Algemene voorwaarden

Dit document is automatisch vertaald en wordt alleen ter informatie verstrekt. De Engelse versie van dit document bevat de officiële voorwaarden van uMotif.

Laatst bijgewerkt: februari 2021

Welkom bij uMotif. Als u doorgaat met browsen en gebruik maakt van onze diensten, inclusief de App(s) (zoals hieronder gedefinieerd), webgebaseerde applicaties en portals, cloudgebaseerde systemen, analysediensten, API's en integraties met andere diensten (samen de "Dienst"), gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende Gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”), die samen met ons Privacy- en Cookiebeleid de relatie tussen u en uMotif bepalen met betrekking tot de Dienst. Als u het niet eens bent met om het even welk deel van deze Voorwaarden, gebruik de Dienst dan niet.

Houd er rekening mee dat we deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen herzien in overeenstemming met rubriek 2.3 hieronder.

1. INFORMATIE OVER ONS

De Dienst wordt geleverd door uMotif Limited (“uMotif”, “ons” of “wij”). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 07993440 en ons hoofdkantoor is gevestigd te 12 New Fetter Lane, Londen, EC4A 1JP. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of de kijker van de Dienst.

Ondersteuning. Als u meer wilt weten over de App(s) of de Dienst of problemen hebt met het gebruik ervan, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice via contact@umotif.com.

Contact met ons opnemen (inclusief klachten). Als u denkt dat de App(s) of de Diensten defect of verkeerd beschreven zijn of als u om een andere reden contact met ons wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice via contact@umotif.com.

2. INFORMATIE OVER DE DIENST

2.1 We ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden softwaretoepassingen (de “App(s)”) om mensen te helpen hun gegevens bij te houden, waaronder voor gebruik in onderzoeksprojecten en studies en met zorgverleners. We creëren onze eigen uMotif-Apps en we werken samen met partners om met behulp van onze technologie apps met een merknaam te maken, zodat onze partners deze beschikbaar kunnen stellen aan hun klanten. Onze partners kunnen bijvoorbeeld zorgverleners, onderzoeksinstellingen en farmaceutische bedrijven omvatten.

2.2 Wij verlenen een licentie aan u voor het gebruik van de Dienst op basis van deze Voorwaarden. De manier waarop u de App(s) gebruikt kan ook worden gecontroleerd op basis van de regels of het beleid dat wordt toegepast door de appstore-provider of beheerder van de site waar u de App(s) hebt gedownload ("Regels van de Appstore"). We blijven altijd de eigenaar van de Dienst.

2.3 Het kan nodig zijn dat we deze Voorwaarden moeten veranderen om aan te sluiten bij wijzigingen in de wet of beste praktijken of om de bijkomende functies die we introduceren mogelijk te maken. Wij zullen u ten minste 30 dagen op voorhand op de hoogte stellen van elke wijziging door u een e-mail te sturen met de details van de wijziging of door u op de hoogte te stellen van een wijziging wanneer u de App(s) opnieuw start. Als u de gemelde wijzigingen niet aanvaardt, kunt u de App(s) en de Dienst blijven gebruiken in overeenstemming met de bestaande voorwaarden, maar het is mogelijk dat bepaalde nieuwe functies niet beschikbaar zijn voor u.

2.4 Het is mogelijk dat er af en toe updates van de App(s) worden uitgebracht via uw appstore-provider om de prestaties en functionaliteit te verbeteren, om wijzigingen in het besturingssysteem te integreren of om veiligheidskwesties aan te pakken, hoewel deze de functionaliteit van de App(s) niet wezenlijk zullen veranderen. Afhankelijk van de update kunt u de App(s) mogelijk niet gebruiken totdat u de laatste versie van de App(s) hebt gedownload of de meeste recente versie van het besturingssysteem hebt geïnstalleerd en eventuele nieuwe voorwaarden hebt aanvaard.

2.5 U aanvaardt de verantwoordelijkheid in overeenstemming met deze Voorwaarden voor het gebruik van de Service op elk apparaat, ongeacht of dat apparaat uw eigendom is of niet.

2.6 Wij gebruiken alleen persoonsgegevens die wij verzamelen via uw gebruik van de Dienst, zoals uiteengezet in ons Privacy- en Cookiebeleid: https://umotif.com/privacyPolicy. Houd er rekening mee dat internetoverdrachten nooit volledig privé of veilig zijn en dat alle berichten of informatie die u verstuurt met behulp van de App(s) of een Dienst, door anderen gelezen of onderschept kunnen worden, zelfs als die gecodeerd zijn.

2.7 Door gebruik te maken van de Dienst stemt u ermee in dat wij technische informatie verzamelen en gebruiken over de apparaten die gebruikt worden om toegang te krijgen tot de App(s) en alle gerelateerde software, hardware en/of randapparatuur om onze producten te verbeteren en om Diensten aan u te leveren. Voor zover dergelijke technische informatie persoonsgegevens betreft, zijn de voorwaarden van het Privacy- en Cookiebeleid van toepassing.

2.8 Het verlenen van de Dienst aan u is onderworpen aan de voorwaarde dat u ervoor zorgt dat alle informatie die u verstrekt en uploadt te allen tijde correct, nauwkeurig, waarheidsgetrouw en eerlijk is.

3. TOEGANG TOT ONZE DIENST

3.1 Op voorwaarde dat u zich aan deze Voorwaarden houdt, verlenen wij u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de Dienst (met inbegrip van de App(s)) te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en met inachtneming van ons Privacy- en Cookiebeleid en de Regels van de Appstore, die alle zijn opgenomen in deze Voorwaarden door verwijzing.

3.2 Alle intellectuele eigendomsrechten in de App(s) en Dienst (inclusief alle afbeeldingen, tekst, iconen en andere inhoud (“Inhoud”), evenals de indeling van de Inhoud), zijn eigendom van ons of onze licentieverleners en de rechten in de App(s) en de Diensten (inclusief de Inhoud) worden aan u verleend via licentie (niet verkocht). U heeft geen andere intellectuele eigendomsrechten in of op de App(s), de Inhoud of de Diensten dan het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3.3 Tenzij u een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons bent aangegaan, mag u de App(s), de Dienst of de Inhoud niet kopiëren, herpubliceren, uitlijsten, linken, downloaden, uitzenden, wijzigen, aanpassen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, distribueren, in licentie geven, in sublicentie geven of op enige andere wijze beschikbaar maken. Er mogen geen auteursrechten en/of andere kennisgevingen van intellectuele eigendommen of watermerken op gelijk welke Inhoud worden verwijderd of aangepast.

3.4 U mag geen afgeleide werken demonteren, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken creëren op basis van de gehele of een deel van de App(s) of Dienst, behalve voor zover toegestaan door de wet. U mag geen Inhoud of informatie van de App(s) of Dienst openen, monitoren of kopiëren via een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of een handmatig proces voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, behalve indien nodig om de App(s) en de Diensten te gebruiken op apparaten zoals toegestaan in deze Voorwaarden.

3.5 Als u een van deze Voorwaarden op een ernstige manier schendt, kunnen wij uw rechten op het gebruik van de App(s) en Diensten te allen tijde beëindigen door contact met u op te nemen. Als wat u hebt gedaan kan worden rechtgezet, geven wij u een redelijke kans om dit te doen. Als we uw recht beëindigen om de App(s) en Diensten te gebruiken:

(a) moet u alle activiteiten die door deze Voorwaarden zijn geautoriseerd stoppen, inclusief uw gebruik van de App(s) en eventuele Diensten;

(b) moet u de App(s) van alle apparaten in uw bezit verwijderen of uitwissen en onmiddellijk alle kopieën van de App(s) die u in uw bezit heeft, vernietigen en ons bevestigen dat u dit hebt gedaan; en

(c) kunnen wij uw toegang tot alle of een deel van de App(s), de Dienst of de Inhoud ervan blokkeren, beperken, uitschakelen, opschorten of beëindigen.

3.6 Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

3.7 Wij proberen ervoor te zorgen dat de App(s) 24 uur per dag beschikbaar is, hoewel dit niet kan worden gegarandeerd. Toegang tot de App(s) of de Dienst kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoringen, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten onze controle vallen. We kunnen een deel van de Dienst tijdelijk opschorten, terugtrekken of stopzetten zonder kennisgeving in dergelijke gevallen.

3.8 U bent verantwoordelijk voor het zorgen van alle nodige voorzieningen om toegang te krijgen tot onze Dienst. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot onze Dienst via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze Voorwaarden en andere toepasselijke algemene voorwaarden, en dat ze hieraan voldoen.

4. UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

4.1 Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

4.2 Wij hebben het recht om een door u gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord op elk moment onbruikbaar te maken als u naar onze redelijke mening een van de bepalingen van deze Voorwaarden op een ernstige manier schendt.

4.3 Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen via contact@uMotif.com.

5. HOE UW ACCOUNT WORDT GEBRUIKT DOOR PROFESSIONALS DIE ER EEN LINK AAN KOPPELEN

5.1 De Dienst is ontworpen om u te helpen uw gegevens bij te houden, meestal als onderdeel van een onderzoeksproject of studie, of met een medische professional, zorgverlener of andere professional, die onze partner kan zijn. Toegang tot de Diensten kan daarom aan u beschikbaar worden gesteld via een van onze partners.

5.2 Bij het registreren om de Dienst te gebruiken (inclusief de App(s)), hebt u een unieke registratiecode gebruikt. Deze unieke registratiecode koppelt uw uMotif-account aan een of meer van onze online eigendommen of online eigendommen van onze partners. Uw uMotif-account kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een specifieke databank voor een wetenschappelijke studie of voor een bepaald ziekenhuis of een dokterspraktijk. Uw gegevens kunnen worden ingezien door alle geautoriseerde professionele gebruikers van de online eigendommen waar uw account aan gekoppeld is (onderzoekers, sitebeheerders, artsen, verpleegkundigen, praktijkverantwoordelijken, diëtisten, enz.). Uw gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers die patiënten zijn, tenzij u hiervoor kiest. Het kan ook mogelijk zijn dat uw artsen of zorgverleners gegevens aan uw account toevoegen (bijvoorbeeld een dagboeknotitie of een nieuwe taak) en ook alle gegevens bekijken die u hebt ingevoerd. Als u niet wilt dat uw gegevens door iemand anders worden bekeken, stuur dan een e-mail naar contact@uMotif.com. U moet echter weten dat dit van invloed kan zijn op hoe u en uw clinici de Dienst gebruiken.

5.3 Als u toegang hebt tot de Dienst via een uMotif-partner en deze partner beëindigt zijn contractuele relatie met uMotif, dan is het mogelijk dat u via deze partner geen toegang meer heeft tot de Dienst. Gegevens die werden geüpload wanneer u gebruikmaakte van de Dienst via de Partner zijn mogelijk ook niet meer toegankelijk. Als u meer informatie wenst over de vraag of u na beëindiging van onze contractuele relatie met de betreffende partner nog steeds toegang heeft tot de Dienst, kunt u contact opnemen met contact@uMotif.com.

6. WAT U NIET MAG DOEN MET DE DIENST

6.1 U mag geen materiaal plaatsen of verzenden naar of van de Dienst:

(a) dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch of aanstootgevend is, dat aanzet kan geven tot raciale haat, dat discriminerend, dreigend, schandelijk, kwaadwillig of godslasterlijk is, dat de vertrouwelijkheid schendt, inbreuk doet op de privacy, of die ergernis of ongemak kan veroorzaken; of

(b) waarvoor u niet alle noodzakelijke licenties en/of goedkeuringen hebt verkregen; of

(c) dat gedrag vormt of aanzet tot gedrag dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet of inbreuk zou doen op de rechten van een derde partij, in welk land dan ook ter wereld; of

(d) dat technisch schadelijk is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, corrupte data of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

6.2 Dit mag u niet:

(a) de Dienst, inclusief de App(s) of de Inhoud, op onwettige wijze gebruiken;

(b) de Dienst misbruiken, inclusief de App(s) (inclusief, zonder beperking, door het hacken of invoegen van kwaadaardige code);

(c) commercieel gebruikmaken van de Dienst, de App(s) of de Inhoud ervan, of deze doorverkopen. Als u een apparaat verkoopt waarop de App(s) is geïnstalleerd, moet u de App(s) verwijderen;

(d) inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van eender welke derde partij bij uw gebruik van de Dienst, de App(s) of de Inhoud ervan;

(e) inkaderen of het gebruik van inkadertechnieken om de Dienst, de App(s) of een deel ervan in te sluiten;

(f) om het even welke activiteit uitvoeren die naar ons eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze servers of andere infrastructuur met zich meebrengt; of

(g) de Dienst of App(s) gebruiken op een manier die de toegang tot of het gebruik van de Dienst of de App(s) op enigerlei wijze kan of waarschijnlijk zal verstoren, beschadigen of belemmeren.

7. VEREISTEN BESTURINGSSYSTEEM

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platforms om toegang te krijgen tot onze Dienst (inclusief de App(s)). U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken. Details met betrekking tot de minimale vereisten voor uw apparaat (inclusief besturingssysteem of geheugenvereisten voor de App(s)) worden uiteengezet in de Appstore. Als uw apparaat niet voldoet aan deze minimale vereisten, is het mogelijk dat de App(s) niet zal werken op uw apparaat. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw apparaat voldoet aan de minimale vereisten voordat u de App(s) downloadt.

8. LINKS NAAR ONZE DIENST MAKEN

8.1 U kunt naar onze website linken, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en wettelijke manier en onze reputatie niet beschadigt of hiervan profiteert. U mag geen link plaatsen op een manier die de suggestie wekt van enige vorm van samenwerking, goedkeuring of ondersteuning door ons, indien deze niet bestaat.

8.2 Als u op een andere manier gebruik wilt maken van onze website, App(s), Inhoud of Dienst dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met contact@uMotif.com.

9. LINKS EN HULPMIDDELEN VAN DERDEN IN DE DIENST

Via de Dienst kunt u mogelijk links volgen naar andere websites die niet worden verstrekt door uMotif. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites en we zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of privacybeleid (indien van toepassing), noch hebben wij deze gecontroleerd of goedgekeurd. Het toevoegen van links houdt geen aanbeveling in of bekrachtiging van de standpunten die in de links naar voren worden gebracht. U moet uw eigen onafhankelijk oordeel maken over het gebruik van dergelijke onafhankelijke sites.

10. BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor te voorziene verliezen en schade die door ons veroorzaakt worden. Indien wij deze Voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van het niet naleven door ons van deze Voorwaarden of het niet in acht nemen van redelijke voorzichtigheid en vaardigheid. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat u deze Voorwaarden aanvaardde, zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren.

10.2 Niets in deze gebruiksvoorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid ten opzichte van u indien het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat ook aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsverliezen. De App(s) zijn voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de App(s) gebruikt voor commerciële, zakelijke of verkoopdoeleinden, dan hebben wij geen aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

10.4 uMotif kan niet aansprakelijk zijn en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet voortzetten van uw zorgprogramma, -traject of -behandeling volgens de aanwijzingen van uw zorgverleners. Wij zijn geen artsen en de App(s) en Dienst vervangen uw gebruikelijke zorgverlener niet. We bieden enkel een technologie om u te helpen uw gegevens bij te houden, meestal als onderdeel van een onderzoeksproject of studie, of met een medische professional, zorgverlener of andere professional, die onze partner kan zijn.

10.5 De App(s) en de Diensten worden uitsluitend verstrekt voor gegevensregistratie. Ze bieden geen vorm van advies of begeleiding waarop u mag vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u begint aan een gezondheidsprogramma, onderzoeksproject, studie of traject. De informatie verstrekt via de App(s) en de Dienst vormt geen medisch advies en dient niet als vervanging voor medische behandeling – de App(s) en de Dienst bieden enkel een hulpmiddel voor het bijhouden van de gegevens van de gebruiker.

10.6 U moet zelf controleren of de App(s) en de Diensten geschikt zijn voor u. De App(s) en de Diensten zijn niet ontwikkeld om aan uw individuele vereisten te voldoen. Controleer of de mogelijkheden en functies van de App(s) en Diensten (zoals beschreven in de Appstore) voldoen aan uw vereisten.

11. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

11.1 Om schriftelijk contact met ons op te nemen, stuur ons uw bericht per e-mail naar: contact@uMotif.com

11.2 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of te laat uitvoeren van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden die wordt veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van het falen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken ("Overmacht"). Als een Gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die invloed heeft op de uitvoering van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden:

(a) worden onze verplichtingen onder deze Voorwaarden opgeschort voor de duur van de gebeurtenis buiten onze controle; en

(b) zullen wij al het redelijke in het werk stellen om een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder deze Voorwaarden kunnen worden uitgevoerd ondanks de Gebeurtenis buiten onze controle.

11.3 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk informeren als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Voorwaarden.

11.4 U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als wij hier schriftelijk mee akkoord gaan.

11.5 Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen recht om enige voorwaarde van deze Voorwaarden af te dwingen.

11.6 Als we er niet op aandringen dat u uw verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt of als we onze rechten niet tegen u afdwingen, of als we dit uitstellen, betekent dit niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten tegen u en betekent dit niet dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij afstand doen van een verzuim door u, zullen wij dit alleen schriftelijk doen, en dat betekent niet dat wij automatisch afstand zullen doen van een later verzuim door u.

11.7 Elk van de voorwaarden van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een van hen onwettig of onuitvoerbaar is, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

11.8 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving.

11.9 Als u als consument woonachtig bent in de Europese Unie en wij de Dienst rechtstreeks richten aan de lidstaat waarin u woonachtig bent, zult u voordeel halen uit alle verplichte bepalingen van het land waarin u woonachtig bent. Niets in deze Voorwaarden, inclusief clausule 11.8, beïnvloedt uw rechten als consument om te vertrouwen op dergelijke verplichte bepalingen van lokale wetgeving.

11.10 Wenst u meer informatie over online geschillenbeslechting, volg dan deze link naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, uitsluitend ter informatie. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.