FORTROLIGHEDS- OG COOKIEPOLITIK

Oversigt over hvordan vi bruger dine data

 • uMotif Limited ("uMotif"/"vi"/"os") bruger dine personoplysninger til at spore og analysere data registreret af dig i vores apps, herunder til brug i forbindelse med forskningsprojekter og forsøg og sammen med sundhedspersonale.
 • Oplysninger deles med læger, sundhedsmedarbejdere eller andre fagpersoner, som du giver tilladelse til at tilgå dine data. Hvis du deltager i et globalt forsøg, projekt eller program, kan dine oplysninger blive sendt til et internationalt datasæt eller arkiv uden for det land, hvori du er bosat. Du vil blive tydeligt informeret, hvis dine data vil blive brugt på denne måde.
 • Hvis vi bruger dit samtykke som grundlag, f.eks. til at bruge dine data til forskningsforsøg, sende dine data til forskningsdatasæt eller tredjeparter, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
 • Vores apps og tjenester er designet til at hjælpe dig med at spore dine data, normalt som en del af et forskningsprojekt eller forsøg, eller sammen med en læge, sundhedsmedarbejder eller anden fagperson, som kan være vores partner. Adgang til appsene og tjenesterne kan derfor blive stillet til rådighed for dig via en af vores partnere.
 • Vi mener, at du bør eje de data, som du indtaster i vores apps, og at dine data kun bør bruges af dig og professionelle klinikere og/eller forskere, når dette er en del af det forsøg, projekt eller program, som du har tilmeldt dig.
 • Dine data vil ikke blive solgt eller sendt til andre parter, som ikke er involveret i det specifikke forsøg, projekt eller program, som du deltager i.

Hvad dækker denne politik?

Vi designer, udvikler, driver og vedligeholder softwareapplikationer ("Appen/Appsene") til at hjælpe folk med at spore deres data, herunder til brug i forbindelse med forskningsprojekter og forsøg og sammen med sundhedspersonale. Vi udvikler vores egne uMotif-apps, og vi samarbejder med partnere om at skabe brandede apps ved hjælp af vores teknologi, så vores partnere kan gøre dem tilgængelige for deres kunder. Vores partnere er f.eks. sundhedspersonale, forskningsinstitutioner og medicinalvirksomheder. Hvis vi eller vores partnere kører et forskningsprogram ved hjælp af vores apps, og du tilmelder dig til det pågældende forskningsprogram, indsamler og behandler vi data i overensstemmelse med aktivitetsomfanget for det pågældende forskningsprogram eller projekt (som vi eller vores partnere tilvejebringer skriftligt, inden du indvilliger i at deltage). Hvis en af vores partnere kører et forskningsprogram eller projekt ved hjælp af vores apps, vil de have adgang til dine data med det formål at udføre det pågældende forskningsprogram eller projekt. Hvis du har spørgsmål vedrørende et forskningsprogram eller projekt, som du deltager i, eller de data, der behandles om dig, i forbindelse med det pågældende forskningsprojekt eller projekt, bedes du kontakte sponsororganisationen for det pågældende forskningsprojekt eller projekt. Vores apps, websteder og tjenester kan indeholde links til og fra online-ressourcer, der ejes af vores kunder, partnernetværk, annoncører og associerede selskaber eller andre tredjeparter. Hvis du følger et link til enhver af disse online-ressourcer, skal du være opmærksom på, at disse online-ressourcer har deres egne fortrolighedspolitikker, og at vi hverken kan eller indvilliger i at påtage os noget ansvar for disse politikker. Gennemgå disse politikker omhyggeligt, før du indsender eventuelle personoplysninger til disse websteder. Denne politik beskriver, hvordan uMotif vil bruge dine data i forbindelse med:

 • vores apps, når du har downloadet en kopi af app'en til din mobiltelefon eller håndholdte enhed ("Enhed"),
 • enhver af de tjenester, der er tilgængelige via appsene (vores "Tjenester"), og
 • ethvert af vores websteder, herunder, uden begrænsning, uMotif-webstedet på www.uMotif.com og alle underdomæner og stier (vores "Websteder").

Den beskriver også dine databeskyttelsesmæssige rettigheder, herunder retten til at gøre indsigelse mod dele af den behandling, som uMotif udfører. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du udøver dem, i afsnittet "Hvilke rettigheder har jeg?".

Vores kerneprincipper

EJERSKAB ‒ Dine data tilhører dig

VALG‒ Du bestemmer, hvor mange personoplysninger du oplyser, når du bruger appsene

GENNEMSIGTIGHED ‒ vi vil altid fortælle dig, hvilke oplysninger om dig vi opbevarer, og hvordan vi bruger disse oplysninger

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du interagerer med os og vores apps, tjenester og websteder. Vi kan indsamle og behandle følgende oplysninger om dig:

 • Oplysninger, som du tilvejebringer ved at udfylde formularer eller spørgeskemaer på vores websted eller apps. Dette omfatter oplysninger, som du tilvejebringer, når du registrerer dig på vores websteder eller apps og åbner en konto, slår materiale op eller anmoder om yderligere tjenester. Vi kan også anmode dig om oplysninger, når du indberetter et problem med vores websteder, apps eller tjenester.
 • Hvis du kontakter os, kan vi føre en optegnelse over den pågældende korrespondance.
 • Når du besøger vores websteder eller apps eller interagerer med vores tjenester, kan vi (og vores andre tjenesteudbydere) bruge en række teknologier, der automatisk eller passivt indsamler oplysninger om, hvordan vores tjenester tilgås og bruges ("Brugsdata"). Brugsdata kan omfatte:
  • den type mobilenhed, du bruger (f.eks. om du bruger en Apple- eller Samsung-enhed),
  • en unik enhedsidentifikator (f.eks. din enheds IMEI-nummer, MAC-adressen på enhedens trådløse netværksgrænseflade eller det mobiltelefonnummer, der bruges af enheden),
  • oplysninger om mobilnetværk (f.eks. om du bruger netværk 3 eller Vodafone-netværket),
  • dit mobilenheds operativsystem (f.eks. om du bruger en iPhone eller en Android),
  • din IP-adresse og HTTP-henviseroplysninger (f.eks. den viste side, tidspunktet, henvisende URL'er),
  • den type mobilbrowser, du bruger (f.eks. om du bruger Chrome- eller Safari-browser),
  • tidszoneindstilling (f.eks. GMT, EST),

Brugsdata hjælper os med at forstå vores brugere bedre og tilpasse indhold efter deres behov og interesser. Brugsdata er statistiske data om vores brugeres browserhandlinger og -mønstre, og de identificerer ikke nogen individuelle personer. Dog kan du være sikker på, at vi behandler brugsdata som personoplysninger, hvis vi tilknytter dem til dig som en specifik og identificerbar person.

Hvilke oplysninger modtager vi fra tredjeparter?

I visse situationer kan vi modtage oplysninger om dig fra tredjeparter. Specielt vil vi undertiden modtage dit navn eller din e-mailadresse fra en sundhedsmedarbejder, et hospital eller plejecenter, en forsøgsforsker eller projektsponsor for at invitere dig til at bruge uMotif-tjenesterne. Alle oplysninger modtaget fra tredjeparter vil blive behandlet på samme måde som de data, du indtaster i uMotif-tjenesterne.

Hvordan bruger vi oplysninger indsamlet af uMotif eller modtaget fra tredjeparter, og hvad er det juridiske grundlag for denne brug?

Vi behandler disse personoplysninger til følgende formål:

 • Til at opfylde en kontrakt eller træffe foranstaltninger i forbindelse med en kontrakt. Dette er relevant, hvis du indvilliger i at deltage i et forskningsforsøg, et projekt eller et program. Dette omfatter:
  • Oprettelse af en ny konto
  • bekræftelse af din identitet for at få adgang til din konto,
  • videregivelse af dine data, der er indtastet i vores apps, til professionelle autoriserede brugere,
  • kommunikation med dig om det forskningsforsøg, projekt eller program, du har tilmeldt dig,
  • tilvejebringelse af kundeservice og at arrangere levering eller anden tilvejebringelse af produkter, oplysninger eller tjenester relateret til forskningsforsøget, projektet eller programmet, som du har tilmeldt dig,
 • Som påkrævet af uMotif til at drive vores forretning og forfølge vores legitime interesser, især:
  • vil vi bruge dine oplysninger til at tilbyde dig relevante oplysninger, produkter og/eller tjenester, som du eventuelt har anmodet om, eller som vi eventuelt mener, vil imødekomme dine behov. Vi kan f.eks. foreslå måder, hvorpå du kan forbedre din deltagelse i et forskningsforsøg eller få mest muligt ud af dit patientstøtteprogram,
  • vi overvåger brugen af vores websteder og onlinetjenester og bruger dine oplysninger til at hjælpe os med at overvåge, forbedre og beskytte vores produkter, indhold, tjenester og websteder, både online og offline, og sikre, at det pågældende indhold fra vores websteder og apps præsenteres på den mest effektive måde for dig og din computer,
  • vi bruger oplysninger, som du tilvejebringer, til at personliggøre vores websted, produkter eller tjenester for dig og underrette dig om ændringer af vores websteder, apps eller tjenester,
  • vi kan tilvejebringe aggregerede brugerstatistikker, demografiske oplysninger og brugsdata, der ikke identificerer dig specifikt, for tredjeparter. Vi kan kombinere dine brugsdata med dem om andre brugere af vores produkter og tjenester og dele eller tilvejebringe disse tendensoplysninger i aggregeret og anonymiseret form for tredjeparter. Vi kan f.eks. bruge dine brugsdata som en del af et samlet antal til at hjælpe et universitet, en akademisk institution eller et hospital med deres medicinske forskning,
  • vi kan også bruge oplysninger indsamlet fra dig og kombinere dem med oplysninger tilvejebragt af andre brugere af vores produkter og tjenester for at hjælpe os med at forbedre design og levering af vores softwareværktøjer med henblik på at øge effektiviteten for alle brugere. Data vil normalt blive analyseret anonymt af virksomhedens medarbejdere og leverandører for at forbedre vores produkter,
  • vi overvåger kundekonti for at forhindre, undersøge og/eller indberette svig, terrorisme, vildledende oplysninger, sikkerhedshændelser eller kriminalitet i overensstemmelse med gældende lovgivning,
  • vi bruger oplysninger, som du tilvejebringer, til at undersøge eventuelle klager modtaget fra dig eller fra andre vedrørende vores websted, produkter eller tjenester,
  • vi bruger oplysninger i forbindelse med retskrav, overholdelse, forskrifts- og undersøgelsesmæssige formål efter behov (herunder videregivelse af sådanne oplysninger i forbindelse med juridiske processer eller retssager), og
  • vi bruger data om nogle personer til at invitere dem til at deltage i forskningsforsøg,
 • Når du giver os dit samtykke:
  • placerer vi cookies og bruger lignende teknologier i overensstemmelse med vores cookiepolitik (herunder) og de oplysninger, der tilvejebringes for dig, når disse teknologier bruges
  • under andre omstændigheder, hvor vi anmoder dig om samtykke, vil vi bruge oplysningerne til det formål, som vi forklarer på det pågældende tidspunkt.
 • Til lovmæssigt påkrævede formål:
  • hvis vi kræver forældresamtykke til at levere onlinetjenester til børn under 16 år. Dog gælder, at de fleste af vores hjemmesider ikke er designet til børn under 16 år.
  • Til at besvare anmodninger fra offentlige eller retshåndhævende myndigheder, der udfører en undersøgelse.

Tilbagetrækning af samtykke eller anden indsigelse mod direkte markedsføring

Uanset hvor vi anvender dit samtykke som grundlag, vil du altid have mulighed for at trække dit samtykke tilbage, selvom vi kan have andre retsgrundlag for at behandle dine data til andre formål, såsom dem der er angivet ovenfor. I nogle tilfælde kan vi sende dig direkte markedsføring uden dit samtykke, hvis vi anvender vores legitime interesser som grundlag.

Hvem vil vi dele disse oplysninger med, samt hvor og hvornår?

Vores apps og tjenester er designet til at hjælpe dig med at spore dine data, normalt som en del af et forskningsprojekt eller forsøg, eller sammen med en læge, sundhedsmedarbejder eller anden fagperson, som kan være vores partner. Adgang til appsene og tjenesterne kan derfor blive stillet til rådighed for dig via en af vores partnere.

Under din registrering til at bruge appsene og tjenesterne vil du have brugt en unik registreringskode. Denne unikke registreringskode tilknytter din uMotif-konto til en eller flere af vores online-ressourcer eller online-ressourcer, der tilhører en af vores partnere. Din uMotif-konto kan f.eks. være knyttet til en specifik database for et forskningsforsøg, et bestemt hospital eller en lægekonsultation. Dine data vil kunne ses af alle professionelle autoriserede brugere af de online-ressourcer, som din konto er knyttet til (forskere, klinikledere, læger, sygeplejersker, praksisledere, diætister osv.). Dine data vil ikke kunne ses af andre patientbrugere, medmindre du vælger andet. Det kan også være muligt for dine klinikere eller sundhedsmedarbejdere at tilføje data til din konto (f.eks. en dagbogsnote eller en ny opgave) samt at se alle de data, du har indtastet. Hvis du ikke ønsker, at dine data kan ses af andre, bedes du sende en e-mail til contact@uMotif.com ‒ dog bedes du være opmærksom på, at dette kan påvirke, hvordan du og dine klinikere og/eller forskere bruger tjenesten.

Hvis du tilgår appsene og tjenesterne via en uMotif-partner, og den pågældende partner opsiger sit kontraktforhold med uMotif, vil du muligvis ikke længere kunne tilgå appsene og tjenesterne via den pågældende partner. Data, der uploades under brug af appsene og tjenesterne via partneren, vil muligvis heller ikke være tilgængelige længere. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvorvidt du fortsat vil have adgang til appsene og tjenesterne efter opsigelse af vores kontraktforhold med den relevante partner, bedes du kontakte contact@uMotif.com.

Personoplysninger kan deles med offentlige myndigheder og/eller retshåndhævende myndigheder, hvis det er påkrævet til ovenstående formål, hvis det er påkrævet ved lov, eller hvis det er påkrævet i forbindelse med den juridiske beskyttelse af vores legitime interesser i overensstemmelse med gældende love.

Personoplysninger deles også med tredjepartstjenesteudbydere, der behandler dem på vegne af uMotif, til formålene angivet ovenfor. Sådanne tredjeparter omfatter udbydere af webstedshosting, vedligeholdelse, drift af callcenter (hvis dette er en del af et specifikt projekt eller program, som du deltager i) og identitetskontroltjenester, hvor dette er en væsentlig del af dit projekt eller program.

Hvis virksomheden sælges eller integreres med en anden virksomhed, vil dine oplysninger blive videregivet til vores rådgivere og eventuel potentiel købers rådgiver og efterfølgende videregivet til de nye ejere af virksomheden.

Vores tjenester leveres til forsøg, projekter og programmer globalt. Brugerdata opbevares generelt i enten EU eller USA, afhængigt af hvert forsøgs-, projekt- eller programsted eller krav, og du vil blive informeret om sådanne ordninger i hvert enkelt tilfælde.

Hvis oplysninger overføres uden for EØS, og hvis dette er til en interessent eller forhandler i et land, der ikke er underlagt en tilstrækkelighedsbeslutning fra EU-Kommissionen, vil dataene være tilstrækkeligt beskyttet af standardkontraktbestemmelser godkendt af EU-Kommissionen, en passende Privacy Shield-certificering eller en forhandlers bindende virksomhedsregler for databehandlere. En kopi af den relevante mekanisme kan rekvireres til din gennemgang efter anmodning til contact@uMotif.com.

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har ret til at bede os om en kopi af dine personoplysninger, til at berigtige, slette eller begrænse (standse eventuel aktiv) behandling af dine personoplysninger, og til at få udleveret de personoplysninger, som du tilvejebringer for os i forbindelse med en kontrakt eller via dit samtykke, i et struktureret, maskinlæsbart format, og til at bede os om at dele (overføre) disse data til en anden dataansvarlig.

Derudover kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder (især hvis vi ikke er nødsaget til at behandle dataene for at opfylde et kontraktligt eller andet juridisk krav, eller hvis vi bruger dataene til direkte markedsføring).

Disse rettigheder kan værebegrænsede, f.eks. hvis opfyldelse af din anmodning ville afsløre personoplysninger om en anden person, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi er lovmæssigt forpligtede til at opbevare eller har tvingende legitime interesser i at opbevare.

For at udøve enhver af disse rettigheder kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger. Hvis du har uløste bekymringer, har du ret til at klage til en EU-databeskyttelsesmyndighed i det land, hvori du er bosat, arbejder, eller hvor du mener, at et brud kan have fundet sted.

For at kunne blive registreret i vores apps og tjenester og få din identitet bekræftet er det obligatorisk at tilvejebringe oplysninger. Hvis de relevante oplysninger ikke tilvejebringes, vil vi ikke kunne oprette en ny konto, registrere dig til dit forsøg, projekt eller program eller logge dig sikkert ind på en eksisterende konto. Al anden tilvejebringelse af dine oplysninger er valgfri. Dog gælder, at hvis du ikke tilvejebringer dine oplysninger, kan din oplevelse med at bruge vores apps og tjenester blive forringet, og du vil muligvis ikke drage fuld fordel af at bruge vores tjenester sammen med dit sundhedspersonale eller forskningsteam.

Hvordan kan jeg kontakte jer?

Vi håber, at vi kan besvare de spørgsmål, som du måtte have vedrørende den måde, hvorpå vi behandler dine data. Hvis du har eventuelle bekymringer om, hvordan vi behandler dine data, eller ønsker at fravælge direkte markedsføring, kan du kontakte os på contact@uMotif.com eller ved at skrive til uMotif Limited, 15th Floor, WeWork, 10 York Road, London, SE1 7ND, Storbritannien.

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på DPO@uMotif.com.

Hvor længe vil I opbevare mine data?

Hvis du ønsker at standse brugen af din uMotif-konto, kan du enten deaktivere eller slette den. Deaktivering af din konto sætter din konto i bero, men vi sletter ikke nogen af dine oplysninger. Du kan deaktivere din konto ved at sende en e-mail til contact@uMotif.com med emnet "Account deactivation" (Deaktivering af konto). Når du sletter en konto, slettes den permanent fra uMotif. Denne proces kan ikke fortrydes. Det tager os typisk ca. 48 timer at slette en konto, men nogle oplysninger kan forblive lagret i sikkerhedskopier og logfiler i op til 6 måneder. Du bør kun slette din konto, hvis du er sikker på, at du aldrig vil genaktivere den. Du kan slette din konto ved at sende en e-mail til contact@uMotif.com med emnet "Account deletion" (Slet konto).

Hvis vi behandler registreringsoplysninger, gør vi dette, så længe du er en aktiv bruger af vores apps og tjenester og i 6 år derefter.

Hvis vi behandler personoplysninger til markedsføringsformål eller med dit samtykke, behandler vi dataene, indtil du beder os om at stoppe og i en kort periode derefter (for at give os mulighed for at implementere dine anmodninger). Vi registrerer også din anmodning om ikke at sende dig direkte markedsføring eller behandle dine data på ubestemt tid, så vi kan respektere din anmodning i fremtiden.

Hvis vi behandler personoplysninger i forbindelse med udførelse af en kontrakt, et projekt eller et forskningsforsøg, opbevarer vi dataene i 6 år fra din sidste interaktion med os.