Vilkår og betingelser

Dette dokument er blevet automatisk oversat og er kun til illustrative formål. Den engelske version af dette dokument indeholder de officielle vilkår for uMotif.

Sidst opdateret: Februar 2021

Velkommen til uMotif. Hvis du fortsætter med at browse og bruge vores tjenester, herunder appen/appsene (som defineret nedenfor), webbaserede applikationer og portaler, cloudbaserede systemer, analysetjenester, API’er og integrationer med andre tjenester (samlet betegnet “Tjenesten”), accepterer du at overholde og være bundet af følgende vilkår og betingelser for brug (“Vilkårene”), der sammen med vores fortroligheds- og cookie-politik regulerer uMotifs relation til dig i forbindelse med brug af tjenesten. Hvis du afviser eventuelle dele af disse vilkår, bedes du afstå fra at bruge tjenesten.

Bemærk venligst, at vi kan revidere disse brugsvilkår fra tid til anden i overensstemmelse med afsnit 2.3 herunder.

1. OPLYSNINGER OM OS

Tjenesten leveres af uMotif Limited (“uMotif”, “os” eller “vi”). Vi er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 07993440 og har vores registrerede adresse på 12 New Fetter Lane, London, EC4A 1JP. Udtrykket “du” henviser til brugeren eller seeren af tjenesten.

Support. Hvis du ønsker at vide mere om appen/appsene eller tjenesten eller har problemer med at bruge dem, bedes du sende en e-mail til vores kundeserviceteam på contact@umotif.com.

Sådan kontakter du os (herunder vedrørende klager). Hvis du mener, at appen/appsene eller tjenesterne er fejlbehæftede eller forkert beskrevne, eller hvis du ønsker at kontakte os af enhver anden årsag, bedes du sende en e-mail til vores kundeserviceteam på contact@umotif.com.

2. OPLYSNINGER OM TJENESTEN

2.1 Vi designer, udvikler, driver og vedligeholder softwareapplikationer (“Appen/Appsene”) til at hjælpe folk med at spore deres data, herunder til brug i forbindelse med forskningsprojekter og forsøg og sammen med sundhedspersonale. Vi udvikler vores egne uMotif-apps, og vi samarbejder med partnere om at skabe brandede apps ved hjælp af vores teknologi, så vores partnere kan gøre dem tilgængelige for deres kunder. Vores partnere er f.eks. sundhedspersonale, forskningsinstitutioner og medicinalvirksomheder.

2.2 Vi giver dig licens til at bruge tjenesten på grundlag af disse vilkår. De måder, hvorpå du bruger appen/appsene, kan også være underlagt regler eller politikker, der pålægges af den appstore-udbyder eller operatør, fra hvis websted du har downloadet appen/appsene (“Appstore-regler”). Vi forbliver ejeren af tjenesten til enhver tid.

2.3 Vi kan være nødsaget til at ændre disse vilkår for at afspejle ændringer i loven eller bedste praksis, eller for at inkludere yderligere funktioner, som vi introducerer. Vi vil give dig mindst 30 dages varsel for alle ændringer ved at sende dig en e-mail med oplysninger om ændringen eller ved at underrette dig om en ændring, næste gang du starter appen/appsene. Hvis du ikke accepterer de varslede ændringer, kan du fortsat bruge appen/appsene og tjenesten i overensstemmelse med de eksisterende vilkår, men visse nye funktioner vil muligvis ikke være tilgængelige for dig.

2.4 Fra tid til anden kan der udgives opdateringer af appen/appsene via din appstore-udbyder for at forbedre funktionaliteten, afspejle ændringer af operativsystemet eller løse sikkerhedsproblemer, selvom disse ikke væsentligt ændrer appens/appsenes funktionalitet. Afhængigt af opdateringen vil du eventuelt ikke kunne bruge appen/appsene, før du har downloadet den sidste version af appen/appsene eller installeret den aktuelle version af operativsystemet og accepteret eventuelle nye vilkår.

2.5 Du accepterer ansvaret i overensstemmelse med disse vilkår for brugen af ​​tjenesten på enhver enhed, uanset om denne enhed ejes af dig eller ej.

2.6 Vi bruger kun personoplysninger, som vi indsamler via din brug af tjenesten, på den måde, der er angivet i vores fortroligheds- og cookiepolitik: https://umotif.com/privacyPolicy. Vær opmærksom på, at internetoverførsler aldrig er fuldstændigt private eller sikre, og at eventuelle meddelelser eller oplysninger, som du sender via appen/appsene eller en tjeneste, kan læses eller opfanges af andre, selv hvis de er krypteret.

2.7 Ved at bruge tjenesten giver du dit samtykke til, at vi indsamler og bruger tekniske oplysninger om de enheder, der bruges til at få adgang til appen/appsene og eventuel relateret software, hardware og/eller perifere enheder, for at forbedre vores produkter og levere eventuelle tjenester til dig. I det omfang sådanne tekniske oplysninger består af personoplysninger, gælder vilkårene i fortroligheds- og cookiepolitikken.

2.8 Leveringen af tjenesten til dig er betinget af, at du sikrer, at alle oplysninger, som du tilvejebringer og uploader, til enhver tid er korrekte, nøjagtige, sandfærdige og ærlige.

3. ADGANG TIL VORES TJENESTE

3.1 Under forudsætning af at du overholder disse vilkår, tildeler vi dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv licens til at bruge tjenesten (herunder appen/appsene), udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug og underlagt vores fortroligheds- og cookiepolitik og Appstore-reglerne, som alle er inkorporeret i disse vilkår ved henvisning.

3.2 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til appen/appsene og tjenesten (herunder alle billeder, tekst, ikoner og andet indhold (“Indhold”), samt opsætning af indholdet) tilhører os eller vores licensgivere, og rettighederne til appen/appsene og tjenesterne (herunder indholdet) licenseres (sælges ikke) til dig. Du har ingen intellektuelle ejendomsrettigheder til eller i appen/appsene, indholdet eller tjenesterne ud over retten til at bruge dem i overensstemmelse med disse vilkår.

3.3 Medmindre du har indgået en separat skriftlig aftale med os, må du ikke kopiere, genudgive, indramme, linke til, downloade, overføre, ændre, tilpasse, leje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, licensere, underlicensere eller på anden måde gøre appen/appsene, tjenesten eller ethvert af indholdet tilgængeligt. Ingen meddelelser om ophavsret og/eller andre meddelelser om intellektuel ejendom eller vandmærker på noget indhold må slettes eller ændres.

3.4 Du må ikke adskille, dekompilere, foretage reverse engineering eller skabe afledte værker baseret på hele eller enhver del af appen/appsene eller tjenesten, undtagen i det omfang det er tilladt ved lov. Du må ikke tilgå, overvåge eller kopiere eventuelt indhold eller oplysninger fra appen/appsene eller tjenesten ved hjælp af nogen robot, spider, scraper eller andre automatiske metoder eller eventuel manuel proces til noget formål uden vores udtrykkelige, skriftlige tilladelse, undtagen som nødvendigt for at bruge appen/appsene og tjenesterne på enheder som tilladt i disse vilkår.

3.5 Hvis du væsentligt krænker ethvert af disse vilkår, kan vi til enhver tid opsige dine rettigheder til at bruge appen/appsene og tjenesterne ved at kontakte dig. Hvis din handling kan afhjælpes, giver vi dig en rimelig mulighed for at gøre det. Hvis vi opsiger din ret til at bruge appen/appsene og tjenesterne:

(a) skal du ophøre med alle aktiviteter, der er autoriseret af disse vilkår, herunder din brug af appen/appsene og eventuelle tjenester,

(b) skal du slette eller fjerne appen/appsene fra alle enheder i din besiddelse og straks destruere alle kopier af appen/appsene, som du råder over, og bekræfte over for os, at du har gjort dette, og

(c) kan vi blokere, begrænse, deaktivere, suspendere eller opsige din adgang til hele eller enhver del af appen/appsene, tjenesten eller dens indhold.

3.6 Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, forbeholdes.

3.7 Vi bestræber os på at sikre, at appen/appsene normalt er tilgængelige 24 timer i døgnet, selvom dette ikke kan garanteres. Adgang til appen/appsene eller tjenesten kan suspenderes midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse eller reparation eller af årsager uden for vores kontrol. Vi kan midlertidigt suspendere, tilbagetrække eller afbryde enhver del af tjenesten uden varsel i sådanne tilfælde.

3.8        Du er ansvarlig for at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for, at du kan få adgang til vores tjeneste. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til vores tjeneste via din internetforbindelse, er bekendte med disse vilkår og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

4. DIN KONTO OG ADGANGSKODE

4.1 Hvis du vælger, eller du får udleveret, en brugeridentifikationskode, adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Du må ikke videregive dem til nogen tredjepart.

4.2 Vi er til enhver tid berettiget til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores rimelige overbevisning væsentligt krænker enhver af bestemmelserne i disse vilkår.

4.3 Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end dig har kendskab til din brugeridentifikationskode eller adgangskode, skal du straks underrette os på contact@uMotif.com.

5. SÅDAN ANVENDES DIN KONTO AF FAGPERSONER, DER OPRETTER LINK TIL DEN

5.1 Tjenesten er designet til at hjælpe dig med at spore dine data, normalt som en del af et forskningsprojekt eller forsøg, eller sammen med en læge, sundhedsmedarbejder eller anden fagperson, som kan være vores partner. Adgang til tjenesten kan derfor blive stillet til rådighed for dig via en af vores partnere.

5.2 Under din registrering til at bruge tjenesten (inklusive appen/appsene) vil du have brugt en unik registreringskode. Denne unikke registreringskode tilknytter din uMotif-konto til en eller flere af vores online-ressourcer eller online-ressourcer, der tilhører en af vores partnere. Din uMotif-konto kan f.eks. være knyttet til en specifik database for et forskningsforsøg, et bestemt hospital eller en lægekonsultation. Dine data vil kunne ses af alle professionelle, autoriserede brugere af de online-ressourcer, som din konto er knyttet til (forskere, klinikledere, læger, sygeplejersker, praksisledere, diætister osv.). Dine data vil ikke kunne ses af andre patientbrugere, medmindre du vælger andet. Det kan også være muligt for dine klinikere eller sundhedsmedarbejdere at tilføje data til din konto (f.eks. en dagbogsnote eller en ny opgave) samt at se alle de data, du har indtastet. Hvis du ikke ønsker, at dine data kan ses af andre, bedes du sende en e-mail til contact@uMotif.com ‒ dog bedes du være opmærksom på, at dette kan påvirke, hvordan du og dine klinikere bruger tjenesten.

5.3 Hvis du tilgår tjenesten via en uMotif-partner, og den pågældende partner opsiger sit kontraktforhold med uMotif, vil du muligvis ikke længere kunne tilgå tjenesten via den pågældende partner. Data, der uploades under brug af tjenesten via partneren, vil muligvis heller ikke være tilgængelige længere. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvorvidt du fortsat vil have adgang til tjenesten efter opsigelse af vores kontraktforhold med den relevante partner, bedes du kontakte contact@uMotif.com.

6. HVAD DU IKKE MÅ BRUGE TJENESTEN TIL

6.1 Du må ikke opslå eller overføre noget materiale til eller fra tjenesten:

(a) der er truende, ærekrænkende, obskønt, uanstændigt, inciterende, stødende, pornografisk, misbrugende, har til hensigt at fremkalde racemæssigt had, diskriminerende, faretruende, skandaløst, inflammatorisk, blasfemisk, krænker fortrolighed eller privatlivets fred, eller som kan forårsage irritation eller ulejlighed, eller

(b) for hvilket du ikke har indhentet alle nødvendige licenser og/eller godkendelser, eller

(c) som udgør eller opfordrer til adfærd, der anses for at være en strafbar handling, giver anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde er i strid med loven eller krænker en tredjeparts rettigheder i et hvilket som helst land, eller

(d) som er teknisk skadeligt (herunder, men ikke begrænset til, computervira, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, korrupte data eller anden ondsindet software eller skadelige data).

6.2 Du må ikke:

(a) bruge tjenesten, herunder appen/appsene, eller dens indhold på en ulovlig måde,

(b) misbruge tjenesten, herunder appen/appsene (herunder, uden begrænsning, via hacking eller indsættelse af ondsindet kode),

(c) videresælge eller gøre kommerciel brug af tjenesten, appen/appsene eller dens indhold. Hvis du sælger enhver enhed, hvorpå appen/appsene er installeret, skal du fjerne appen/appsene fra den,

(d) krænke vores eller eventuelle tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder til din brug af tjenesten, appen/appsene eller dens indhold,

(e) indramme eller bruge nogen form for rammeteknikker til at omslutte tjenesten, appen/appsene eller nogen del af den,

(f) træffe foranstaltninger, der efter vores eget skøn, belaster vores servere eller anden infrastruktur på en urimelig eller uforholdsmæssig krævende måde, eller

(g) bruge tjenesten, appen/appsene på nogen måde, der kan forårsage eller sandsynligvis vil forårsage, oprettelse af adgang til eller brug af tjenesten eller appen/appsene, således at disse afbrydes, beskadiges eller svækkes på nogen måde.

7. KRAV TIL OPERATIVSYSTEMET

Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform til at kunne opnå adgang til vores tjeneste (herunder appen/appsene). Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware. Oplysninger vedrørende eventuelle minimumskrav til din enhed (herunder krav til operativsystem eller hukommelse for appen/appsene) er som beskrevet i Appstore. Hvis din enhed ikke opfylder disse minimumskrav, vil appen/appsene eventuelt ikke kunne fungere på din enhed. Det er dit ansvar at kontrollere, at din enhed opfylder minimumskravene, før du downloader appen/appsene.

8. SÅDAN OPRETTER DU LINK TIL VORES TJENESTE

8.1 Du må oprette link til vores websted, forudsat at du gør det på en måde, der er rimelig og lovlig og ikke skader eller udnytter vores omdømme. Du må ikke oprette et link på en måde, der antyder nogen form for tilknytning, godkendelse eller påtegnelse fra vores side, hvis sådanne ikke eksisterer.

8.2 Hvis du ønsker at gøre brug af vores websted, appen/appsene, indhold eller tjeneste ud over det, der er angivet ovenfor, bedes du kontakte contact@uMotif.com.

9. LINK TIL TREDJEPARTER OG RESSOURCER I TJENESTEN

Via din brug af tjenesten kan du eventuelt linke til andre websteder, der ikke leveres af uMotif. Vi har ingen kontrol over karakteren, indholdet og tilgængeligheden af disse websteder, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke kontrolleret og godkendt deres indhold eller deres fortrolighedspolitikker (hvis relevant). Inkluderingen af eventuelle links indebærer ikke en anbefaling eller godkendelse af de synspunkter, der udtrykkes i deres indhold. Du skal selv vurdere, om du vil bruge sådanne uafhængige websteder.

10. ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1 Vi er ansvarlige over for dig i forbindelse med forudsigelige tab og skader, som vi har forårsaget. Hvis vi ikke overholder disse vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skader, som du pådrager dig som et forudsigeligt resultat af vores krænkelse af disse vilkår eller vores undladelse af at udvise rimelig omhu og færdigheder, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, der ikke er forudsigelige. Tab eller skader anses for at være forudsigelige, hvis det enten er indlysende, at de vil forekomme, eller hvis både vi og du vidste, at de kunne forekomme, på det tidspunkt, hvor du accepterede disse vilkår.

10.2 Intet i disse brugsvilkår udelukker eller begrænser vores ansvar over for dig, hvis det er ulovligt at gøre det. Dette omfatter erstatningsansvar for dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller svig eller svigagtig vildledning begået af os.

10.3 Vi er ikke ansvarlige for forretningsmæssige tab. appen/appsene er beregnet til privat brug. Hvis du bruger appen/appsene til kommercielle, forretningsmæssige eller videresalgsmæssige formål, påtager vi os intet erstatningsansvar over for dig for eventuelle tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelser eller tab af forretningsmuligheder.

10.4 uMotif kan ikke være og er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes, at du afbryder dit sundhedsprogram, behandlingsforløb eller behandling som anvist af dit sundhedspersonale. Vi er ikke læger, og appen/appsene og tjenesten erstatter ikke din normale sundhedsudbyder. Vi leverer blot en teknologi, der hjælper dig med at spore dine data, normalt som en del af et forskningsprojekt eller forsøg, eller sammen med en læge, sundhedsmedarbejder eller anden fagperson, som kan være vores partner

10.5 appen/appsene og tjenesterne leveres kun til dataindsamlingsformål. De tilbyder ikke nogen form for rådgivning eller vejledning, som du bør følge. Du skal rådføre dig med en fagperson eller specialist, før du starter et sundhedsprogram, forskningsprojekt, undersøgelse eller behandlingsforløb. De oplysninger, der tilvejebringes via appen/appsene og tjenesten, udgør ikke medicinsk rådgivning og fungerer ikke som en erstatning for medicinsk behandling – appen/appsene og tjenesten er kun et redskab til sporing af brugerens data.

10.6 Du skal kontrollere, at appen/appsene og tjenesterne er egnede til dig. appen/appsene og tjenesterne er ikke udviklet til at opfylde dine individuelle krav. Du bedes kontrollere, at appens/appsenes faciliteter og funktioner (som beskrevet i Appstore) opfylder dine krav.

11. ANDRE VIGTIGE VILKÅR

11.1 For at kontakte os skriftligt bedes du sende din meddelelse til os via e-mail til: contact@uMotif.com

11.2 Vi vil ikke være ansvarlige for eventuel manglende udførelse eller forsinkelse i opfyldelsen af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, der er forårsaget af eventuel handling eller hændelse uden for vores rimelige kontrol, herunder fejl på offentlige eller private telekommunikationsnetværk (“Begivenhed uden for vores kontrol”). Hvis der forekommer en begivenhed uden for vores kontrol, som påvirker udførelsen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår:

(a) vil vores forpligtelser i henhold til disse vilkår blive suspenderet, så længe begivenheden er uden for vores kontrol varer, og

(b) vil vi gøre rimelige bestræbelser på at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til disse vilkår kan udføres på trods af begivenheden uden for vores kontrol.

11.3 Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation. Hvis dette sker, vil vi altid informere dig skriftligt, og vi vil sikre, at overførslen ikke påvirker dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse vilkår.

11.4 Du må kun overføre dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse brugsvilkår til en anden person, hvis vi accepterer det skriftligt.

11.5 En person, der ikke er en part i henhold til disse vilkår, har ingen ret til at håndhæve nogen af betingelserne i disse vilkår.

11.6 Hvis vi undlader at insistere på, at du opfylder enhver af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder overfor dig, eller hvis vi forsinker dette, vil det ikke betyde, at vi har givet afkald på vores rettigheder overfor dig, og det vil ikke betyde, at du er fritaget fra at overholde disse forpligtelser. Hvis vi frafalder en krænkelse begået af dig, vil vi kun gøre dette skriftligt, og det vil ikke betyde, at vi automatisk frafalder eventuelle kommende krænkelser begået af dig.

11.7 Hver af betingelserne i disse vilkår gælder separat. Hvis en domstol eller kompetent myndighed erklærer enhver af dem for at være ulovlige eller ikke-håndhævelige, vil de resterende betingelser forblive fuldt ud gældende.

11.8 Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med Engelsk lov.

11.9 Hvis du er bosiddende i EU, og vi dirigerer tjenesten til den medlemsstat, hvori du er bosiddende, vil du som forbruger kunne påberåbe alle obligatoriske lovbestemmelser i det land, hvori du er bosiddende. Intet i disse vilkår, herunder punkt 11.8, påvirker dine rettigheder som forbruger til at påberåbe dig sådanne obligatoriske bestemmelser i henhold til den lokale lovgivning.

11.10 Hvis du ønsker flere oplysninger om online tvistbilæggelse, bedes du følge dette link til Europa-Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dette link er inkluderet som påkrævet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 524/2013 og er kun til oplysningsformål. Vi er ikke forpligtet til at deltage i online tvistbilæggelse.