Sąlygos

Šis dokumentas buvo išverstas automatiškai ir pateikiamas tik informaciniais tikslais. Šio dokumento versijoje anglų kalba yra oficialios „uMotif“ sąlygos.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 vasaris

Sveiki prisijungę prie „uMotif“. Jei toliau naršysite ir naudositės mūsų paslaugomis, įskaitant programas (kaip apibrėžta toliau), internetu veikiančias programas ir portalus, debesų sistemas, analizės paslaugas, API ir integravimus su kitomis paslaugomis (kartu – Paslaugos), sutinkate laikytis ir laikytis šių Naudojimo nuostatų ir sąlygų (toliau – Sąlygos), kurios kartu su mūsų Privatumo ir Slapukų politika reglamentuoja „uMof“ santykius su Jumis dėl paslaugų. Jei nesutinkate su kuria nors šių Sąlygų dalimi, prašome Paslaugomis nesinaudoti.

Atkreipkite dėmesį, kad kartkartėmis galime pataisyti šias naudojimo Sąlygas, kaip nurodyta toliau esančiame 2.3 skyriuje.

1. INFORMACIJA APIE MUS

Paslaugą teikia „uMotif Limited“ („uMotif“, „mus“ arba „mes“). Įmonė registruota Anglijoje ir Velse, įmonės kodas 07993440, o registruotosios buveinės adresas – 12 New Fetter Lane, London, EC4A 1JP. Terminas „Jūs“ reiškia paslaugos naudotoją arba žiūrėtoją.

Pagalba. Jei norite daugiau sužinoti apie Programą (-as) arba paslaugą arba Jums kyla problemų naudojant jas, parašykite mūsų klientų aptarnavimo komandai el. pašto adresu contact@umotif.com.

Susisiekti su mumis (įskaitant skundus). Jei manote, kad Programa (-os) arba paslaugos yra netinkamos, netinkamai aprašytos arba norite su mumis susisiekti dėl bet kokios kitos priežasties, prašome apie tai pranešti mūsų klientų aptarnavimo komandai el. pašto adresu contact@umotif.com.

2. INFORMACIJA APIE PASLAUGĄ

2.1 Mes kuriame, plėtojame, naudojame ir prižiūrime programinės įrangos programas (toliau – Programos), skirtas padėti žmonėms stebėti savo duomenis, taip pat naudoti tyrimų projektuose ir tyrimuose bei bendraujant su sveikatos priežiūros specialistais. Mes kuriame savo „uMotif Apps“ ir bendradarbiaujame su partneriais, naudodami savo technologijas kuriame firmines programas savo partneriams, kurie jas teikia jų klientams. Mūsų partneriai gali būti, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos specialistai, tyrimų įstaigos ir farmacijos bendrovės.

2.2 Mes suteikiame Jums licenciją naudotis šia Paslauga vadovaujantis šiomis Sąlygomis. Programos (-ų) naudojimo būdus taip pat gali kontroliuoti bet kurio programos teikėjo arba operatoriaus taikomos taisyklės arba politikos nuostatos, iš kurių svetainės atsisiuntėte programą (-as) („Appstore Rules“). Mes visuomet išliekame Paslaugos savininkais.

2.3 Mums gali tekti pakeisti šias Sąlygas, kad jos atitiktų įstatymų ar geriausios praktikos pakeitimus arba kad galėtume tvarkyti papildomas mūsų pristatomas funkcijas. Apie bet kokį pakeitimą pranešime mažiausiai prieš 30 dienų, atsiųsdami el. laišką su informacija apie pakeitimą arba pranešime apie jį, kai kitą kartą paleisite Programą (-as). Jei nesutinkate su pakeitimais, apie kuriuos pranešta, galite toliau naudotis Programa (-omis) ir paslauga pagal galiojančias sąlygas, tačiau tam tikros naujos funkcijos jums gali būti neprieinamos.

2.4 Kartkartėmis Programos (-ų) naujiniai gali būti išduodami per Jūsų „Appstore“ teikėją, siekiant pagerinti funkcionalumą, atspindėti operacinės sistemos pakeitimus arba išspręsti saugumo problemas, nors tai iš esmės nepakeis Programos (-ų) funkcionalumo. Priklausomai nuo naujinio, galite negalėti naudotis Programa (-omis), kol neatsisiųsite naujausios Programos (-ų) versijos arba neįdiegsite dabartinės operacinės sistemos versijos ir nesutiksite su naujomis sąlygomis.

2.5 Jūs prisiimate atsakomybę pagal šias Sąlygas už Paslaugos naudojimą bet kuriame įrenginyje, nesvarbu, ar tas įrenginys priklauso jums, ar ne.

2.6 Visus asmens duomenis, kuriuos renkame Jums naudojantis paslauga, naudojame tik taip, kaip nurodyta mūsų Privatumo ir slapukų taisyklėse: https://umotif.com/privacyPolicy. Atminkite, kad interneto perdavimas niekada nėra visiškai privatus ar saugus ir kad bet kokius pranešimus ar informaciją, kuriuos siunčiate naudodamiesi Programa (-omis) arba bet kokia paslauga gali skaityti ar perimti kiti asmenys, net jei ji yra užšifruota.

2.7 Naudodamiesi Paslauga sutinkate, kad rinktume ir naudotume techninę informaciją apie įrenginius, naudojamus prieigai prie Programos (-ų) ir bet kokios susijusios programinės įrangos, aparatūros ir (arba) periferinių įrenginių, siekdami tobulinti mūsų produktus ir teikti jums bet kokias paslaugas. Jeigu tokia techninė informacija yra asmens duomenys, taikomos Privatumo ir slapukų taisyklių nuostatos.

2.8 Paslaugos teikimas Jums priklauso nuo to, ar visa Jūsų pateikta ir įkelta informacija visada yra teisinga, tiksli ir sąžininga.

3. PRIEIGA PRIE MŪSŲ PASLAUGOS

3.1 Laikydamiesi šių Sąlygų suteikiame neperduodamą, neišimtinę licenciją naudotis Paslauga (įskaitant programas) tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir laikantis mūsų Privatumo ir slapukų taisyklių bei „Appstore“ taisyklių, kurios visos nuorodos būdu įtrauktos į šias Sąlygas.

3.2 Visos intelektinės nuosavybės teisės į Programą (-as) ir Paslaugą (įskaitant visus vaizdus, tekstą, piktogramas ir kitą turinį (toliau – Turinys), taip pat Turinio išdėstymas) priklauso mums arba mūsų licencijos išdavėjams ir Programos (-ų) bei Paslaugų (įskaitant Turinį) teisės yra Jums licencijuotos (neparduotos). Jūs neturite intelektinės nuosavybės teisių į programą (-as), Turinį ar Paslaugas, išskyrus teisę jomis naudotis pagal šias Sąlygas.

3.3 Jei nesudarote su mumis atskiros rašytinės sutarties, negalite kopijuoti, pakartotinai publikuoti, konstruoti, susieti, atsisiųsti, perduoti, keisti, pritaikyti, nuomoti, skolinti, parduoti, priskirti, platinti, sublicencijuoti ar kitaip padaryti prieinamą Programą (-as), Paslaugą ar bet kokį Turinį. Jokios autoriaus teisių ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės pastabos ar vandenženkliai jokiame Turinyje negali būti ištrinti ar pakeisti.

3.4 Jums draudžiama išardyti, dekompiliuoti, naudoti apgrąžos inžineriją ar kurti išvestinius darbus, remiantis visa ar bet kuria (-iomis) Programos (-ų) ar Paslaugos dalimi, išskyrus tiek, kiek leidžia įstatymai. Be aiškaus rašytinio mūsų leidimo negalite pasiekti, stebėti ar kopijuoti jokio Programos (-ų) ar Paslaugos Turinio ar informacijos naudodami robotą, paieškos prietaisą, grandyklę ar kitas automatizuotas priemones ar bet kokį rankinį procesą bet kokiais tikslais, išskyrus atvejus, kai būtina naudoti Programą (-as) ir Paslaugas įrenginiuose, kaip leidžiama šiose Nuostatose.

3.5 Jei šiurkščiai pažeisite kurią nors iš šių Sąlygų, mes galime bet kada panaikinti Jūsų teises naudotis Programa (-omis) ir Paslaugomis susisiekdami su Jumis. Jei tai, ką padarėte, galėsime padaryti teisingai, suteiksime Jums pagrįstą galimybę tai padaryti. Jei mes atsisakysime Jūsų teisės naudotis Programa (-omis) ir Paslaugomis:

a) turite nutraukti visą veiklą, leidžiamą pagal šias Sąlygas, taip pat nustoti naudotis Programa (-omis) ir visomis Paslaugomis;

(b) privalote ištrinti arba pašalinti Programą (-as) iš visų Jūsų turimų įrenginių ir nedelsdami sunaikinti visas Jūsų turimų Programų kopijas bei mums patvirtinti, kad tai padarėte; ir

(c) mes galime užblokuoti, apriboti, išjungti, sustabdyti arba nutraukti Jūsų prieigą prie visos Programos (-ų), Paslaugos arba jos Turinio arba bet kurios jų dalies.

3.6 Bet kokios šiose Sąlygose aiškiai nesuteiktos teisės yra saugomos.

3.7 Stengiamės užtikrinti, kad Programa (-os) būtų prieinama (-os) 24 valandas per parą, nors to garantuoti negalima. Sistemos trikties, techninės priežiūros ar remonto atveju arba dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių prieiga prie Programos (-ų) arba Paslaugos gali būti laikinai sustabdyta be įspėjimo. Tokiais atvejais mes galime laikinai sustabdyti, panaikinti arba nutraukti bet kurios Paslaugos dalies teikimą be įspėjimo.

3.8 Esate atsakingi už visus veiksmus, kurių reikia, kad galėtumėte naudotis mūsų Paslauga. Jūs taip pat privalote užtikrinti, kad visi asmenys, kurie prie mūsų Paslaugos prisijungia per Jūsų interneto ryšį, žinotų apie šias Sąlygas ir kitas taikomas sąlygas bei jų laikytųsi.

4. JŪSŲ PASKYRA IR SLAPTAŽODIS

4.1 Jei pagal mūsų saugumo procedūras pasirenkate arba jums pateikiamas vartotojo identifikavimo kodas, slaptažodis ar bet kokia kita informacija, tokia informacija laikoma konfidencialia. Ją atskleisti trečiajai šaliai draudžiama.

4.2 Mes turime teisę bet kuriuo metu išjungti bet kurį Jūsų pasirinktą arba mūsų suteiktą naudotojo atpažinimo kodą ar slaptažodį, jeigu, mūsų pagrįsta nuomone, rimtai pažeidžiate kurią nors šių Sąlygų nuostatą.

4.3 Jeigu žinote ar įtariate, kad kas nors kitas žino Jūsų naudotojo atpažinimo kodą ar slaptažodį, turite nedelsdami pranešti mums adresu contact@umotif.com.

5. KAIP JŪSŲ PASKYRĄ NAUDOJA SU JA SUSIJĘ PROFESIONALAI

5.1. Mūsų Paslaugos skirtos padėti Jums sekti Jūsų duomenis, paprastai atliekant tyrimų projektą ar tyrimą, arba bendraujant su medicinos, sveikatos ar kitu specialistu, kuris gali būti mūsų partneris. Todėl Jums prieiga prie Paslaugų gali būti suteikta per vieną iš mūsų partnerių.

5.2 Registruodamiesi naudotis paslaugomis (įskaitant Programą (-as)), naudosite unikalų registracijos kodą. Šis unikalus registracijos kodas susieja jūsų „uMotif“ paskyrą su viena ar keliomis mūsų ar mūsų partnerių interneto svetainėmis. Pavyzdžiui, Jūsų „uMotif“ paskyra gali būti susieta su tam tikra mokslinio tyrimo duomenų baze, ligonine ar gydytojo klinika. Jūsų duomenis galės peržiūrėti visi profesionalūs įgaliotieji interneto svetainių naudotojai, su kuriais susieta Jūsų paskyra (tyrėjai, tyrimo centro vadovai, gydytojai, slaugytojai, praktikos vadovai, dietologai ir kt.). Jūsų duomenų negalės peržiūrėti kiti naudotojai, kurie yra pacientai, nebent nuspręstumėte kitaip. Jūsų gydytojai arba sveikatos priežiūros specialistai taip pat gali pridėti duomenų į Jūsų paskyrą (pvz., dienyno įrašo arba naujos užduoties) ir peržiūrėti bet kokius Jūsų įvestus duomenis. Jei nenorite, kad Jūsų duomenis peržiūrėtų kas nors kitas, rašykite el. pašto adresu contact@umotif.com, tačiau turėtumėte žinoti, kad tai gali turėti įtakos tam, kaip Jūs ir Jūsų gydytojai naudojatės Paslauga.

5.3. Jeigu turite prieigą prie programų ir paslaugų per „uMotif“ partnerį ir tas partneris nutraukia sutartinius santykius su „uMotif“, per tą partnerį galite nebeturėti prieigos prie Paslaugų. Duomenys, įkelti naudojantis Paslauga per Partnerį, taip pat gali būti nebeprieinami. Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie tai, ar toliau galėsite naudotis Paslauga nutraukus mūsų sutartinius santykius su atitinkamu partneriu, kreipkitės adresu contact@umotif.com.

6. KĄ DARYTI NAUDOJANTIS PASLAUGA NELEIDŽIAMA

6.1 Jums draudžiama skelbti arba perduoti į Paslaugą arba iš jos bet kokią medžiagą:

a) kuri yra grasinanti, šmeižikiška, nepadori, maištinga, įžeidžianti, pornografinė, užgauli, atsakinga už rasinę neapykantą, diskriminacinė, menkinanti, skandalinga, provokuojanti, nepadori, pažeidžianti konfidencialumą, privatumą arba sukelianti nemalonumus ar nepatogumus; arba

b) dėl kurios negavote visų būtinų licencijų ir (arba) patvirtinimų; arba

c) kuri atspindi arba skatina elgesį, kuris būtų laikomas kriminaliniu nusikaltimu, sukeltų civilinę atsakomybę arba kitaip pažeistų bet kurios trečiosios šalies teises arba bet kurioje pasaulio šalyje; arba

d) kuri yra techniškai žalinga (įskaitant, be apribojimų, kompiuterinius virusus, logines bombas, Trojos arklius, kirminus, kenksmingus komponentus, sugadintus duomenis ar kitą kenkėjišką programinę įrangą arba kenksmingus duomenis).

6.2 Jums draudžiama:

a) naudoti Paslaugą, įskaitant Programą (-as) ar jos Turinį, neteisėtai;

b) piktnaudžiauti Paslauga, įskaitant Programą (-as) (įskaitant, be apribojimų, įsilaužimą į kenkėjišką kodą);

c) parduoti arba komerciniais tikslais naudoti Paslaugą, Programą (-as) arba jos Turinį. Jeigu parduodate įrenginį, kuriame įdiegta (-os) Programa (-as), privalote iš jo pašalinti Programą (-as);

d) pažeisti mūsų ar bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises jums naudojantis Paslauga, Programa (-is) ar jos (-jų) turiniu;

e) kadruoti arba naudoti bet kokius kadravimo metodus, kad apimtų Paslaugą, Programą (-as) arba bet kurią jos dalį;

f) imtis bet kokių veiksmų, kurie mūsų nuožiūra sukelia nepagrįstą ar neproporcingai didelį mūsų serverių ar kitos infrastruktūros apkrovą; arba

g) naudotis Paslauga, Programa (-is) kokiu nors būdu, dėl kurio Paslauga arba Programa (-omis) gali būti pertraukta, sugadinta ar sutrikdyta arba kaip nors apribota prieiga prie jos arba naudojimasis ja.

7. NAUDOJIMO SISTEMOS REIKALAVIMAI

Jūs esate atsakingi už savo informacinių technologijų, kompiuterinių programų ir platformos konfigūravimą, kad galėtumėte pasiekti mūsų Paslaugą (įskaitant Programą (-as)). Turite naudoti savo apsaugos nuo virusų programinę įrangą. Išsami informacija, susijusi su minimaliais reikalavimais, taikomais Jūsų įrenginiui (įskaitant programos (-ų) operacinės sistemos arba atminties reikalavimus), yra tokia pati, kaip ir „Appstore“; jei įrenginys neatitinka šių minimalių reikalavimų, programa (-os) gali Jūsų įrenginyje neveikti. Prieš atsisiųsdami Programą (-as), turite patikrinti, ar Jūsų įrenginys atitinka minimalius reikalavimus.

8. SUSIEJIMAS SU MŪSŲ PASLAUGA

8.1 Galite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, jeigu tai darote sąžiningai ir teisėtai bei nepažeidžiate mūsų reputacijos ir ja nesinaudojate. Negalite sukurti nuorodos taip, kad būtų galima pasiūlyti kokią nors mūsų ryšių formą, patvirtinimą ar pritarimą, jeigu jų nėra.

8.2 Jeigu norite naudotis mūsų svetaine, Programa (-omis), Turiniu ar Paslauga, išskyrus nurodytąsias pirmiau, kreipkitės adresu contact@uMotif.com.

9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS IR IŠTEKLIAI NAUDOJANTIS PASLAUGA

Naudodamiesi Paslauga galite pateikti nuorodą į kitas svetaines, kurių „uMotif“ neteikia. Nekontroliuojame šių svetainių pobūdžio, turinio ir prieinamumo, nesame atsakingi ir netikrinome bei nepatvirtinome jų turinio arba jų privatumo politikos (jei tokių yra). Bet kokių nuorodų įtraukimas nereiškia rekomendacijų ir nepatvirtina juose pateiktų nuomonių. Turėsite patys nuspręsti, ar naudotis tokiomis nepriklausomomis svetainėmis.

10. MŪSŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

10.1 Esame atsakingi už numatomus nuostolius ir žalą, kurią mes patirsime. Jei nesilaikysime šių Sąlygų, mes esame atsakingi už Jūsų patirtus nuostolius ar žalą, kuri yra numatoma šių Sąlygų pažeidimo arba mūsų tinkamos priežiūros ir įgūdžių nesilaikymo pasekmė, tačiau mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, kurios negalima numatyti. Nuostoliai ar žala yra galimi numatyti, jei akivaizdu, kad jie įvyks, arba jei tuo metu, kai sutikote su šiomis Sąlygomis, mes ir Jūs žinojote, kad jie gali įvykti.

10.2 Jokios šių Naudojimo sąlygų nuostatos nepanaikina ir neapriboja mūsų atsakomybės Jums, jei tai būtų neteisėta. Tai apima atsakomybę už mirtį ar asmens sužalojimą dėl mūsų neatsargumo, apgaulę ar apgaulingą klaidingą pateikimą.

10.3 Mes neatsakome už verslo nuostolius. Programa (-os) skirta (-os) naudoti namų ūkyje ir asmeninėms reikmėms. Jeigu naudositės Programa (-omis) komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, mes neprisiimsime jokios atsakomybės Jūsų atžvilgiu dėl prarasto pelno, verslo, verslo pertrūkio ar verslo galimybės praradimo.

10.4 „uMotif“ negali ir nėra atsakinga už jokią žalą, atsiradusią dėl to, kad nesugebėjote tęsti savo sveikatos priežiūros programos, kurso ar gydymo, kaip nurodė Jūsų sveikatos priežiūros specialistai. Mes nesame gydytojai ir Programa (-os) bei paslauga nepakeičia jūsų įprasto sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo. Mes paprasčiausiai pateikiame technologiją, kuri padės sekti Jūsų duomenis, paprastai tai yra tyrimo projekto ar tyrimo dalis, arba pasitelkus medicinos, sveikatos ar kitą specialistą, kuris gali būti mūsų partneris

10.5 Programa (-os) ir Paslaugos teikiamos tik duomenų fiksavimo tikslais. Jie nesiūlo jokių patarimų ar rekomendacijų, kuriais turėtumėte remtis. Prieš pradėdami bet kokią sveikatos programą, tyrimo projektą, tyrimą ar kursą, turite gauti profesionalo ar specialisto konsultaciją. Programa (-os) ir Paslaugomis pateikiama informacija nėra medicininė rekomendacija ir nėra gydymo pakaitalas – Programa (-os) ir Paslauga suteikia priemonę tik naudotojo duomenims sekti.

10.6 Turite patikrinti, ar Programa (-os) ir Paslaugos jums tinkamos. Programa (-os) ir Paslaugos nebuvo sukurtos, kad atitiktų Jūsų individualius reikalavimus. Patikrinkite, ar Programa (-os) ir Paslaugų (aprašytų „Appstore“) infrastruktūra ir funkcijos atitinka Jūsų reikalavimus.

11. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS

11.1 Norėdami susisiekti su mumis raštu, siųskite savo pranešimą el. paštu: contact@umotif.com

11.2 Mes nebūsime atsakingi už jokį mūsų įsipareigojimų pagal šias Sąlygas nevykdymą ar pavėluotą jų vykdymą dėl bet kokio veiksmo ar įvykio, kurio pagrįstai negalime kontroliuoti, įskaitant netinkamą viešųjų ar privačių telekomunikacijų tinklų veikimą (toliau – mūsų nekontroliuojamas įvykis). Jei įvyksta mūsų nekontroliuojamas įvykis, turintis įtakos mūsų įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vykdymui:

a) mūsų įsipareigojimai pagal šias Sąlygas bus sustabdyti įvykio, kurio mes nekontroliuojame, metu; ir

b) dėsime pagrįstas pastangas, kad rastume sprendimą, kuriuo nepaisant mūsų nekontroliuojamo įvykio, būtų galima įvykdyti mūsų įsipareigojimus pagal šias Sąlygas.

11.3 Mes galime perduoti savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas kitai organizacijai. Jeigu taip atsitiktų, visada raštu pranešime Jums, o mes užtikrinsime, kad perleidimas neturės įtakos Jūsų teisėms ar mūsų įsipareigojimams pagal šias Sąlygas.

11.4 Savo teises ar įsipareigojimus pagal šias Sąlygas galite perduoti kitam asmeniui tik tuo atveju, jei mes raštu susitariame.

11.5 Asmuo, kuris nėra šių Sąlygų šalis, neturi teisės priversti vykdyti jokių šių Sąlygų nuostatų.

11.6 Jei nepareikalaujame, kad vykdytumėte kokius nors įsipareigojimus pagal šias Sąlygas arba jeigu neįgyvendinsime savo teisių Jūsų atžvilgiu arba jeigu atidėsime teisių įgyvendinimą vėlesniam laikui, tai nereiškia, kad atsisakome mūsų teises Jūsų atžvilgiu, ar kad Jūs neprivalėsite vykdyti savo įsipareigojimų. Jei atsisakome numatytosios parinkties, tai darysime tik raštu ir tai nereiškia, kad automatiškai atsisakysime bet kokios numatytosios parinkties vėliau.

11.7 Kiekviena šių Sąlygų sąlyga veikia atskirai. Jei kuris nors teismas arba kompetentinga institucija nusprendžia, kad kuri nors sąlyga yra neteisėta arba neįvykdoma, likusios sąlygos lieka galioti.

11.8 Šios Sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Anglijos teisę.

11.9 Jeigu naudodamiesi Paslauga gyvenate Europos Sąjungoje ir nukreipiame Paslaugą į valstybę narę, kurioje gyvenate, galėsite naudotis visomis privalomomis tos šalies, kurioje gyvenate, teisės aktų nuostatomis. Jokios šių Sąlygų nuostatos, įskaitant 11.8 sąlygą, neturi įtakos Jūsų, kaip vartotojo, teisėms pasikliauti tokiomis privalomomis vietos teisės aktų nuostatomis.

11.10 Jei norite gauti daugiau informacijos apie internetinį ginčų sprendimą, spustelėkite šią nuorodą į Europos Komisijos svetainę: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ši nuoroda pateikiama tik informavimo tikslais, kaip reikalaujama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 524/2013. Mes neprivalome dalyvauti internetiniame ginčų sprendimo procese.