Felhasználási feltételek

Ezt a dokumentumot automatikusan lefordították, és csak tájékoztató jellegűek. A dokumentum angol változata tartalmazza az uMotif hivatalos feltételeit.

Utolsó frissítés: 2021. február

Üdvözöljük a uMotif rendszerben! Ha továbbra is böngészi és használja szolgáltatásainkat, beleértve az (alábbiakban meghatározott) Alkalmazás(oka)t, webalapú alkalmazásokat és portálokat, felhő alapú rendszereket, analitikai szolgáltatásokat, API-kat és más szolgáltatásokkal való integrációkat (együttesen a „Szolgáltatás”), akkor Ön elfogadja, hogy betartja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási feltételeket (a „Feltételek”), amelyek Adatvédelmi és süti szabályzatunkkal együtt szabályozzák az uMotif és az Ön közötti kapcsolatot a Szolgáltatás vonatkozásában. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármely részével, kérjük, ne használja a Szolgáltatást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Felhasználási feltételeket időről időre felülvizsgálhatjuk az alábbi 2.3. pontnak megfelelően.

1. TÁJÉKOZTATÓ RÓLUNK

A szolgáltatást az uMotif Limited biztosítja („uMotif”, „minket” vagy „mi”). Angliában és Walesben 07993440 cégjegyzékszám alatt vagyunk bejegyezve, bejegyzett székhelyünk: 12 New Fetter Lane, London, EC4A 1JP. Az „Ön” kifejezés a Szolgáltatás felhasználójára vagy megtekintőjére utal.

Támogatás. Ha többet szeretne megtudni az Alkalmazás(ok)ról vagy a Szolgáltatásról, vagy bármilyen probléma merül fel azok használatával, kérjük, küldjön e-mailt ügyfélszolgálatunknak a contact@umotif.com címre.

Kapcsolatfelvétel (beleértve a panaszokat is). Ha úgy gondolja, hogy az Alkalmazás(ok) vagy a Szolgáltatások hibásak vagy hibásan vannak leírva, vagy ha bármilyen más okból kapcsolatba szeretne lépni velünk, kérjük, küldjön e-mailt ügyfélszolgálatunknak a contact@umotif.com címre.

2. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2.1. Szoftveralkalmazásokat (az „Alkalmazás(ok)”) tervezünk, fejlesztünk, üzemeltetünk és tartunk fenn, hogy segítsünk az embereknek nyomon követni az adataikat, beleértve a kutatási projektekben és vizsgálatokban való felhasználást, valamint az egészségügyi szakemberekkel való együttműködést. Saját uMotif Alkalmazásokat hozunk létre, és partnereinkkel együttműködve a technológiánkat felhasználó márkás Alkalmazásokat hozunk létre a fel partnereink számára, hogy elérhetővé tegyék azokat az ügyfeleiknek. Partnereink közé tartozhatnak például egészségügyi szakemberek, kutatási intézmények és gyógyszeripari vállalatok.

2.2. A Szolgáltatás használatát a jelen Feltételek alapján engedélyezzük Önnek. Az Alkalmazás(ok) használatának módjait azon alkalmazásszolgáltatók vagy üzemeltetők által alkalmazott szabályok vagy szabályzatok is előírhatják, amelyek oldaláról letöltötte az Alkalmazás(oka)t („Alkalmazás-áruház szabályok”). A Szolgáltatás mindenkor a mi tulajdonunkban marad.

2.3. Előfordulhat, hogy a jelen Feltételeket módosítanunk kell, hogy azok tükrözzék a jogszabályokban vagy a helyes gyakorlatban bekövetkezett változásokat, vagy hogy kezeljük a bevezetett további funkciókat. A módosításról legalább 30 nappal korábban értesítjük Önt: e-mailt küldünk Önnek a módosítás részleteiről, vagy értesítjük Önt a módosításról, amikor legközelebb elindítja az Alkalmazás(oka)t. Ha nem fogadja el az értesített módosításokat, akkor továbbra is használhatja az Alkalmazás(oka)t és a Szolgáltatást a meglévő feltételeknek megfelelően, de előfordulhat, hogy bizonyos új funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

2.4. Időről időre az Alkalmazás(ok) frissítései az Alkalmazás-áruház szolgáltatóján keresztül is kiadhatók a teljesítménynövelő funkciók javítása érdekében, az operációs rendszer változásait tükrözve vagy a biztonsági problémák kezelése érdekében, bár ezek érdemben nem változtatják meg az Alkalmazás(ok) működését. A frissítéstől függően előfordulhat, hogy nem tudja használni az Alkalmazás(oka)t, amíg le nem töltötte az Alkalmazás(ok) legújabb verzióját, vagy nem telepítette az operációs rendszer jelenlegi verzióját, és nem fogadta el az új feltételeket.

2.5. A jelen Feltételeknek megfelelően vállalja a felelősséget a Szolgáltatás bármely eszközön történő használatáért, függetlenül attól, hogy az eszköz az Ön tulajdonában van -e vagy sem.

2.6. A Szolgáltatás Ön által történő használata során gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi és Süti szabályzatunkban meghatározott módon használjuk fel: https://umotif.com/privacyPolicy. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az internetes adattovábbítások soha nem teljesen bizalmasak vagy biztonságosak, és hogy az Alkalmazás(ok) vagy bármely Szolgáltatás használatával küldött üzeneteket vagy információkat mások is elolvashatják vagy elfoghatják, még akkor is, ha titkosítottak.

2.7. A Szolgáltatás használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy technikai adatokat gyűjtsünk és használjunk az Alkalmazás(ok)hoz és bármely kapcsolódó szoftverhez, hardverhez és/vagy perifériához való hozzáféréshez használt eszközökről, annak érdekében, hogy javítsuk termékeinket, és hogy bármilyen Szolgáltatást nyújtani tudjunk Önnek. Amennyiben az ilyen műszaki információk személyes adatoknak minősülnek, az Adatvédelmi és süti szabályzat feltételei az alkalmazandók.

2.8. A Szolgáltatás Ön számára történő nyújtásának a feltétele annak biztosítása, hogy minden Ön által megadott és feltöltött információ mindenkor pontos, hiteles és valós legyen.

3. A SZOLGÁLTATÁSUNKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

3.1. A jelen Feltételeknek való megfeleléstől alapján nem átruházható, nem kizárólagos licencet biztosítunk Önnek a Szolgáltatás (ideértve az Alkalmazás(oka)t is) használatára, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használat céljából, és az Adatvédelmi és süti szabályzatunktól, valamint az Alkalmazás-áruház szabályoktól függően, amelyek mindegyike hivatkozás útján a jelen Feltételek részét képezi.

3.2. Az Alkalmazás(ok)hoz és a Szolgáltatáshoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog (beleértve az összes képet, szöveget, ikont és egyéb tartalmat („Tartalom”), valamint a Tartalom elrendezését) a mi vagy licencadóink tulajdonát képezi, és az Alkalmazás(ok)hoz és a Szolgáltatásokhoz (beleértve a Tartalmat is) fűződő jogokat Ön licencbe veszi (és nem vásárolja meg). Önt nem illetik meg szellemi tulajdonjogok az Alkalmazás(ok)ban, a Tartalomban vagy a Szolgáltatásokban, illetve azokhoz fűződően, a jelen Feltételekkel összhangban történő felhasználási jog kivételével.

3.3. Hacsak nem kötött külön írásos megállapodást velünk, Ön nem másolhatja le, nem teheti közzé, nem keretezheti, nem használhatja hivatkozásként, nem töltheti le, nem továbbíthatja, nem módosíthatja, nem változtathatja meg, nem adhatja bérbe, nem adhatja kölcsön, nem adhatja el, nem ruházhatja át, nem terjesztheti, nem adhatja licencbe, nem adhatja allicencbe, vagy más módon nem teheti elérhetővé az Alkalmazás(oka)t, a Szolgáltatást vagy a Tartalom bármely részét. A Tartalomban található szerzői jogi és/vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó értesítések vagy vízjelek nem törölhetők vagy módosíthatók.

3.4. Ön nem bonthatja vissza, nem dekompilálhatja, nem fejtheti vissza az Alkalmazás(ok) vagy a Szolgáltatás egészét vagy bármely részét, és azok alapján nem hozhat létre származékos műveket, kivéve, ha azt jogszabály megengedi. Ön nem férhet hozzá, nem kísérheti figyelemmel és nem másolhatja le az Alkalmazás(ok)ból vagy a Szolgáltatásból származó Tartalmakat vagy információkat semmilyen robot, pók, kaparó vagy egyéb automatizált eszköz, illetve semmilyen manuális folyamat segítségével, semmilyen célból, kifejezett írásos engedélyünk nélkül, kivéve, ha az az Alkalmazás(ok) és a Szolgáltatások jelen Feltételekben megengedett módon történő használatához szükséges.

3.5. Ha Ön súlyosan megszegi a jelen Feltételeket, bármikor megszüntethetjük az Alkalmazás(ok) és a Szolgáltatások használatára vonatkozó jogait, úgy, hogy megkeressük Önt. Ha bármi olyat tett, ami helyrehozható, erre észszerű lehetőséget biztosítunk Önnek. Ha megszüntetjük az Alkalmazás(ok) és a Szolgáltatások használatára vonatkozó jogát:

(a) abba kell hagynia a jelen Feltételek által engedélyezett összes tevékenységet, beleértve az Alkalmazás(ok) és bármely Szolgáltatás Ön általi használatát is;

(b) köteles törölni vagy eltávolítani az Alkalmazás(oka)t az Ön birtokában lévő összes eszközről, és azonnal meg kell semmisítenie az Alkalmazás(ok) minden példányát, amely(ek)kel Ön rendelkezik, és igazolnia kell irányunkban, hogy ezt megtette; és

(c) blokkolhatjuk, korlátozhatjuk, letilthatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Ön hozzáférését az Alkalmazás(ok), a Szolgáltatás vagy azok Tartalma egészéhez vagy bármely részéhez.

3.6. A jelen Feltételekben kifejezetten át nem engedett minden jogot fenntartunk.

3.7. Törekszünk arra, hogy az Alkalmazás(ok) általában a nap 24 órájában rendelkezésre álljanak, bár ez nem garantálható. Az Alkalmazás(ok)hoz vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés ideiglenesen és előzetes értesítés nélkül felfüggeszthető rendszerhiba, karbantartás vagy javítás esetén, illetve olyan okokból, amelyek észszerű ellenőrzésünkön kívül esik. Ilyen esetekben értesítés nélkül ideiglenesen felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk vagy megszüntethetjük a Szolgáltatás bármely részét.

3.8. Ön felel azért, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy hozzáférjen a Szolgáltatásunkhoz. Ön felel annak biztosításáért is, hogy a Szolgáltatásunkat az Ön internetkapcsolatán keresztül elérő minden személy megismerje a jelen Feltételeket és az egyéb alkalmazandó feltételeket, és hogy ők betartsák azokat.

4. AZ ÖN FIÓKJA ÉS JELSZAVA

4.1. Ha Ön a biztonsági eljárásaink részeként felhasználói azonosító kódot, jelszót vagy egyéb információt vagy választ kap, köteles ezeket az információkat bizalmasan kezelni. Ön nem közölheti ezeket harmadik felekkel.

4.2. Jogosultak vagyunk bármikor letiltani bármely Ön által választott vagy általunk kiosztott felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, ha megalapozott véleményünk szerint Ön súlyosan megszegi a jelen Feltételek bármely rendelkezését.

4.3. Ha tudja vagy azt gyanítja, hogy Önön kívül bárki más ismeri az Ön azonosító kódját vagy jelszavát, azonnal értesítenie kell minket a contact@uMotif.com címen.

5. HOGYAN HASZNÁLJÁK FEL A FIÓKJÁT AZOK A SZAKEMBEREK, AKIK KAPCSOLÓDNAK HOZZÁ?

5.1. A Szolgáltatás célja, hogy segítsen Önnek nyomon követni az adatait, általában egy kutatási projekt vagy vizsgálat részeként, illetve olyan orvosi, egészségügyi vagy más szakembernél, aki a partnerünk lehet. Ezért a Szolgáltatáshoz való hozzáférését az egyik partnerünkön keresztül biztosíthatjuk az Ön számára.

5.2. A Szolgáltatás (beleértve az Alkalmazás(oka)t is) használatára történő regisztráció során Ön egyedi regisztrációs kódot fog használni. Ez az egyedi regisztrációs kód összekapcsolja az uMotif fiókját egy vagy több online tulajdonunkkal vagy partnereink online tulajdonaival. Például az Ön uMotif fiókja egy kutatási vizsgálathoz vagy egy adott kórházhoz vagy orvosi műtéthez tartozó adatbázishoz kapcsolható. Adatait megtekintheti az Ön fiókjához kapcsolódó online tulajdonok minden felhatalmazott szakmai felhasználója (kutatók, vizsgálóhelyi vezetők, orvosok, ápolók, gyakorlatvezetők, dietetikusok stb.). Adatait nem tekinthetik meg más betegfelhasználók, kivéve, ha Ön ettől eltérően dönt. Előfordulhat az is, hogy orvosai vagy egészségügyi szakemberei adatokat adnak hozzá fiókjához (például naplóbejegyzést vagy új feladatot), valamint megtekinthetik az Ön által megadott adatokat is. Ha nem szeretné, hogy adatait mások is megtekintsék, kérjük, küldjön e-mailt a contact@uMotif.com címre. Tudnia kell azonban, hogy ez befolyásolhatja azt, ahogy Ön és az orvosai használják a Szolgáltatást.

5.3. Ha a Szolgáltatáshoz uMotif-partneren keresztül fér hozzá, és ez a partner megszünteti az uMotif-fal fennálló szerződéses kapcsolatát, akkor előfordulhat, hogy az adott partneren keresztül a továbbiakban nem fog tudni hozzáférni a Szolgáltatáshoz. Előfordulhat, hogy a Partneren keresztül a Szolgáltatás használata során feltöltött adatok a továbbiakban már nem lesznek elérhetők. Ha további információkat szeretne megtudni arról, hogy a megfelelő partnerrel fennálló szerződéses jogviszony megszűnését követően is hozzáférhet-e a Szolgáltatáshoz, kérjük, írjon a contact@uMotif.com címre.

6. MIT NEM TEHET A SZOLGÁLTATÁSSAL?

6.1. Önnek tilos bármely olyan anyagot közzétenni vagy továbbítani a Szolgáltatáson vagy a Szolgáltatásról:

(a) amely fenyegető, rágalmazó, obszcén, illetlen, lázító, sértő, pornográf, gyalázkodó, faji gyűlöletre ösztönző, diszkriminatív, fenyegető, botrányos, izgató, istenkáromló, titoktartást megsértő, magánéletet sértő, illetve kellemetlenséget vagy kényelmetlenséget okozhat; vagy

(b) amelyekhez nem szerezte meg az összes szükséges licencet és/vagy jóváhagyást; vagy

(c) amely bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősülne, polgári jogi felelősségre vonást eredményezne, vagy más módon sértené bármely harmadik fél jogait a világ bármely országában; vagy

(d) amely technikailag káros (korlátozás nélkül ideértve a számítógépes vírusokat, logikai bombákat, trójai programokat, férgeket, káros összetevőket, sérült adatokat vagy egyéb rosszindulatú szoftvereket vagy káros adatokat).

6.2 Ön nem teheti a következőket:

(a) nem használhatja a Szolgáltatást, beleértve az Alkalmazás(oka)t vagy annak Tartalmát jogellenes módon;

(b) nem élhet vissza a Szolgáltatással, beleértve az Alkalmazás(oka)t is (ideértve többek között a rosszindulatú kódok feltörésével vagy beszúrásával történő visszaélést);

(c) nem értékesítheti vagy használhatja kereskedelmi célból a Szolgáltatást, az Alkalmazás(oka)t vagy azok Tartalmát. Ha olyan eszközt ad el, amelyre az Alkalmazás(ok) telepítve van(nak), akkor el kell távolítania az Alkalmazás(oka)t;

(d) nem sértheti a mi vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogait a Szolgáltatás, az Alkalmazás(ok) vagy azok Tartalma Ön általi használata során;

(e) nem keretezheti vagy használhat keretező technikákat a Szolgáltatás, az Alkalmazás(ok) vagy azok bármely része tekintetében;

(f) nem tehet olyan intézkedéseket, amely saját belátásunk szerint indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést jelent szervereinkre vagy más infrastruktúránkra; vagy

(g) nem használhatja a Szolgáltatást, az Alkalmazás(oka)t olyan módon, amely a Szolgáltatáshoz vagy az Alkalmazás(ok)hoz való hozzáférést vagy azok használatát bármilyen módon megszakíthatja, károsíthatja vagy gyengítheti.

7. OPERÁCIÓS RENDSZERRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A Szolgáltatásunk (ideértve az Alkalmazás(oka)t is) eléréséhez Ön felel az információs technológiája, a számítógépes programjai és platformjai konfigurálásáért. A saját vírusvédelmi szoftverét kell használnia. Az Ön eszközére vonatkozó minimális követelményekre vonatkozó részletek (beleértve az Alkalmazás(ok) operációs rendszerére vagy memóriakövetelményeire vonatkozókat is) az Alkalmazás-áruházban részletezettek szerint értendők; ha az Ön eszköze nem felel meg ezeknek a minimális követelményeknek, akkor előfordulhat, hogy az Alkalmazás(ok) nem fognak működni az Ön eszközén. Az Ön felelőssége, hogy az Alkalmazás(ok) letöltése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz megfelel-e a minimális követelményeknek.

8. A SZOLGÁLTATÁSUNKRA MUTATÓ HIVATKOZÁS

8.1. A webhelyünkre mutató hivatkozást is használhatja, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, és nem sérti a jó hírnevünket, illetve nem használja ki annak előnyeit. Nem hozhat létre hivatkozást olyan módon, amely alapján a részünkről fennálló bármely társulást, jóváhagyást vagy hozzájárulást sugallna, ha az nem létezik.

8.2. Ha a fent leírtaktól eltérő módon szeretné használni weboldalunkat, Alkalmazásunkat, Tartalmunkat vagy Szolgáltatásunkat, kérjük, írjon a contact@uMotif.com címre.

9. HARMADIK FÉL HIVATKOZÁSOK ÉS ERŐFORRÁSOK A SZOLGÁLTATÁSBAN

A Szolgáltatáson keresztül Ön más olyan webhelyekre is hivatkozhat, amelyeket nem az uMotif biztosít. Nincs ellenőrzésünk ezen webhelyek jellegét, tartalmát és elérhetőségét illetően, és nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért vagy adatvédelmi szabályzataiért (ha vannak ilyenek), illetve nem ellenőriztük és nem hagytuk jóvá azokat. Bármely hivatkozás belefoglalása nem jelent ajánlást vagy jóváhagyást a benne foglalt véleményekre vonatkozóan. Önnek saját független döntést kell hoznia arról, hogy használ-e ilyen független weboldalakat.

10. A FELELŐSSÉGÜNK KORLÁTOZÁSA

10.1. Felelősek vagyunk Önnel szemben az általunk okozott előre látható veszteségekért és károkért. Ha nem tartjuk be a jelen Feltételeket, felelősek vagyunk az Ön által elszenvedett olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek a jelen Feltételek megszegése vagy az elvárható gondosság tanúsítása és szakértelem alkalmazása elmulasztásának az előrelátható következményei, de nem vállalunk felelősséget az előre nem látható veszteségekért vagy károkért. A veszteség vagy kár akkor előrelátható, ha nyilvánvaló, hogy az bekövetkezik, vagy ha a jelen Feltételek elfogadásakor mind mi, mind Ön tudta, hogy bekövetkezhet.

10.2. A jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza az Önnel szembeni felelősségünket, amennyiben az jogszabályba ütköző lenne. Ez magában foglalja a hanyagságunkból, az általunk elkövetett csalásból vagy csalárd megtévesztésből eredő halálesetre vagy személyi sérülésre vonatkozó felelősséget is.

10.3. Nem vállalunk felelősséget az üzleti veszteségekért. Az Alkalmazás(ok) belföldi és magáncélú használatra készült(ek). Ha az Alkalmazás(oka)t bármilyen kereskedelmi, üzleti vagy viszonteladási célra használja, nem vállalunk felelősséget Önnel szemben semmilyen nyereség elvesztéséért, üzletvesztésért, üzletmenet megszakadásáért vagy üzleti lehetőség elvesztéséért.

10.4. Az uMotif nem is vonható felelősségre és nem vállal felelősséget az Ön egészségügyi programja, folyamata vagy kezelése folytatásának az egészségügyi szakemberei utasításai szerinti meghiúsulásából eredő károkért. Nem vagyunk orvosok, és az Alkalmazás(ok) és a Szolgáltatás nem helyettesíti az Ön szokásos egészségügyi szolgáltatóját. Egyszerűen olyan technológiát biztosítunk, amely segít nyomon követni az adatait, általában egy kutatási projekt vagy vizsgálat részeként, illetve olyan orvosi, egészségügyi vagy más szakembernél, aki a partnerünk lehet.

10.5. Az Alkalmazás(oka)t és a Szolgáltatásokat kizárólag adatrögzítési célokból biztosítjuk. Nem nyújtanak semmilyen tanácsot vagy útmutatást, amelyre támaszkodnia kellene. Mielőtt bármilyen egészségügyi programot, kutatási projektet, vizsgálatot vagy folyamatot kezdene el, szakmai vagy szakértői tanácsot kell kérnie. Az Alkalmazás(ok)on és a Szolgáltatáson keresztül megadott információk nem minősülnek orvosi tanácsnak, és nem helyettesítik az orvosi kezelést – az Alkalmazás(ok) és a Szolgáltatás kizárólag a felhasználói adatok nyomon követésére szolgál(nak).

10.6. Ellenőriznie kell, hogy az Alkalmazás(ok) és a Szolgáltatások megfelelőek-e az Ön számára. Az Alkalmazás(oka)t és a Szolgáltatásokat nem az Ön egyéni igényeinek megfelelően fejlesztették ki. Kérjük, ellenőrizze, hogy az Alkalmazás(ok) és a Szolgáltatások (Alkalmazás-áruházban leírtak szerinti) szolgáltatásai és funkciói megfelelnek-e az Ön követelményeinek.

11. EGYÉB FONTOS FELTÉTELEK

11.1. Írásbeli megkeresés érdekében küldjön e-mailt a következő címre: contact@uMotif.com.

11.2. Nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget a jelen Feltételekben foglalt kötelezettségeink teljesítésének elmaradásáért vagy a teljesítés késedelméért, amelyet az általunk elvárhatóan nem befolyásolható bármilyen tevékenység vagy esemény okozott, beleértve a nyilvános vagy magán távközlési hálózatok hibáját is („Ellenőrzésünkön kívül eső esemény”). Ha olyan Ellenőrzésünkön kívül eső esemény történik, amely befolyásolja a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeink teljesítését:

(a) a jelen Feltételekből fakadó kötelezettségeinket felfüggesztjük az Ellenőrzésünkön kívül eső esemény időtartamára; és

(b) minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy olyan megoldást találjunk, amellyel a jelen Feltételekben foglalt kötelezettségeinket az Ellenőrzésünkön kívül eső esemény ellenére is teljesíthetjük.

11.3. A jelen feltételek szerinti jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk másik szervezetre. Ilyen esetben mindig írásban értesítjük Önt, és biztosítjuk, hogy az átruházás ne befolyásolja az Ön jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeinket.

11.4. Ön csak akkor ruházhatja át a jelen Felhasználási feltételekben foglalt jogait vagy kötelezettségeit más személyre, ha írásban abba beleegyezünk.

11.5. A jelen Feltételekben nem szereplő személyek nem jogosultak arra, hogy a jelen Feltételek bármely feltételét kikényszerítsék.

11.6. Ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy Ön a jelen Feltételek szerinti bármely kötelezettségét teljesítse, vagy ha nem érvényesítjük az Önnel szemben fennálló jogainkat, vagy ha az érvényesítést elhalasztjuk, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk az Önnel szemben fennálló jogainkról, továbbá nem jelenti azt sem, hogy nem kell teljesítenie ezeket a kötelezettségeket. Ha lemondunk jogainkról az Ön általi nemteljesítés esetén, azt kizárólag írásban tesszük, és ez nem jelenti azt, hogy automatikusan lemondunk jogainkról az Ön bármely későbbi mulasztása esetén.

11.7. A jelen Feltételek minden egyes feltétele egymástól elkülönülten érvényes. Ha bármely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy ezek bármelyike jogellenes vagy végrehajthatatlan, a fennmaradó feltételek teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak.

11.8. A jelen Feltételekre és értelmezésükre az angol jog az irányadó.

11.9. Fogyasztóként, ha Ön az Európai Unióban él, és a Szolgáltatás arra a tagállamra irányul, amelyben Ön él, akkor Ön annak az országnak a kötelező rendelkezései hatálya alá esik, amelyben Ön él. A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése - ideértve a 11.8. pontot is - sem befolyásolja az Ön azon fogyasztói jogait, hogy a helyi jogszabályok kötelező rendelkezéseire támaszkodhasson.

11.10. Ha további információra van szüksége az online vitarendezéssel kapcsolatban, kérjük, kövesse az Európai Bizottság honlapján található linket: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ezt a hivatkozást az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendeletének megfelelően adjuk meg, kizárólag tájékoztatási célból. Nem vagyunk kötelesek részt venni az online vitarendezésben.