Vilkår og betingelser

Dette dokumentet er oversatt automatisk og er kun gitt til informasjonsformål. Den engelske versjonen av dette dokumentet inneholder de offisielle vilkårene for uMotif.

Viimeksi päivitetty: helmikuu 2021

Velkommen til uMotif. Hvis du fortsetter å bla gjennom og bruke tjenestene våre, inkludert appen(e) (som definert nedenfor), nettbaserte applikasjoner og portaler, skybaserte systemer, analysetjenester, API-er og integreringer med andre tjenester (samlet kalt «tjenesten»), samtykker du i å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser for bruk («vilkårene»), som sammen med våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler er styrende for uMotifs forhold til deg i forbindelse med tjenesten. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, må du ikke bruke tjenesten.

Vær oppmerksom på at vi kan revidere disse vilkårene for bruk fra tid til annen i samsvar med punkt 2.3 nedenfor.

1. TIETOA MEISTÄ

Tjenesten leveres av uMotif Limited («uMotif», «oss» eller «vi»). Vi er registrert i England og Wales under organisasjonsnummer 07993440 og har vårt hovedkontor på 12 New Fetter Lane, London, EC4A 1JP. Begrepet «du» henviser til brukeren eller seeren av tjenesten.

Støtte. Hvis du vil vite mer om appen(e) eller tjenesten eller har problemer med å bruke dem, kan du sende en e-post til vår kundeservice på contakt@umotif.com

Kontakte oss (inkludert med klager). Hvis du tror at appen(e) eller tjenestene er defekte eller feilbeskrevet, eller ønsker å kontakte oss av andre grunner, kan du sende e-post til vår kundeservice på contakt@umotif.com

2. TIETOA PALVELUSTA

2.1 Vi designer, utvikler, drifter og vedlikeholder programvareapplikasjoner («appen(e)») for å hjelpe folk med å spore sine opplysninger, inkludert for bruk i forskningsprosjekter og -studier, og hos aktører innen helsevesenet. Vi skaper våre egne uMotif-apper, og vi samarbeider med partnere for å lage merkevareapper som bruker vår teknologi, som våre partnere kan gjøre tilgjengelig for sine kunder. Våre partnere kan for eksempel være helsepersonell, forskningsinstitusjoner og farmasøytiske selskaper.

2.2 Vi lisensierer bruken av tjenesten til deg på grunnlag av disse vilkårene. Måtene du bruker appen(e) på kan også kontrolleres av reglene eller retningslinjene som brukes av appstore-leverandøren eller -operatøren fra nettstedet du lastet ned appen(e) («Appstore-regler»). Vi forblir eieren av tjenesten til enhver tid.

2.3 Vi kan måtte endre disse vilkårene for å gjenspeile endringer i lov eller beste praksis eller for å håndtere tilleggsfunksjoner som vi introduserer. Vi vil gi deg minst 30 dagers varsel om eventuelle endringer ved å sende deg en e-post med detaljer om endringen eller varsle deg om en endring når du starter appen(e). Hvis du ikke godtar de varslede endringene, kan du fortsette å bruke appen(e) og tjenesten i samsvar med de eksisterende vilkårene, men enkelte nye funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige for deg.

2.4 Fra tid til annen kan oppdateringer av appen(e) utstedes gjennom appstore-leverandøren din for å forbedre ytelsesfunksjonalitet, gjenspeile endringer i operativsystemet eller adressere sikkerhetsproblemer, selv om disse ikke vesentlig endrer funksjonaliteten til appen(e). Avhengig av oppdateringen kan du ikke bruke appen(e) før du har lastet ned den siste versjonen av appen(e) eller installert den gjeldende versjonen av operativsystemet og akseptert eventuelle nye vilkår.

2.5 Du godtar ansvar i samsvar med disse vilkårene for bruk av tjenesten på en hvilken som helst enhet, uansett om enheten eies av deg eller ikke.

2.6 Vi bruker kun personopplysninger vi innhenter gjennom din bruk av tjenesten på den måten som er beskrevet i våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler:https://umotif.com/privacyPolicy. Vær oppmerksom på at overføringer over internett aldri er helt privat eller siker, og at enhver melding eller informasjon du sender ved bruk av appen(e) eller en tjeneste kan leses eller fanges opp av andre, selv om den er kryptert.

2.7 Ved å bruke tjenesten, samtykker du til at vi innhenter og bruker teknisk informasjon om enhetene som brukes til å få tilgang til appen(e) og eventuell relatert programvare, maskinvare og/eller eksterne enheter for å forbedre våre produkter og tilby tjenester til deg. I den grad slik teknisk informasjon utgjør personopplysninger, skal vilkårene i retningslinjene for personvern og informasjonskapsler gjelde.

2.8 Levering av tjenesten til deg er betinget av at du sikrer at all informasjon du oppgir og laster opp er korrekt, nøyaktig sannferdig og ærlig til enhver tid.

3. ÅTKOMST TILL VÅR TJÄNST

3.1 Under förutsättning att Ni följer dessa villkor beviljar vi Er en icke-överlåtbar, icke-exklusiv licens att använda tjänsten (inklusive appen/apparna), endast för personlig användning utan kommersiellt syfte och under vår Sekretess- och cookie-policy och Appbutiksregler som alla inkluderas i dessa villkor med hänvisning.

3.2 Alla rättigheter angående immateriell egendom i appen/apparna och tjänsten (inklusive alla bilder, all text, alla symboler och annat innehåll (”innehåll”), såväl som arrangemanget av innehållet) tillhör oss eller våra licensgivare och rättigheterna i appen/apparna och tjänsterna (inklusive innehållet) licensieras (säljs inte) till Er. Ni har inga rättigheter avseende den immateriella egendomen i, eller till, appen/apparna, innehållet eller tjänsterna förutom rätten att använda dem i enlighet med dessa villkor.

3.3 Såvida Ni inte har ingått ett separat skriftligt avtal med oss får Ni inte kopiera, på nytt publicera, skapa ram för, skapa länk till, hämta (ladda ner), överföra, modifiera, anpassa, hyra, leasa, låna ut, sälja, överlåta, distribuera, upplåta licens, upplåta underlicens eller på annat sätt göra appen/apparna, tjänsten eller något av innehållet tillgängliga. Inga upphovsrättsmeddelanden och/eller andra meddelanden eller vattenstämplar angående immateriell egendom på något som helst innehåll får raderas eller modifieras.

3.4 Ni får inte dela upp, dekompilera, använda program för omvänd kompilering eller skapa härledda verk baserade på hela eller någon del av appen/apparna eller tjänsten förutom i den utsträckning som tillåts enligt lag. Ni får inte använda, övervaka eller kopiera något innehåll eller någon information från appen/apparna eller tjänsten genom att använda robot, spindel, skrapningsverktyg eller annan automatiserad metod eller någon som helst manuell process för något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, förutom enligt vad som är nödvändigt för att kunna använda appen/apparna och tjänsterna på enheter enligt vad som tillåts i dessa villkor.

3.5 Om Ni bryter mot något av dessa villkor på ett allvarligt sätt kan vi avsluta Era rättigheter att använda appen/apparna och tjänsterna när som helst genom att kontakta Er. Om vad Ni har gjort kan åtgärdas kommer vi att ge Er en rimlig möjlighet att göra så. Om vi avslutar Er rätt att använda appen/apparna och tjänsterna gäller följande:

(a) må du stoppe alle aktiviteter som er autorisert av disse vilkårene, inkludert din bruk av appen(e) og eventuelle tjenester;

(b) må du slette eller fjerne appen(e) fra alle enheter i din besittelse og umiddelbart destruere alle kopier av appen(e) som du har og bekrefte til oss at du har gjort dette, og

(c) kan vi blokkere, begrense, deaktivere, suspendere eller avslutte din tilgang til hele eller deler av appen(e), tjenesten eller innholdet.

3.6 Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene er forbeholdt.

3.7 Vi forsøker å sikre at appen(e) normalt er tilgjengelig 24 timer i døgnet, selv om dette ikke kan garanteres. Tilgang til appen(e) eller tjenesten kan suspenderes midlertidig og uten varsel i tilfelle systemsvikt, vedlikehold eller reparasjon eller av grunner utenfor vår kontroll. Vi kan midlertidig suspendere, trekke tilbake eller avslutte en hvilken som helst del av tjenesten uten varsel i slike tilfeller.

3.8 Du er ansvarlig for å gjøre alle tiltak som er nødvendige for at du skal få tilgang til tjenesten vår. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som får tilgang til tjenesten vår gjennom internettforbindelsen din er klar over disse vilkårene og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

4. DIN KONTO OG PASSORD

4.1 Hvis du velger eller får tildelt, en brukeridentifikasjonskode, passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon konfidensielt. Du må ikke offentliggjøre den til tredjeparter.

4.2 Vi har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord, enten valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst, hvis du i vår rimelige tro bryter noen av bestemmelsene i disse vilkårene på en alvorlig måte.

4.3 Hvis du vet om eller mistenker at noen andre enn deg selv kjenner til din brukeridentifikasjonskode eller passord, må du umiddelbart varsle oss påcontact@uMotif.com.

5. SLIK BRUKES KONTOEN DIN AV PROFESJONELLE SOM KOBLER SEG TIL DEN

5.1 Tjenesten er utformet for å hjelpe deg med å spore dine data, vanligvis som en del av et forskningsprosjekt eller en studie, eller med medisinsk, helse- eller annet personell, som kan være vår partner. Tilgang til tjenesten kan derfor gjøres tilgjengelig for deg via en av våre partnere.

5.2 Da du registrerte deg for å bruke tjenesten (inkludert appen(e)), brukte du en unik registreringskode. Denne unike registreringskoden knytter uMotif-kontoen din til ett eller flere av våre nettsteder eller til våre partnere. For eksempel kan uMotif-kontoen kobles til en bestemt database for en forskningsstudie eller til et bestemt sykehus eller en operasjon. Opplysningene dine blir synlige for alle profesjonelle autoriserte brukere av de elektroniske nettstedene som kontoen din er knyttet til (forskere, områdeledere, leger, sykepleiere, praksisledere, kostholdsveiledere osv.). Dine opplysninger vil ikke være synlige for andre pasientbrukere med mindre du velger noe annet. Det kan også være mulig for klinikere eller helsepersonell å legge til opplysninger i kontoen din (for eksempel et dagboknotat eller en ny oppgave) samt vise eventuelle opplysninger du har oppgitt. Hvis du ikke ønsker at dataene dine skal bli vist til noen andre, kan du sende en e-post tilcontact@uMotif.com– du bør imidlertid være oppmerksom på at dette kan påvirke hvordan du og klinikere bruker tjenesten.

5.3 Hvis du har tilgang til tjenesten via en uMotif-partner og denne partneren avslutter sitt kontraktsforhold med uMotif, kan det være at du ikke lenger har tilgang til tjenesten via den partneren. Det kan også være at opplysninger som lastes opp mens tjenesten brukes via partneren ikke lenger er tilgjengelig. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvorvidt du fortsatt vil ha tilgang til tjenesten etter opphør av kontraktsforholdet vårt med den relevante partneren, kan du kontaktecontact@uMotif.com.

6. DETTE HAR DU IKKE LOV TIL Å BRUKE TJENESTEN TIL

6.1 Du må ikke publisere eller overføre til eller fra tjenesten noe materiale:

(a) som er truende, ærekrenkende, obskønt, uanstendig, krenkende, støtende, pornografisk, fornærmende, som kan utløse rasistisk hat, diskriminerende, truende, skandaløst, truende, blasfemisk, i strid med fortrolighet, utgjør et brudd på personvernet eller som kan forårsake irritasjon eller ubeleilighet; eller

(b) som du ikke har innhentet alle nødvendige lisenser og/eller godkjenninger for; eller

(c) som utgjør eller oppfordrer til atferd som anses som en straffbar handling, gir opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte strider mot loven eller krenker rettighetene til en tredjepart, i ethvert land i verden; eller

(d) som er teknisk skadelig (inkludert, uten begrensning, datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, korrupte data eller annen skadelig programvare eller skadelig data).

6.2 Du skal ikke:

(a) bruke tjenesten, inkludert appen(e) eller innholdet på ulovlige måter

(b) misbruke tjenesten, inkludert appen(e) (inkludert, uten begrensning, ved å hacke eller sette inn ondsinnet kode)

(c) videreselge eller gjøre kommersiell bruk av tjenesten, appen(e) eller innholdet Hvis du selger enheter som appen(e) er installert på, må du fjerne appen(e) fra den

(d) krenke våre eller tredjeparters immaterielle rettigheter i din bruk av tjenesten, appen(e) eller innholdet

(e) pakke inn eller bruke noen innpakningsteknikker for å lukke inne tjenesten, appen(e) eller noen del av den

(f) iverksette handlinger som etter vårt eget skjønn har en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på våre servere eller andre infrastruktur, eller

(g) bruke tjenesten, appen(e) på noen måte som kan forårsake eller forårsake at tilgangen til eller bruken av tjenesten eller appen(e) avbrytes, skades eller svekkes på noen måte

7. KRAV TIL OPERATIVSYSTEM

Du er ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til vår tjeneste (inkludert appen(e)). Du bør bruke din egen virusprogramvare. Detaljer relatert til minimumskrav til enheten (inkludert operativsystem- eller minnekrav til appen(e)) er som beskrevet i App Store. Hvis enheten ikke oppfyller disse minimumskravene, kan det hende at appen(e) ikke fungerer på enheten din. Det er ditt ansvar å kontrollere at enheten oppfyller minimumskravene før du laster ned appen(e).

8. LENKE TIL VÅR TJENESTE

8.1 Du kan lenke til nettstedet vårt, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det. Du må ikke opprette en lenke på en slik måte at du antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller godkjenning fra vår side der det ikke finnes noen.

8.2 Hvis du ønsker å bruke nettstedet, appen(e), innholdet eller tjenesten annet enn det som er angitt ovenfor, kan du kontakte oss påcontact@uMotif.com.

9. TREDJEPARTSLENKER OG RESSURSER I TJENESTEN

Gjennom tjenesten kan det være at det er mulig å legge ut lenker til andre nettsteder som ikke er levert av uMotif. Vi har ingen kontroll over naturen, innholdet og tilgjengeligheten til disse nettstedene, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke kontrollert eller godkjent innholdet deres eller deres personvernerklæringer (hvis noen). Inkluderingen av lenker innebærer ikke en anbefaling eller bifaller meningene som uttrykkes. Du må ta din egen selvstendige vurdering om du skal bruke slike uavhengige nettsteder.

10. ANSVARSBEGRENSNING

10.1 Vi er ansvarlige overfor deg for forutsigbart tap og skade som forårsakes av oss. Hvis vi ikke overholder disse vilkårene, er vi ansvarlige for tap eller skade som du lider som et overskuelig resultat av våre brudd på disse vilkårene eller vår manglende bruk av rimelig omsorg og ferdigheter, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er påregnelige. Tap eller skade er påregnelig hvis enten det er åpenbart at det vil skje, eller hvis, på det tidspunktet du godtok disse vilkårene, både vi og du visste at det ville skje.

10.2 Ingenting i disse vilkårene for bruk utelukker eller begrenser vårt ansvar overfor deg der det ville være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, eller vårt bedrag eller bedragerske fremstilling.

10.3 Vi er ikke ansvarlige for forretningsmessige tap. Appen(e) er for privat hjemmebruk. Hvis du bruker appen(e) for kommersielle, forretningsmessige eller videresalgsformål, vil vi ikke ha noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av forretninger, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

10.4 uMotif kan ikke være og er ikke ansvarlig for skader som skyldes din unnlatelse av å fortsette ditt helseprogram, plan eller behandling som anvist av helsepersonell. Vi er ikke leger og appen(e) og tjenesten erstatter ikke din vanlige leverandør av helsetjenester. Vi tilbyr bare en teknologi som hjelper deg med å spore dine data, vanligvis som en del av et forskningsprosjekt eller en studie, eller med en medisinsk, helserelatert eller annen fagperson som kan være vår partner

10.5 Appen(e) og tjenestene leveres kun for datainnhenting. De tilbyr ingen form for råd eller veiledning som du bør stole på. Du må innhente råd fra profesjonelle eller spesialister før du starter et helseprogram, forskningsprosjekt, studie eller plan. Informasjonen gitt gjennom appen(e) og tjenesten utgjør ikke medisinske råd eller fungerer som en erstatning for medisinsk behandling– appen(e) og tjenesten gir et verktøy kun for sporing av brukerens opplysninger.

10.6 Du må kontrollere at appen(e) og tjenestene passer for deg. Appen(e) og tjenestene er ikke utviklet for å oppfylle dine individuelle krav. Kontroller at fasilitetene og funksjonene til appen(e) og tjenestene (som beskrevet i App Store) oppfyller dine krav.

11. ANDRE VIKTIGE VILKÅR

11.1 For å kontakte oss skriftlig kan du sende en e-post til:contact@uMotif.com

11.2 Vi er ikke ansvarlige for manglende oppfyllelse eller forsinkelse i utførelsen av noen av våre forpliktelser under disse vilkårene som er forårsaket av en handling eller hendelse utenfor vår rimelige kontroll, inkludert svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk («hendelser utenfor vår kontroll»). Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted som påvirker utførelsen av våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene:

(a) skal våre forpliktelser under disse vilkårene suspenderes så lenge hendelsen utenfor vår kontroll varer; og

(b) vil vi bruke våre rimelige forsøk på å finne en løsning som gjør at våre forpliktelser under disse vilkårene kan utføres til tross for hendelsen utenfor vår kontroll.

11.3 Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon. Vi vil alltid fortelle deg skriftlig hvis dette skjer, og vi vil sikre at overføringen ikke vil påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser etter disse vilkårene.

11.4 Du kan kun overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene for bruk til en annen person hvis vi skriftlig samtykker.

11.5 En person som ikke er part i disse vilkårene, har ingen rett til å håndheve noe vilkår i disse vilkårene.

11.6 Hvis vi unnlater å insistere på at du utfører noen av dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter mot deg, eller hvis vi forsinker dette, betyr det ikke at vi har gitt avkall på våre rettigheter mot deg og vil ikke bety at du ikke må overholde disse forpliktelsene. Hvis vi frafaller et av dine brudd, vil vi bare gjøre dette skriftlig, og det vil ikke bety at vi automatisk frafaller alle senere mislighold.

11.7 Hver av betingelsene i disse vilkårene gjelder separat. Hvis en domstol eller kompetent myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige eller ikke rettskraftige, vil de gjenværende vilkårene forbli virkningsfulle i full kraft og effekt.

11.8 Disse vilkårene skal være underlagt og tolkes i samsvar med engelsk lov.

11.9 Som forbruker, hvis du bor i EU og vi retter tjenesten til medlemsstaten der du bor, vil du ha nytte av alle obligatoriske bestemmelser i landet der du bor. Ingenting i disse vilkårene, inkludert klausul 11.8, påvirker dine rettigheter som forbruker til å stole på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lovgivning.

11.10 Hvis du ønsker mer informasjon om tvisteløsning på nett, kan du følge denne lenken til nettstedet til Europakommisjonen:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denne lenken er gitt som påkrevd i forordning (EU) nr. 524/2013 i Europaparlamentet og Rådet, kun for informasjonsformål. Vi er ikke forpliktet til å delta i tvisteløsning på nett.