Noteikumi un nosacījumi

Šis dokuments ir tulkots automātiski un ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Šī dokumenta angļu valodas versija satur oficiālos uMotif noteikumus un nosacījumus.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2021. gada februāris

Laipni lūdzam uMotif! Ja Jūs turpināt pārlūkot un izmantot mūsu pakalpojumus, tostarp lietotni(-es) (kā norādīts turpmāk), tīmekļa lietotnes un portālus, mākonī izvietotas sistēmas, analītikas pakalpojumus, API un integrāciju ar citiem pakalpojumiem (turpmāk kopā — “Pakalpojums”), Jūs piekrītat ievērot un pieņemt par saistošiem turpmāk izklāstītos Lietošanas noteikumus un nosacījumus (turpmāk — “Noteikumi”), kuri kopā ar mūsu Privātuma un sīkdatņu politiku regulē Jūsu savstarpējās attiecības ar uMotif attiecībā uz Jums sniegtajiem pakalpojumiem. Ja Jūs nepiekrītat kādai no šo Noteikumu daļām, lūdzu, neizmantojiet Pakalpojumu.

Lūdzu, ievērojiet, ka mēs varam periodiski pārskatīt šos Lietošanas noteikumus saskaņā ar 2.3. sadaļu.

1. INFORMĀCIJA PAR MUMS

Pakalpojumu nodrošina uzņēmums “uMotif Limited” (turpmāk — “uMotif”, “mūsu” vai “mēs”). Mūsu uzņēmums ir reģistrēts Anglijā un Velsā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 07993440, un tā juridiskā adrese ir 12 New Fetter Lane, London, EC4A 1JP. Termins “Jūs” attiecas uz Pakalpojuma lietotāju vai skatītāju.

Atbalsts. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Lietotni(-ēm) vai Pakalpojumu vai ja sastopaties ar problēmām to lietošanā, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu mūsu klientu apkalpošanas komandai uz adresi contact@umotif.com.

Saziņa ar mums (tostarp ar sūdzību gadījumā). Ja uzskatāt, ka Lietotne(-as) vai Pakalpojumi ir nepilnīgi vai nepareizi aprakstīti vai ja vēlaties sazināties ar mums jebkāda cita iemesla dēļ, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu mūsu klientu apkalpošanas komandai uz adresi contact@umotif.com.

2. INFORMĀCIJA PAR PAKALPOJUMU

2.1. Mēs izstrādājam, attīstām, pārvaldām un uzturam programmatūras (turpmāk — “Lietotne(-s)”), lai palīdzētu cilvēkiem izsekot savus datus, tostarp to izmantošanu izpētes projektos un pētījumos, kā arī ar veselības aprūpes speciālistiem. Mēs veidojam savas uMotif lietotnes un sadarbojamies ar partneriem, lai, izmantojot mūsu tehnoloģijas, veidotu tiem zīmolu Lietotnes, kuras tie var darīt pieejamas saviem klientiem. Mūsu partneri var būt, piemēram, veselības aprūpes speciālisti, pētniecības iestādes un farmācijas uzņēmumi.

2.2. Pamatojoties uz šiem Noteikumiem, mēs piešķiram Jums licenci Pakalpojuma lietošanai. Veidus, kādos Jūs lietojat Lietotni(-es), var arī kontrolēt ar noteikumiem vai politikām, ko piemēro jebkurš lietotņu veikala pakalpojumu sniedzējs vai operators, no kura vietnes Jūs lejupielādējāt attiecīgo Lietotni(-es) (turpmāk — “Lietotņu veikala noteikumi”). Mēs ikvienā gadījumā esam Pakalpojuma īpašnieks.

2.3. Mums var būt nepieciešams mainīt šos Noteikumus, lai atspoguļotu tajos tiesību aktos vai paraugpraksē ieviestās izmaiņas vai lai ietvertu mūsu ieviestās papildu funkcijas. Mēs Jūs informēsim par visām izmaiņām vismaz 30 dienas iepriekš, nosūtot Jums e-pasta ziņojumu ar informāciju par izmaiņām vai paziņojot Jums par izmaiņām, kad nākamreiz atvērsiet lietotni(-ēm). Ja nepiekrītat paziņotajām izmaiņām, drīkstat turpināt lietot Lietotni(-es) un Pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, taču noteiktas jaunas funkcijas var nebūt Jums pieejamas.

2.4. Periodiski Lietotnes(-ņu) atjauninājumus var izdot ar Jūsu Lietotņu veikala pakalpojumu sniedzēja starpniecību, lai uzlabotu šīs/šo Lietotnes(-ņu) veiktspēju, uzlabotu to funkcionalitāti, atspoguļotu operētājsistēmas izmaiņas vai risinātu drošības problēmas, taču tie būtiski nemainīs Lietotnes(-ņu) funkcionalitāti. Atkarībā no atjauninājuma Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot Lietotni(-es), kamēr nebūsiet lejupielādējis(-usi) jaunāko Lietotnes(-ņu) versiju vai instalējis(-usi) pašreizējo operētājsistēmas versiju un pieņēmis(-usi) visus jaunos noteikumus.

2.5. Jūs uzņematies atbildību saskaņā ar šiem noteikumiem par Pakalpojuma izmantošanu jebkurā ierīcē neatkarīgi no tā, vai šī ierīce pieder jums.

2.6. Mēs izmantojam visus personas datus, kurus mēs ievācam, Jums izmantojot Pakalpojumu, tikai mūsu Privātuma un Sīkdatņu politikā izklāstītajā veidā: https://umotif.com/privacyPolicy. Lūdzu, ievērojiet, ka datu nosūtīšana internetā nekad nav pilnībā privāta un droša un ka citas personas var izlasīt vai pārtvert jebkuru ziņojumu vai informāciju, kuru Jūs nosūtāt, izmantojot Lietotni(-es) vai jebkuru Pakalpojumu, pat tad ja tā ir šifrēta.

2.7. Lietojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat tam, ka mēs vācam un izmantojam tehnisku informāciju par ierīcēm, kas tiek izmantotas, lai piekļūtu Lietotnei(-ēm) un saistītajai programmatūrai, aparatūrai un/vai perifērijas ierīcēm, lai uzlabotu mūsu produktus un sniegtu Jums Pakalpojumus. Ciktāl šāda tehniskā informācija ir personas dati, tiem ir piemērojami Privātuma un Sīkdatņu politikas noteikumi.

2.8. Pakalpojuma sniegšana ir priekšnoteikums tam, lai nodrošinātu, ka visa Jūsu sniegtā un augšupielādētā informācija vienmēr ir pareiza, precīza un patiesa.

3. PIEKĻUVE MŪSU PAKALPOJUMAM

3.1. Mēs piešķiram Jums tālāk nenododamu un neekskluzīvu licenci Pakalpojuma (tostarp Lietotnes(-ņu)) lietošanai tikai personiskiem nekomerciāliem nolūkiem un saskaņā ar mūsu Privātuma un Sīkdatņu politiku un Lietotņu veikala noteikumiem, kuri ir iekļauti šajos Noteikumos atsauces veidā, ar nosacījumu, ka Jūs ievērojat šos Noteikumus.

3.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Lietotni(-ēm) un Pakalpojumu (tostarp visiem attēliem, tekstiem, ikonām un citu saturu (turpmāk — “Saturs”), kā arī Satura izkārtojumu) pieder mums vai mūsu licences devējiem, un tiesības izmantot Lietotni(-es) un Pakalpojumus (tostarp Saturu) tiek Jums piešķirtas (nevis pārdotas) uz licences pamata. Jums nav intelektuālā īpašuma tiesību attiecībā uz Lietotni(-ēm), Saturu un Pakalpojumiem, izņemot tiesības tos lietot saskaņā ar šiem Noteikumiem.

3.3. Ja vien neesat noslēdzis(-gusi) ar mums atsevišķu rakstisku līgumu, Jūs nedrīkstat kopēt, pārpublicēt, kadrēt, sniegt saites uz, lejupielādēt, pārsūtīt, modificēt, pielāgot, izīrēt, iznomāt, aizdot, pārdot, piešķirt, izplatīt, licencēt, apakšlicencēt vai kā citādi darīt pieejamu(-as) Lietotni(-es), Pakalpojumu vai jebkādu Saturu. Nav atļauts dzēst vai modificēt nekādus autortiesību un/vai citu intelektuālā īpašuma paziņojumus vai ūdenszīmes attiecībā uz Saturu.

3.4. Jūs nedrīkstat izjaukt, dekompilēt, dekonstruēt vai radīt atvasinātos darbus, pamatojoties uz visu Lietotni(-ēm) vai jebkuru(-ām) tās/to daļu(-ām), izņemot tiesību aktos atļautos gadījumus. Jūs nedrīkstat piekļūt, pārraudzīt vai kopēt nekādu Saturu vai informāciju no Lietotnes(-ēm) vai Pakalpojuma, izmantojot jebkāda veida robotus, zirnekļprogrammas, rasmotājus vai citus automatizētus līdzekļus vai jebkāda veida manuālus procesus neatkarīgi no nolūka bez mūsu skaidri izteiktas rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Lietotnes(-ņu) vai Pakalpojumu izmantošanai ierīcēs saskaņā ar šajos Noteikumos atļauto.

3.5. Ja Jūs nopietni pārkāpjat kādu no šiem Noteikumiem, mēs jebkurā brīdī, sazinoties ar Jums, varam izbeigt Jūsu tiesības lietot Lietotni(-es) un Pakalpojumus. Ja Jūsu nodarījumu būs iespējams labot, mēs Jums sniegsim iespēju to darīt. Ja mēs izbeidzam Jūsu tiesības lietot Lietotni(-es) un Pakalpojumus, tad:

a) Jums ir jāpārtrauc visas šo Noteikumu atļautās darbības, tostarp Lietotnes(-ņu) un jebkuru Pakalpojumu lietošana,

b) Jums ir jāizdzēš Lietotne(-s) no visām Jūsu rīcībā esošajām ierīcēm un nekavējoties jāiznīcina visas Jūsu rīcībā esošās Lietotnes(-ņu) kopijas un jāapliecina mums, ka esat to izdarījis(-usi), un

c) mēs drīkstam bloķēt, ierobežot, atspējot, apturēt vai pārtraukt Jūsu piekļuvi visai(-ām) Lietotnei(-ēm), Pakalpojumam vai Saturam vai tās/to daļai.

3.6. Mēs paturam visas tiesības, kas netiek īpaši piešķirtas šajos Noteikumos.

3.7. Mēs cenšamies nodrošināt, lai Lietotne(-s) parasti būtu pieejama(-as) 24 stundas diennaktī, lai gan to nav iespējams garantēt. Piekļuve Lietotnei(-ēm) vai Pakalpojumam var tikt īslaicīgi apturēta bez brīdinājuma sistēmas atteices, apkopes, remonta vai ārpus mūsu kontroles esošā gadījumā. Šādos gadījumos mēs drīkstam īslaicīgi apturēt, atsaukt vai pārtraukt jebkuru Pakalpojuma daļu bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.8. Jūs atbildat par visu nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai Jums būtu piekļuve mūsu Pakalpojumam. Tāpat Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka visas personas, kuras piekļūst mūsu Pakalpojumam, izmantojot Jūsu interneta savienojumu, ir informētas par šiem Noteikumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem, un ievēro tos.

4. JŪSU KONTS UN PAROLE

4.1. Ja Jūs izvēlaties lietotāja identifikācijas kodu vai Jums tas tiek nodrošināts, parole vai jebkura cita informācija mūsu drošības procedūru ietvaros, Jūsu pienākums ir uzskatīt to par konfidenciālu. Jūs nedrīkstat to izpaust nevienai trešajai personai.

4.2. Mums ir tiesības jebkurā laikā atspējot jebkuru lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, kuru esat izvēlējies(-usies) vai kuru mēs esam piešķīruši, ja saskaņā ar mūsu pamatotiem ieskatiem Jūs nopietni pārkāpjat kādu no šo Noteikumu punktiem.

4.3. Ja zināt vai Jums ir aizdomas par to, ka kāds cits, izņemot Jūs, zina Jūsu lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, Jums ir nekavējoties jāinformē mūs, nosūtot mums ziņojumu uz e-pasta adresi contact@uMotif.com.

5. KĀ JŪSU KONTU LIETO PROFESIONĀĻI, KURI VEIDO SAITES UZ TO?

5.1. Šis Pakalpojums ir paredzēts tam, lai palīdzētu Jums izsekot savus datus — parasti izpētes projekta vai pētījuma ietvaros vai kopā ar medicīnas, veselības vai citiem speciālistiem, kuri varētu būt mūsu partneri. Tādēļ piekļuve Pakalpojumam var tikt darīta pieejama ar kāda mūsu partnera starpniecību.

5.2. Reģistrējoties Pakalpojuma (tostarp Lietotnes(-ņu)) lietošanai, Jūs izmantosiet unikālu reģistrācijas kodu. Šis unikālais reģistrācijas kods sasaista Jūsu uMotif kontu ar vienu vai vairākiem mūsu tiešsaistes resursiem vai mūsu partneru tiešsaistes resursiem. Piemēram, Jūsu uMotif konts var būt sasaistīts ar konkrēta pētījuma, slimnīcas vai ārsta operācijas datu bāzi. Jūsu datus varēs skatīt visi Jūsu konta profesionālie, pilnvarotie tiešsaistes resursu lietotāji (pētnieki, pētniecības centru vadītāji, ārsti, medmāsas, prakses vadītāji, dietologi utt.). Jūsu datus nevarēs skatīt citi pacientu kategorijas lietotāji, ja vien neatlasīsiet citus iestatījumus. Tāpat Jūsu ārstējošajiem ārstiem vai veselības aprūpes speciālistiem var būt iespējams pievienot datus Jūsu kontam (piemēram, dienasgrāmatas piezīmi vai jaunu uzdevumu), kā arī apskatīt visus Jūsu ievadītos datus. Ja nevēlaties, lai Jūsu datus skatītu citas personas, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi contact@uMotif.com. Taču Jums jāzina, ka tas var ietekmēt to, kā Jūs un Jūsu ārstējošie ārsti varēs lietot Pakalpojumu.

5.3. Ja Jums ir piekļuve Pakalpojumam ar uMotif partnera starpniecību un šis partneris izbeidz līgumattiecības ar uMotif, Jums vairs nav tiesību piekļūt Pakalpojumam ar attiecīgā partnera starpniecību. Dati, kas ar Partnera starpniecību ir tikuši augšupielādēti Pakalpojuma lietošanas laikā, var vairs nebūt pieejami. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par to, vai pēc mūsu savstarpējo līgumattiecību izbeigšanas ar attiecīgo Partneri Jums saglabāsies piekļuve Pakalpojumam, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi contact@uMotif.com.

6. KAS IR AIZLIEGTS ŠĪ PAKALPOJUMA LIETOŠANAS LAIKĀ?

6.1. Jums ir aizliegts publicēt un pārsūtīt uz Pakalpojumu vai no tā jebkādus materiālus:

a) kuri ir apdraudoši, apmelojoši, nepiedienīgi, piedauzīgi, musinoši, aizvainojoši, pornogrāfiski, aizskaroši, naidu kurinoši, diskriminējoši, draudīgi, skandalozi, provokatīvi, zākājoši, aizskar konfidencialitāti, pārkāpj privātumu vai kuri var izraisīt apgrūtinājumu vai neērtības;

b) kuru lietošanai neesat ieguvis(-usi) visas nepieciešamās licences un/vai apstiprinājumus;

c) kuri ietver vai veicina rīcību, kas uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu, izraisa civilatbildību vai kā citādi ir pretrunā ar tiesību aktiem vai pārkāpj kādas trešās personas tiesības jebkurā pasaules valstī; vai arī

d) kuri ir tehniski kaitīgi (tostarp, bet ne tikai, datorvīrusi, loģiskās bumbas, Trojas zirgi, tārpus, datortārpi, kaitīgas sastāvdaļas, bojāti komponenti vai cita ļaunprogrammatūra vai kaitīgi dati).

6.2. Jūs nedrīkstat veikt tālāk minētās darbības.

a) Lietot Pakalpojumu, tostarp Lietotni(-es) vai tā(-s)/to Saturu, pretlikumīgā veidā.

b) Ļaunprātīgi lietot Pakalpojumu un Lietotni(-es) (tostarp bez ierobežojuma uzlaužot to/tās vai ievietojot ļaunprātīgu kodu).

c) Pārdot tālāk Pakalpojumu, Lietotni(-es) vai tā(-s)/to Saturu vai lietot to/tās komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs pārdodat ierīci(-es), kurā(-ās) ir instalēta(-as) Lietotne(-s), Jums no tās ir jāizdzēš Lietotne(-s),

d) Pārkāpt mūsu vai jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības, lietojot Pakalpojumu, Lietotni(-es) vai tā(-s)/to Saturu.

e) Kadrēt vai izmantot jebkādas kadrēšanas metodes, lai iekļautu Pakalpojumu, Lietotni(-es) vai jebkuru tā(-s)/to daļu.

f) Veikt jebkādas darbības, kas pēc mūsu vienpersoniskajiem ieskatiem pakļauj mūsu serverus vai citu infrastruktūru nepamatoti vai neproporcionāli lielai slodzei.

g) Lietot Pakalpojumu un Lietotni(-es) jebkādā veidā, kas izraisa vai varētu izraisīt jebkāda veida Pakalpojuma vai Lietotnes(-ņu) izmantošanas vai piekļuves tiem pārtraukumus, bojājumus vai traucējumus.

7. OPERĒTĀJSISTĒMAS PRASĪBAS

Jūs atbildat par savu informācijas tehnoloģiju, datorprogrammu un platformu konfigurēšanu, lai piekļūtu mūsu Pakalpojumam (tostarp Lietotnei(-ēm)). Jums ir jāizmanto sava pretvīrusu aizsardzības programmatūra. Informācija par visām minimālajām prasībām Jūsu ierīcei (tostarp par Lietotnes(-ņu) operētājsistēmu vai atmiņas prasībām) ir detalizēti izklāstīta Lietotņu veikalā; ja Jūsu ierīce neatbilst šīm minimālajām prasībām, Lietotne(-s) var nedarboties Jūsu ierīcē. Pirms Lietotnes(-ņu) lejupielādes Jums jāpārbauda, vai Jūsu ierīce atbilst minimālajām prasībām.

8. SAITES UZ MŪSU PAKALPOJUMU

8.1. Jūs varat izmantot saites uz mūsu tīmekļa vietni ar nosacījumu, ka to darāt godīgā un likumīgā veidā un ka šāda saišu izmantošana nekaitē mūsu reputācijai un neizmanto tās priekšrocības. Jūs nedrīkstat izmantot saites tādā veidā, kas varētu tikt uzskatīts par jebkāda veida saistību, apstiprinājumu vai ieteikumu no mūsu puses, ja tāda nepastāv.

8.2. Ja vēlaties izmantot mūsu tīmekļa vietni, Lietotni(-es), Saturu vai Pakalpojumu veidā, kas atšķiras no iepriekš izklāstītā, lūdzu, nosūtiet ziņojumu uz e-pasta adresi contact@uMotif.com.

9. TREŠO PERSONU SAITES UN RESURSI PAKALPOJUMĀ

Ar Pakalpojuma starpniecību Jūs, iespējams, varēsiet izmantot saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras nenodrošina uMotif. Mēs nekontrolējam šo vietņu raksturu, saturu un pieejamību un neatbildam par to, kā arī nepārbaudām un neapstiprinām to saturu vai privātuma politikas (ja tāda pastāv). Saišu iekļaušana nenozīmē ieteikumu un neapstiprina tajās paustos viedokļus. Jums būs patstāvīgi jāpieņem lēmums par to, vai izmantot šādas neatkarīgas vietnes.

10. MŪSU ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

10.1. Mēs esam atbildīgi par mūsu izraisītiem paredzamiem zaudējumiem un kaitējumu. Šo Noteikumu neievērošanas gadījumā mēs atbildam par Jums sagādātajiem zaudējumiem vai radušos kaitējumu, kurus izraisījis mūsu Noteikumu pārkāpums vai pienākumu neizpilde, taču mēs neatbildam par nekādiem neparedzamajiem zaudējumiem vai kaitējumu. Zaudējumi vai kaitējums ir paredzami, ja ir acīmredzams, ka tie iestāsies, vai arī tad, ja Jūs piekritāt šiem Noteikumiem un gan mēs, gan Jūs saprotat, ka tie varētu rasties.

10.2. Nekas no šajos Lietošanas noteikumos izklāstītā neizslēdz un neierobežo mūsu atbildību Jūsu priekšā, ja šāda izslēgšana vai ierobežošana ir likumīga. Tas ietver atbildību par nāvi vai traumām, kuras izraisījusi mūsu nolaidība, krāpnieciskas darbības vai krāpniecisks grozījums.

10.3. Mēs neatbildam par zaudējumiem uzņēmējdarbībai. Lietotne(-s) ir paredzēta(-s) izmantošanai gan mājās apstākļos un privātiem nolūkiem. Ja izmantojat Lietotni(-es) jebkādiem komerciāliem, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkiem, mēs neuzņemamies atbildību par peļņas, uzņēmējdarbības, tās pārtraukumu un iespējamiem uzņēmējdarbības zaudējumiem.

10.4. uMotif neatbild un to nevar saukt pie atbildības par zaudējumiem, kas radušies Jūsu nespējas dēļ turpināt dalību savā veselības aprūpes programmā, pacientu ārstēšanas kursu kopumā vai ārstniecības procesā saskaņā ar Jūsu veselības aprūpes speciālistu norādījumiem. Mēs neesam ārsti un Lietotne(-s) un Pakalpojums neaizvieto Jūsu veselības aprūpes sniedzēju. Mēs vienkārši nodrošinām tehnoloģiju, lai palīdzētu Jums izsekot savus datus — parasti izpētes projekta vai pētījuma ietvaros vai kopā ar medicīnas, veselības vai citiem speciālistiem, kuri varētu būt mūsu partneri.

10.5. Lietotne(-s) un Pakalpojumi tiek nodrošināti tikai datu ieguves nolūkos. Tā(-s)/tie nesniedz nekādus padomus vai norādes, uz kurām Jums būtu jāpaļaujas. Pirms jebkādas veselības programmas, izpētes projekta, pētījuma vai pacientu ārstēšanas kursu kopuma uzsākšanas Jums ir jāiegūst profesionāļu vai speciālistu padoms. Informācijai, kura tiek sniegta ar Lietotnes(-ņu) un Pakalpojuma starpniecību, nav uzskatāma par medicīnisku konsultāciju un tā neaizstāj medicīnisko aprūpi — Lietotne(-s) un Pakalpojums nodrošina tikai lietotāja datu izsekošanas rīku.

10.6. Jums ir jāpārbauda, vai Lietotne(-s) un Pakalpojumi Jums ir piemēroti. Lietotne(-s) un Pakalpojumi nav izstrādāti tā, lai atbilstu Jūsu individuālajām prasībām. Lūdzu, pārbaudiet, vai Lietotnes(-ņu) un Pakalpojumu (kā aprakstīts Lietotņu veikalā) iespējas un funkcijas atbilst Jūsu prasībām.

11. CITI SVARĪGI NOTEIKUMI

11.1. Lai sazinātos ar mums rakstveidā, nosūtiet mums savu e-pasta ziņojumu uz adresi: contact@uMotif.com.

11.2. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu šajos Noteikumos izklāstīto savu pienākumu neizpildi vai aizkavēšanos, kas radušies ārpus mūsu kontroles esošu apstākļu dēļ, tostarp publisko vai privāto telekomunikāciju tīklu atteices dēļ (turpmāk — “Notikums ārpus mūsu kontroles”). Gadījumā, ja rodas Notikumam ārpus mūsu kontroles, kas skar šajos Noteikumos izklāstīto mūsu saistību izpildi:

a) šajos Noteikumos izklāstīto mūsu saistību izpilde tiek apturēta uz laiku, kamēr pastāv Notikums ārpus mūsu kontroles, un

b) mēs apņemamies pielikt saprātīgas pūles, lai rastu risinājumu, kā izpildīt šajos Noteikumos izklāstīto mūsu saistību izpildi, neraugoties uz to, ka pastāv Notikums ārpus mūsu kontroles.

11.3. Mēs drīkstam nodot savas tiesības un pienākumus citai organizācijai saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādā gadījumā mēs vienmēr informēsim Jūs rakstveidā un nodrošināsim, ka šāda nodošana neietekmēs šajos Noteikumos izklāstītās Jūsu tiesības vai mūsu saistības.

11.4. Jūs drīkstat nodot savas šajos lietošanas Noteikumos izklāstītās tiesības vai pienākumus citai personai tikai tad, ja mēs tam esam rakstiski piekrituši.

11.5. Personai, kas nav šo Noteikumu puse, nav tiesību piemērot nevienas šo Noteikumu normas.

11.6. Ja nepieprasām Jums izpildīt kādu no šajos Noteikumos izklāstītajiem Jūsu pienākumiem, neīstenojam savas tiesības pret Jums vai ja mēs kavējamies ar rīcību, tas nenozīmē, ka mēs esam atteikušies no savām tiesībām pret Jums un ka Jums tās nav jāievēro. Ja mēs atteiksimies no rīcības Jūsu saistību neizpildes gadījumā, mēs to darīsim zināmu tikai rakstveidā, un tas nenozīmē, ka mēs automātiski atteiksimies no jebkuras turpmākas Jūsu saistību neizpildes.

11.7. Katra šo Noteikumu norma pastāv atsevišķi. Ja kāda tiesa vai kompetentā iestāde atzīst kādu no to normām par nelikumīgu vai neizpildāmu, pārējie nosacījumi saglabā savu spēkā esamību.

11.8. Šos Noteikumus regulē un tie ir interpretējami saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem.

11.9. Ja esat patērētājs un dzīvojat Eiropas Savienībā, un mēs šo Pakalpojumu adresējam Jūsu patstāvīgās dzīvesvietas valstij, tad Jūs varat izmantot visus tās valsts obligātos nosacījumus, kurā pastāvīgi dzīvojat. Nekas no šajos Noteikumos, tostarp 11.8. punktā, izklāstītā neietekmē Jūsu kā patērētāja tiesības paļauties uz šādiem obligātajiem vietējo tiesību aktu noteikumiem.

11.10. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par strīdu izšķiršanu tiešsaistē, lūdzu, sekojiet šai saitei uz Eiropas Komisijas tīmekļa vietni: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Šī saite tiek nodrošināta tikai informatīvos nolūkos atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 524/2013 izklāstītajām prasībām. Mums nav pienākuma piedalīties tiešsaistes strīdu izšķiršanā.