή ένα ιατρείο. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να είναι ορατά από επαγγελματίες χρήστες των διαδικτυακών ιδιοκτησιών με τις οποίες συνδέεται ο λογαριασμός σας, τα οποία θα βασίζονται στα δικαιώματα πρόσβασης που ορίζονται σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ή σχέδιο ερευνητικού προγράμματος (ερευνητές, διαχειριστές ιστότοπου, γιατροί, νοσηλευτές, διευθυντές ιατρείων, διαιτολόγοι κ.λπ. .). Τα δεδομένα σας δεν θα είναι ορατά από άλλους χρήστες ασθενών, εκτός εάν επιλέξετε διαφορετικά.

Μπορεί επίσης να είναι δυνατό για τους κλινικούς σας γιατρούς ή τους επαγγελματίες υγείας να προσθέσουν δεδομένα στον λογαριασμό σας (για παράδειγμα, μια σημείωση ημερολογίου ή μια νέα εργασία) καθώς και να προβάλουν τυχόν δεδομένα που έχετε εισαγάγει. Αυτές οι ενέργειες θα ελέγχονται από τα δικαιώματα πρόσβασης που ορίζονται σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ή σχέδιο ερευνητικού προγράμματος. Εάν δεν θέλετε τα δεδομένα σας να προβάλλονται από κανέναν άλλον, στείλτε email στο contact@uMotif.com - ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εσείς και οι κλινικοί σας γιατροί ή/και οι ερευνητές χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και την έγκριση για να λάβετε το ζητούμενο θα πρέπει να αναζητηθεί ενέργεια από τον ελεγκτή.

Εάν έχετε πρόσβαση στις Εφαρμογές και τις Υπηρεσίες μέσω ενός συνεργάτη uMotif και αυτός ο συνεργάτης τερματίσει τη συμβατική του σχέση με το uMotif , ενδέχεται να μην έχετε πλέον πρόσβαση στις Εφαρμογές και τις Υπηρεσίες μέσω αυτού του συνεργάτη. Τα δεδομένα που μεταφορτώνονται κατά τη χρήση των Εφαρμογών και των Υπηρεσιών μέσω του Συνεργάτη ενδέχεται επίσης να μην είναι πλέον προσβάσιμα. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εάν θα έχετε συνεχή πρόσβαση στις Εφαρμογές και τις Υπηρεσίες μετά τον τερματισμό της συμβατικής μας σχέσης με τον σχετικό συνεργάτη, επικοινωνήστε με το contact@uMotif.com .

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου εάν απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς, εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν απαιτείται για τη νομική προστασία των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιηθούν επίσης σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της uMotif για τους σκοπούς που προσδιορίζονται παραπάνω. Τέτοια τρίτα μέρη περιλαμβάνουν παρόχους φιλοξενίας ιστοσελίδων, συντήρησης, λειτουργίας τηλεφωνικών κέντρων (εάν αυτό αποτελεί μέρος συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχετε).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση πωληθεί ή ενσωματωθεί με άλλη επιχείρηση, τα στοιχεία σας θα γνωστοποιηθούν στους συμβούλους μας και σε οποιονδήποτε υποψήφιο σύμβουλο αγοραστή και θα γνωστοποιηθούν στους νέους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Όταν οι πληροφορίες μεταφέρονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και όταν πρόκειται για ενδιαφερόμενο μέρος ή προμηθευτή σε χώρα που δεν υπόκειται σε κανονισμό επάρκειας του Ηνωμένου Βασιλείου, τα δεδομένα προστατεύονται επαρκώς από Διεθνή Συμφωνία Μεταφοράς Δεδομένων (IDTA) ή Προσθήκη Διεθνούς Μεταφοράς Δεδομένων στο νέα SCC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Προσθήκη) ή δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες προμηθευτών.

Όταν οι πληροφορίες διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ και όταν πρόκειται για ενδιαφερόμενο μέρος ή πωλητή σε χώρα που δεν υπόκειται σε απόφαση επάρκειας της ΕΕ από την Επιτροπή της ΕΕ, τα δεδομένα προστατεύονται επαρκώς από τυπικές συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την ΕΕ ή από προμηθευτή Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες.

Τι δικαιώματα έχω;

Το δικαίωμα πρόσβασής σας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε.

Το δικαίωμά σας για διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ελλιπείς.

Το δικαίωμά σου στη διαγραφή

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία εάν είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας επειδή η διαδικασία είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή όταν δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για να εκπληρώσουμε μια συμβατική ή άλλη νομική απαίτηση ή όταν χρησιμοποιούμε το δεδομένα για άμεσο μάρκετινγκ.

Το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων

Αυτό ισχύει μόνο για πληροφορίες που μας έχετε δώσει. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε από έναν οργανισμό σε άλλον ή να σας τις δώσουμε. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες βάσει της συγκατάθεσής σας ή υπόκεινται σε συνομιλίες σχετικά με τη σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να είναι περιορισμένα, για παράδειγμα, εάν η εκπλήρωση του αιτήματός σας θα αποκάλυπτε προσωπικά δεδομένα για άλλο άτομο ή εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες τις οποίες ο νόμος υποχρεούται να διατηρήσουμε ή έχουμε επιτακτικά έννομα συμφέροντα να διατηρήσουμε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην αρχή αυτής της ειδοποίησης απορρήτου. Εάν έχετε ανεπίλυτες ανησυχίες, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε μια αρχή προστασίας δεδομένων της ΕΕ όπου ζείτε, εργάζεστε ή όπου πιστεύετε ότι μπορεί να έχει σημειωθεί παραβίαση , δείτε «Πώς μπορώ να παραπονεθώ;».

Για εγγραφή στις Εφαρμογές και τις Υπηρεσίες μας απαιτείται η παροχή πληροφοριών: εάν δεν παρέχονται σχετικά δεδομένα, τότε δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέο λογαριασμό, να σας εγγράψουμε στο ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχετε ή να σας συνδέσουμε με ασφάλεια σε ένα υπάρχον λογαριασμός. Κάθε άλλη παροχή των πληροφοριών σας είναι προαιρετική με βάση τις απαιτήσεις των λεπτομερειών του ερευνητικού προγράμματος που παρέχονται από τον Χορηγό. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες σας, η εμπειρία σας στη χρήση των Εφαρμογών και των Υπηρεσιών μας ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά και ενδέχεται να μην επωφεληθείτε πλήρως από τη χρήση των Υπηρεσιών μας με τον επαγγελματία υγείας ή την ερευνητική σας ομάδα.

Πώς παραπονιέμαι;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς, μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο σε εμάς χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφονται στην αρχή αυτής της σημείωσης απορρήτου.

Μπορείτε επίσης να παραπονεθείτε στο ICO εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα σας.

Διεύθυνση ICO:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Αριθμός γραμμής βοήθειας: 0303 123 1113

Ιστότοπος ICO: https://www.ico.org.uk

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIE

Εισαγωγή

Αυτή η ειδοποίηση cookie απευθύνεται στους χρήστες του ιστότοπου uMotif.com .

Σας λέει σε τι χρησιμεύουν τα cookies και πώς τα χρησιμοποιεί το uMotif .

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Τι είναι τα cookies;

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο όπως το uMotif.com , ο ιστότοπος αποθηκεύει δεδομένα σε μικρά αρχεία στον υπολογιστή σας, γνωστά ως cookies.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με εσάς και τις προτιμήσεις σας, ώστε να μην χρειάζεται να συνεχίσετε να τα εισάγετε ξανά και να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησής σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookie :

Τα αυστηρά απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να σας δίνουν τη δυνατότητα να μετακινηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές του, όπως η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που ζητήσατε δεν μπορούν να παρασχεθούν.

Παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιούμε τα αυστηρά απαραίτητα cookies περιλαμβάνουν:

Cookies περιόδου λειτουργίας: Ένα cookie περιόδου λειτουργίας αποθηκεύεται στην προσωρινή μνήμη και δεν διατηρείται μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή του χρήστη και περιέχουν μόνο ένα αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμο.

Cookies ελέγχου ταυτότητας: Εάν εγγραφείτε και πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας (συνδεθείτε) σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του uMotif , ενδέχεται να λάβετε cookies ελέγχου ταυτότητας, αυτά χρησιμοποιούνται για την ασφαλή διατήρηση μιας κατάστασης σύνδεσης σε μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες μας και συνήθως λήγουν μετά από μια περίοδο για την ασφάλειά σας . Δεν περιέχουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης.

Cookies απόδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά οι επισκέπτες και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν έναν επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και επομένως ανώνυμες. Χρησιμοποιείται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας ενός ιστότοπου.

Παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies λειτουργικότητας περιλαμβάνουν:

Cookies προτιμήσεων

Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε μη προσωπικά αναγνωρίσιμες προτιμήσεις, όπως η προτιμώμενη γλώσσα σας, ώστε να μπορούμε να εμφανίζουμε περιεχόμενο στη σωστή γλώσσα σε εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Μυστικότητα

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική σας ταυτοποίηση και η uMotif δεν χρησιμοποιεί cookies για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που περιγράφονται εδώ.

Cookies τρίτων

Τα cookie τρίτων χρησιμοποιούνται από εφαρμογές τρίτων που αναπτύσσονται από το uMotif .

Το uMotif χρησιμοποιεί το Google Analytics, ένα εργαλείο που βοηθά τους κατόχους ιστοτόπων να μετρούν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να θυμάται τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες/αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης και χρησιμοποιούνται για:

Πώς μπορώ να ελέγξω τα cookies;

Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση cookie στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.