Regulamin

Ten dokument został przetłumaczony automatycznie i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Angielska wersja tego dokumentu zawiera oficjalne warunki uMotif.

Ostatnia aktualizacja: luty 2021

Witamy w uMotif. Jeśli nadal przeglądasz i korzystasz z naszych usług, w tym Aplikacji (określonych poniżej), aplikacji i portali internetowych, systemów w chmurze, usług analitycznych, interfejsów API i integracji z innymi usługami (łącznie „Usługa”) , zgadzasz się przestrzegać następujących zasad i warunków użytkowania („Warunki”), które wraz z naszą polityką prywatności i plików cookie regulują stosunki uMotif z Tobą w związku z Usługą. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie korzystaj z Usługi.

Należy pamiętać, że możemy okresowo zmieniać niniejsze Warunki użytkowania zgodnie z sekcją 2.3 poniżej.

1. INFORMACJE O NAS

Usługa jest świadczona przez uMotif Limited („uMotif”, „nas” lub „my”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 07993440 i mamy swoją siedzibę przy 12 New Fetter Lane, Londyn, EC4A 1JP. Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub widza Usługi.

Wsparcie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Aplikacji lub Usługi lub masz problemy z ich używaniem, wyślij e-mail do naszego zespołu obsługi klienta na contact@umotif.com.

Kontakt z nami (w tym z reklamacjami). Jeśli uważasz, że Aplikacja lub Usługi są wadliwe lub źle opisane lub chcą skontaktować się z nami z jakiegokolwiek innego powodu, wyślij e-mail do naszego zespołu obsługi klienta na contact@umotif.com.

2. INFORMACJE O SERWISIE

2.1 Projektujemy, opracowujemy, obsługujemy i utrzymujemy aplikacje („App (s)”), aby pomóc ludziom śledzić ich dane, w tym do wykorzystania w projektach badawczych i badaniach oraz u pracowników służby zdrowia. Tworzymy własne aplikacje uMotif i współpracujemy z partnerami w celu tworzenia markowych aplikacji przy użyciu naszej technologii, aby nasi partnerzy mogli udostępniać ich klientom. Nasi partnerzy mogą obejmować na przykład pracowników służby zdrowia, instytucje badawcze i firmy farmaceutyczne.

2.2 Licencjonujemy korzystanie z Usługi na podstawie niniejszych Warunków. Sposoby korzystania z Aplikacji mogą być również kontrolowane przez reguły lub zasady stosowane przez dowolnego dostawcę aplikacji lub operatora, z którego strony pobrałeś Aplikacje („Zasady Appstore”). Przez cały czas pozostajemy właścicielem Usługi.

2.3 Może zaistnieć potrzeba zmiany niniejszych Warunków, aby odzwierciedlić zmiany w prawie lub najlepszych praktykach lub aby poradzić sobie z dodatkowymi funkcjami, które wprowadzamy. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach przez co najmniej 30 dni, wysyłając wiadomość e-mail ze szczegółami zmiany lub powiadamiając o zmianie po następnym uruchomieniu aplikacji. Jeśli nie zaakceptujesz zgłoszonych zmian, możesz nadal korzystać z Aplikacji i Usługi zgodnie z istniejącymi warunkami, ale niektóre nowe funkcje mogą być niedostępne.

2.4 Od czasu do czasu aktualizacje aplikacji mogą być wydawane przez dostawcę appstore w celu zwiększenia funkcjonalności zwiększania wydajności, odzwierciedlania zmian w systemie operacyjnym lub rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, chociaż nie zmienią one istotnie funkcjonalności aplikacji (s ). W zależności od aktualizacji możesz nie być w stanie korzystać z Aplikacji do momentu pobrania najnowszej wersji Aplikacji lub zainstalowania bieżącej wersji systemu operacyjnego i zaakceptowania nowych warunków.

2.5 Przyjmujesz odpowiedzialność zgodnie z niniejszymi Warunkami za korzystanie z Usługi na dowolnym urządzeniu, niezależnie od tego, czy jest ono Twoją własnością.

2.6 Wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy wyłącznie poprzez korzystanie z Usługi w sposób określony w naszej Polityce prywatności i plików cookie: https://umotif.com/privacyPolicy. Należy pamiętać, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne lub bezpieczne i że każda wiadomość lub informacje wysyłane przy użyciu Aplikacji lub dowolnej Usługi mogą być odczytywane lub przechwytywane przez innych, nawet jeśli są szyfrowane.

2.7 Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji technicznych o urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do Aplikacji i wszelkich powiązanych programów, sprzętu i / lub urządzeń peryferyjnych w celu ulepszania naszych produktów i świadczenia jakichkolwiek Usług. W zakresie, w jakim takie informacje techniczne stanowią dane osobowe, obowiązują zasady Polityki prywatności i plików cookie.

2.8 Warunkiem świadczenia usługi jest zapewnienie, że wszystkie informacje, które podasz i prześlesz, będą poprawne, dokładne i rzetelne przez cały czas.

3. DOSTĘP DO NASZEJ USŁUGI

3.1 Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków, udzielamy Ci nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Usługi (w tym Aplikacji), wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i zgodnie z naszą Polityką prywatności i plików cookie oraz Zasady Appstore, które są włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie.

3.2 Wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji i Usług (w tym wszystkie obrazy, tekst, ikony i inne treści („Treść”), jak również układ Treści) należą do nas lub naszych licencjodawców i praw do Aplikacje i Usługi (w tym Treść) są licencjonowane (a nie sprzedawane). Nie masz żadnych praw własności intelektualnej do Aplikacji, Treści ani Usług innych niż prawo do ich używania zgodnie z niniejszymi Warunkami.

3.3 O ile nie zawarłeś z nami odrębnej pisemnej umowy, nie będziesz kopiować, publikować, ramkować, łączyć, pobierać, przesyłać, modyfikować, dostosowywać, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, cedować, dystrybuować, licencjonować, udzielać sublicencji lub w inny sposób udostępniać Aplikację, Usługi lub dowolną Treść. Żadne prawa autorskie i / lub inne informacje dotyczące własności intelektualnej lub znaki wodne w jakiejkolwiek Treści nie będą usuwane ani modyfikowane.

3.4 Użytkownik nie może dezasemblować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć prac pochodnych na podstawie całości lub jakiejkolwiek części Aplikacji lub Usługi, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu, monitorować ani kopiować żadnych Treści lub informacji z Aplikacji lub Usług za pomocą robota, pająka, skrobaka lub innych zautomatyzowanych środków lub jakiegokolwiek ręcznego procesu w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, chyba że jest to konieczne do użycia Aplikacje i Usługi na urządzeniach dozwolone w niniejszych Warunkach.

3.5 Jeśli poważnie naruszysz którykolwiek z niniejszych Warunków, możemy w każdej chwili zakończyć Twoje prawa do korzystania z Aplikacji i Usług, kontaktując się z Tobą. Jeśli to, co zrobiłeś, może zostać naprawione, zapewnimy Ci odpowiednią możliwość. Jeśli skończymy z prawem do korzystania z Aplikacji i Usług:

(a) musisz przerwać wszelkie działania autoryzowane przez niniejsze Warunki, w tym korzystanie z Aplikacji i wszelkich Usług;

(b) musisz usunąć lub usunąć aplikację (y) ze wszystkich posiadanych urządzeń i natychmiast zniszczyć wszystkie kopie aplikacji, które posiadasz i potwierdzić, że to zrobiłeś; i

(c) możemy zablokować, ograniczyć, wyłączyć, zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do całości lub dowolnej części Aplikacji, Usługi lub jej Treści.

3.6 Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone.

3.7 Dokładamy wszelkich starań, aby aplikacja (y) była normalnie dostępna przez 24 godziny na dobę, chociaż nie można tego zagwarantować. Dostęp do Aplikacji lub Usługi może zostać tymczasowo zawieszony i bez powiadomienia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od nas niezależnych. W takich przypadkach możemy tymczasowo zawiesić, wycofać lub przerwać dowolną część Usługi.

3.8 Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej Usługi. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Usługi za pośrednictwem połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków i innych mających zastosowanie warunków i ich przestrzegania.

4. TWOJE KONTO I HASŁO

4.1 Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać tego osobom trzecim.

4.2 Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, niezależnie od tego, czy zostało wybrane przez ciebie, czy przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii złamiesz którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków w poważny sposób.

4.3 Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż ty znasz swój kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz natychmiast powiadomić nas na contact@uMotif.com.

5. JAK TWOJE KONTO STOSUJE PROFESJONALISTÓW, KTÓRZY ŁĄCZĄ SIĘ Z NAMI

5.1 Usługa ma na celu pomóc w śledzeniu danych, zwykle w ramach projektu badawczego lub badania, lub z lekarzem, pracownikiem służby zdrowia lub innym specjalistą, który może być naszym partnerem. Dostęp do Usługi może zatem zostać udostępniony za pośrednictwem jednego z naszych partnerów.

5.2 Rejestrując się w celu korzystania z Usługi (w tym Aplikacji), użyłeś unikalnego kodu rejestracyjnego. Ten unikalny kod rejestracyjny łączy Twoje konto uMotif z jedną lub kilkoma naszymi właściwościami online lub nieruchomościami online naszych partnerów. Na przykład, twoje konto uMotif może być połączone z konkretną bazą danych dla badań naukowych lub dla konkretnego szpitala lub gabinetu lekarskiego. Twoje dane będą widoczne dla wszystkich profesjonalnych autoryzowanych użytkowników nieruchomości online, z którymi powiązane jest Twoje konto (naukowcy, kierownicy witryn, lekarze, pielęgniarki, menedżerowie praktyki, dietetycy itp.). Twoje dane nie będą widoczne dla innych użytkowników pacjentów, chyba że zdecydujesz inaczej. Możliwe jest również, aby klinicyści lub pracownicy służby zdrowia mogli dodawać dane do konta (na przykład notatkę z pamiętnika lub nowe zadanie), a także wyświetlać wszystkie wprowadzone dane. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przeglądane przez kogokolwiek innego, napisz na adres contact@uMotif.com - jednak powinieneś mieć świadomość, że może to mieć wpływ na to, jak Ty i Twoi lekarze korzystacie z Usługi.

5.3 Jeśli masz dostęp do Usługi za pośrednictwem partnera uMotif i ten partner kończy swój stosunek umowny z uMotif, możesz nie mieć dostępu do Usługi za pośrednictwem tego partnera. Dane przesłane podczas korzystania z Usługi za pośrednictwem Partnera mogą również nie być dostępne. Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat tego, czy po zakończeniu stosunku umownego z odpowiednim partnerem nadal będziesz miał dostęp do Usługi, skontaktuj się z contact@uMotif.com.

6. CO NIE ZOSTAŁO DOSTARCZONE Z USŁUGĄ

6.1 Zabrania się publikowania lub przesyłania do lub z Serwisu jakiegokolwiek materiału:

(a) które są groźne, oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, wywrotowe, obraźliwe, pornograficzne, obraźliwe, mogące podżegać do nienawiści rasowej, dyskryminujące, groźne, skandaliczne, podżegające, bluźniercze, z naruszeniem zaufania, z naruszeniem prywatności lub które mogą powodować irytacja lub niedogodności; lub

(b) dla których nie uzyskałeś wszystkich niezbędnych licencji i / lub zezwoleń; lub

(c) które stanowią lub zachęcają do postępowania, które byłoby uznane za przestępstwo, pociągnęło za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób byłoby sprzeczne z prawem lub naruszało prawa jakiejkolwiek strony trzeciej w jakimkolwiek kraju na świecie; lub

(d) która jest technicznie szkodliwa (w tym między innymi wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe składniki, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).

6.2 Nie możesz:

(a) korzystać z Usługi, w tym Aplikacji lub jej Treści w sposób niezgodny z prawem;

(b) nadużywać Usługi, w tym Aplikacji (w tym, bez ograniczeń, przez hakowanie lub wstawianie złośliwego kodu);

(c) odsprzedawać lub wykorzystywać komercyjnie Usługę, Aplikację (y) lub jej Treść. Jeśli sprzedajesz jakiekolwiek urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja, musisz usunąć z niej aplikacje.

(d) naruszać praw własności intelektualnej naszych lub osób trzecich w związku z korzystaniem z Usługi, Aplikacji lub jej Treści;

(e) oprawić lub zastosować dowolne techniki ramkowania w celu zamknięcia Usługi, Aplikacji lub jakiejkolwiek jej części;

(f) podejmować żadnych działań, które według naszego uznania nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na nasze serwery lub inną infrastrukturę; lub

(g) korzystać z Usługi, Aplikacji w jakikolwiek sposób, który może spowodować lub może spowodować, że dostęp lub korzystanie z Usługi lub Aplikacji zostanie przerwane, uszkodzone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób.

7. WYMAGANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO

Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi (w tym Aplikacji). Należy użyć własnego oprogramowania antywirusowego. Szczegóły dotyczące minimalnych wymagań dotyczących urządzenia (w tym wymagania dotyczące systemu operacyjnego lub pamięci aplikacji) są szczegółowo opisane w Appstore; jeśli Twoje urządzenie nie spełnia tych minimalnych wymagań, aplikacje mogą nie działać na Twoim urządzeniu. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy urządzenie spełnia minimalne wymagania przed pobraniem aplikacji.

8. POŁĄCZENIE Z NASZĄ USŁUGĄ

8.1 Możesz połączyć się z naszą stroną internetową, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i legalny i nie zaszkodzi naszej reputacji ani z niej nie skorzysta. Nie wolno ustanawiać linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę asocjacji, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli nie istnieje.

8.2 Jeśli chcesz skorzystać z naszej strony internetowej, Aplikacji, Treści lub Usługi innych niż wymienione powyżej, skontaktuj się z contact@uMotif.com.

9. LINIE OSÓB TRZECICH I ZASOBY W SERWISIE

W ramach Usługi możesz być w stanie połączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie są dostarczane przez uMotif. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość ani politykę prywatności (jeśli takowa jest) i nie sprawdziliśmy ich zawartości ani nie zatwierdziliśmy. Włączenie jakichkolwiek linków nie oznacza rekomendacji ani nie popiera poglądów wyrażonych w nich. Będziesz musiał dokonać własnej niezależnej oceny, czy korzystać z takich niezależnych witryn.

10. OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 Jesteśmy odpowiedzialni przed tobą za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez nas. Jeśli nie zastosujemy się do niniejszych Warunków, jesteśmy odpowiedzialni za utratę lub uszkodzenie, które cierpisz, co jest możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia przez nas niniejszych Warunków lub niewykorzystania przez nas rozsądnej opieki i umiejętności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które są nie do przewidzenia. Strata lub uszkodzenie są przewidywalne, jeśli jest oczywiste, że tak się stanie lub jeśli w momencie zaakceptowania niniejszych Warunków zarówno my, jak i ty wiedzieliście, że może się to zdarzyć.

10.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub oszustwa lub fałszywego wprowadzenia w błąd.

10.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe. Aplikacje są przeznaczone do użytku domowego i prywatnego. Jeśli korzystasz z Aplikacji w celach komercyjnych, handlowych lub odsprzedaży, nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

10.4 uMotif nie może być i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nie kontynuowania programu opieki zdrowotnej, ścieżki lub leczenia zgodnie z zaleceniami pracowników służby zdrowia. Nie jesteśmy lekarzami, a aplikacja i usługi nie zastępują zwykłego dostawcy usług medycznych. Po prostu dostarczamy technologię, która pomoże Ci śledzić twoje dane, zwykle w ramach projektu badawczego lub badania, lub z lekarzem, pracownikiem służby zdrowia lub innym profesjonalistą, który może być naszym partnerem

10.5 Aplikacja (y) i Usługi są udostępniane wyłącznie do celów zbierania danych. Nie oferują żadnej formy porad ani wskazówek, na których powinieneś polegać. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu zdrowotnego, projektu badawczego, studiów lub ścieżki. Informacje dostarczane za pośrednictwem Aplikacji i Usługi nie stanowią porady medycznej ani nie zastępują leczenia - aplikacja (i) i Usługa stanowią narzędzie do śledzenia tylko danych użytkownika.

10.6 Musisz sprawdzić, czy Aplikacja i Usługi są odpowiednie dla Ciebie. Aplikacje i Usługi nie zostały opracowane, aby spełnić indywidualne wymagania. Sprawdź, czy urządzenia i funkcje aplikacji i usług (zgodnie z opisem w Appstore) spełniają Twoje wymagania.

11. INNE WAŻNE WARUNKI

11.1 Aby skontaktować się z nami na piśmie, wyślij nam wiadomość e-mail na adres: contact@uMotif.com

11.2 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, które są spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zdarzeniem wykraczającym poza naszą rozsądną kontrolę, w tym awarią publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych („ Zdarzenie poza naszą kontrolą ”). Jeśli ma miejsce zdarzenie poza naszą kontrolą, które wpływa na realizację naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków:

(a) nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków zostaną zawieszone na czas trwania Zdarzenia poza naszą kontrolą; i

(b) dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków mogą zostać wykonane pomimo Zdarzenia poza naszą kontrolą.

11.3 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną organizację. Zawsze powiadomimy Cię na piśmie, jeśli tak się stanie, a my zapewnimy, że przeniesienie nie wpłynie na twoje prawa lub nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków.

11.4 Możesz przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania na inną osobę, jeśli wyrazimy na to zgodę na piśmie.

11.5 Osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie ma prawa do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków.

11.6 Jeśli nie będziemy nalegać, abyś wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub jeśli nie wyegzekwujemy naszych praw przeciwko tobie lub jeśli opóźnimy to, nie oznacza to, że zrzekliśmy się naszych praw przeciwko tobie i nie będziemy oznacza, że ​​nie musisz wypełniać tych obowiązków. Jeśli zrzekniemy się domyślnego zobowiązania, zrobimy to tylko na piśmie, a to nie oznacza, że ​​automatycznie zrzekniemy się późniejszego opóźnienia.

11.7 Każdy z warunków niniejszych Warunków działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zdecyduje, że którekolwiek z nich jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy.

11.8 Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim.

11.9 Jako konsument, jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej i kierujemy Usługę do państwa członkowskiego, w którym jesteś rezydentem, będziesz korzystać z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz. Żadne z postanowień niniejszych Warunków, w tym klauzula 11.8, nie wpływa na Twoje prawa jako konsumenta, polegające na takich bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lokalnego.

11.10 Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów, kliknij ten link na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Link ten jest udostępniany zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013, wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w rozwiązywaniu sporów online.