Общи условия

Този документ е преведен автоматично и е само с илюстративна цел. Английската версия на този документ съдържа официалните условия на uMotif.

Последна актуализация: Февруари 2021 г.

Добре дошли в uMotif. Ако продължите да разглеждате и използвате нашите услуги, включително Приложението(ята) (както е определено по-долу), уеб-базирани приложения и портали, базирани в облака системи, аналитични услуги, API и интеграции с други услуги (наричани заедно „Услугата“), вие се съгласявате да спазвате и да бъдат обвързани от следните Общи условия за ползване („Условията“), които заедно с нашата Политика за поверителност и бисквитки уреждат взаимоотношенията на uMotif с вас във връзка с Услугата. Ако не сте съгласни с някоя част от тези Условия, моля не използвайте Услугата.

Моля, имайте предвид, че ние можем да преразглеждаме тези Условия за ползване през определен период в съответствие с раздел 2.3 по-долу.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Услугата се предоставя от uMotif Limited („uMotif“, „ние“ или „нас“). Регистрирани сме в Англия и Уелс с дружествен номер 07993440 и имаме адрес на седалище: 12 New Fetter Lane, London, EC4A 1JP. Терминът „вие“ се отнася за лице, което използва или вижда Услугата.

Поддръжка. Ако искате да научите повече за Приложението(ята) или Услугата, или имате някакви проблеми с използването им, моля, пишете по електронна поща на нашия отдел за обслужване на клиенти на: contact@umotif.com.

Връзка с нас (включително за оплаквания). Ако смятате, че Приложението(ята) или Услугите са дефектни или погрешно описани, или искате да се свържете с нас по някаква друга причина, моля, пишете по електронна поща до нашия отдел за обслужване на клиенти на: contact@umotif.com.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА

2.1 Ние проектираме, разработваме, оперираме и поддържаме софтуерни приложения („Приложението(ята)“), за да помагаме на хората да проследяват своите данни, включително за използване в изследователски проекти и проучвания, както и с медицински специалисти. Ние създаваме свои собствени Приложения на uMotif и работим с партньори, за да създадем Приложения с наша марка, използващи нашата технология за нашите партньори, които да предоставят на своите клиенти. Нашите партньори могат да включват например здравни специалисти, изследователски институции и фармацевтични компании.

2.2 Ние лицензираме за вас използването на Услугата въз основа на настоящите Условия. Начините, по които използвате Приложението(ята), може да се контролират и от правилата или политиките, прилагани от всеки доставчик или оператор на AppStore, от чийто сайт сте изтеглили Приложението(ята) („Правила на AppStore“). Ние оставаме собственик на Услугата по всяко време.

2.3 Може да се наложи да променим тези Условия, за да отразим промени в закона или най-добри практики, или с цел уреждане на допълнителни функции, които въвеждаме. Ще ви дадем поне 30-дневно предизвестие за всяка промяна, като ви изпратим имейл с подробности за промяната или ви уведомим за промяна при следващото стартиране на Приложението(ята). Ако не приемете съобщените промени, може да продължите да използвате Приложението(ята) и Услугата в съответствие със съществуващите условия, но някои нови функции може да не са достъпни за вас.

2.4 През определен период, актуализации на Приложението(ята) могат да бъдат правени чрез вашия AppStore доставчик с цел подобряване на ефективността и функционалността, отразяване на промени в операционната система или разрешаване на проблеми, свързани със сигурността, въпреки че те няма да променят съществено функционалността на Приложението(ята). В зависимост от актуализацията, може да не успеете да използвате Приложението(ята), докато не сте изтеглили най-новата версия на Приложението(ята) или сте инсталирали текущата версия на операционната система и не сте приели някакви нови условия.

2.5 Вие поемате отговорност в съответствие с настоящите условия за използването на Услугата на всяко устройство, независимо дали това устройство е собственост на вас.

2.6 Ние използваме всички лични данни, които събираме чрез използването на Услугата, по начина, посочен в нашата Политика за поверителност и бисквитки: https://umotif.com/privacyPolicy. Моля, имайте предвид, че интернет предаванията никога не са напълно частни или сигурни и че всяко съобщение или информация, която изпращате с помощта на Приложението(ята) или някоя Услуга, може да бъдат прочетени или прихванати от други, дори и да са шифровани.

2.7 Като използвате Услугата, вие ни давате съгласието си да събираме и използваме техническа информация за устройствата, използвани за достъп до Приложението(ята) и всеки свързан софтуер, хардуер и/или периферни устройства, за да подобрим нашите продукти и да ви предоставяме Услуги. Доколкото тази техническа информация представлява лични данни, се прилагат условията на Политиката за поверителност и бисквитки.

2.8 За да ви предоставяме Услугата, вие трябва да гарантирате, че цялата информация, която предоставяте и качвате, е коректна, точна и вярна по всяко време.

3. ДОСТЪП ДО НАШАТА УСЛУГА

3.1 При условие че спазвате настоящите Условия, ние ви предлагаме непрехвърляем, неизключителен лиценз за използване на Услугата (включително Приложението(ята)), само за лична, нетърговска употреба и при спазване на нашата Политика за поверителност и бисквитки, и Правилата за AppStore, като всички те са включени в настоящите Условия чрез препратка.

3.2 Всички права на интелектуална собственост в Приложението(ята) и Услугата (включително всички изображения, текст, икони и друго съдържание („Съдържание“), както и подредбата на Съдържанието) принадлежат на нас или на нашите лицензиари, и правата в Приложението(ята) и Услугите (включително Съдържанието) са лицензирани (не се продават) за вас. Вие нямате права върху интелектуалната собственост в или към Приложението(ята), Съдържанието или Услугите, различни от правото да ги използвате в съответствие с настоящите Условия.

3.3 Освен ако не сте сключили изрично писмено споразумение с нас, вие не трябва да копирате, препубликувате, фреймвате, линквате, изтегляте, предавате, променяте, адаптирате, отдавате под наем, давате на лизинг, заемате, продавате, присвоявате, разпространявате, лицензирате, подлицензирате или по друг начин предоставяте Приложението(ята), Услугата или каквото и да е Съдържание. Забранено е да се заличават или променят всякакви авторски права и/или други известия за интелектуална собственост, или водни знаци върху Съдържанието.

3.4 Нямате право да разглобявате, декомпилирате, правите обратен инженеринг или създавате производни произведения на базата на цяло или на част от Приложението(ята) или Услугата, освен в степента, позволена от закона. Нямате право да осъществявате достъп до, да наблюдавате или копирате Съдържание или информация от Приложението(ята) или Услугата, чрез използване на робот, паяк, стъргалка или други автоматизирани средства или ръчен процес за каквато и да е цел без нашето изрично писмено разрешение, освен ако не е необходимо да използвате Приложението(ята) и Услугите на устройства, както е разрешено в настоящите Условия.

3.5 Ако нарушите грубо някое от тези Условия, можем да прекратим вашите права за използване на Приложението(ята) и Услугите по всяко време, като се свържем с вас. Ако това, което сте направили, се окаже правилно, ние ще ви дадем разумна възможност да го реализирате. Ако прекратим вашето право да използвате Приложението(ята) и Услугите:

а) трябва да спрете всички дейности, разрешени от настоящите Условия, включително използването на Приложението(ята) и всички Услуги;

б) трябва да изтриете или премахнете Приложението(ята) от всички устройства, с които разполагате, и незабавно да унищожите всички копия на Приложението(ята), с които разполагате и да потвърдите, че сте направили това; и

в) ние можем да блокираме, ограничим, деактивираме, спрем или прекратим вашия достъп до всички или до част от Приложението(ята), Услугата или нейното Съдържание.

3.6 Всякакви права, които не са изрично предоставени в настоящите Условия, се запазват.

3.7 Стремим се да осигуряваме достъп до Приложението(ята) 24 часа в денонощието, въпреки че това не може да бъде гарантирано. Достъпът до Приложението(ята) или Услугата може да бъде временно спрян и без предизвестие в случай на неизправност на системата, поддръжка или поправка, или поради причини извън нашия контрол. В такива случаи ние можем временно да спрем, да изтеглим или да прекратим някоя част от Услугата без предизвестие.

3.8 Ваша отговорност е вземането на всички необходими мерки, за да осъществявате достъп до нашата Услуга. Ваша отговорност също е да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до нашата Услуга чрез вашата интернет връзка, са запознати с настоящите Условия и други приложими разпоредби, и се съобразяват с тях.

4. ВАШИЯТ АКАУНТ И ПАРОЛА

4.1 Ако изберете или ви е предоставен потребителски идентификационен код, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна. Не трябва да я разкривате на трети лица.

4.2 Имаме право да деактивираме всеки потребителски идентификационен код или парола, независимо дали са избрани от вас или са ви предоставени от нас, по всяко време, ако по наше разумно усмотрение сте нарушили грубо някоя от разпоредбите на настоящите Условия.

4.3 Ако знаете или подозирате, че друго лице знае вашия потребителски идентификационен код или парола, трябва незабавно да ни уведомите на: contact@uMotif.com.

5. КАК ВАШИЯТ АКАУНТ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО СЕ СВЪРЗВАТ КЪМ НЕГО

5.1 Услугата е предназначена да ви помогне да проследявате вашите данни, обикновено като част от изследователски проект или проучване, или с медицински, здравен или друг специалист, който може да бъде наш партньор. Следователно достъпът до Услугата може да ви бъде предоставен чрез един от нашите партньори.

5.2 При регистриране за използване на Услугата (включително Приложението(ята)), вие ще използвате уникален регистрационен код. Този уникален регистрационен код свързва вашия акаунт в uMotif с една или повече от нашите онлайн функционалности или към онлайн функционалности на нашите партньори. Например вашият акаунт в uMotif може да бъде свързан с конкретна база данни за проучване или за конкретна болница, или лекарска приемна. Вашите данни ще бъдат видими от всички професионални упълномощени потребители на онлайн функции, с които вашият акаунт е свързан (изследователи, мениджъри на центрове, лекари, медицински сестри, мениджъри на практики, диетолози и т.н.). Вашите данни няма да бъдат видими от други потребители пациенти, освен ако не изберете друго. Възможно е също така вашите лекари или здравни специалисти да добавят данни към вашия акаунт (например дневник или нова задача), както и да преглеждат всички въведени от вас данни. Ако не искате данните ви да бъдат гледани от някой друг, моля, пишете на contact@uMotif.com – въпреки това трябва да знаете, че това може да повлияе на начина, по който вие и вашите лекари използвате Услугата.

5.3 Ако имате достъп до Услугата чрез партньор на uMotif и този партньор прекрати договорните си отношения с uMotif, може вече да нямате достъп до Услугата чрез този партньор. Данните, качени по време на използването на Услугата чрез партньора, също могат да престанат да бъдат достъпни. Ако искате допълнителна информация за това дали ще имате непрекъснат достъп до Услугата след прекратяване на договорните ни отношения със съответния партньор, моля, свържете се с: contact@uMotif.com.

6. КАКВО НЕ ВИ Е ПОЗВОЛЕНО ДА ПРАВИТЕ С УСЛУГАТА

6.1 Забранено ви е да публикувате или предавате до или от Услугата каквито и да е материали:

а) които са заплашителни, клеветнически, нецензурни, неприлични, непристойни, обидни, порнографски, накърняващи, отговорни за подбуждане към расова омраза, дискриминационни, застрашаващи, скандални, подстрекателни, богохулни, нарушаващи доверието, нарушаващи неприкосновеността на личния живот или които могат да причиняват раздразнение или неудобство; или

б) за които не сте получили всички необходими лицензи и/или одобрения; или

в) които представляват или насърчават поведение, което би било разглеждано като престъпление, пораждат гражданска отговорност или по друг начин противоречат на закона или нарушават правата на трета страна във която и да е страна по света; или

г) които са технически вредни (включително, без ограничение, компютърни вируси, логически бомби, троянски коне, червеи, вредни компоненти, повредени данни или друг злонамерен софтуер или вредни данни).

6.2 Вие следва да не:

а) използвате Услугата, включително Приложението(ята) или тяхно Съдържание по какъвто и да е незаконен начин;

б) злоупотребявате с Услугата, включително Приложението(ята) (включително, без ограничение, чрез хакване или вкарване на злонамерен код);

в) препродавате или използвате с търговска цел Услугата, Приложението(ята) или тяхно Съдържание. Ако продавате устройство, на което е инсталирано Приложението(ята), трябва да премахнете Приложението(ята) от него;

г) нарушавате наши или на трета страна права на интелектуална собственост при използването на Услугата, Приложението(ята) или тяхно Съдържание;

д) фреймвате или използват всякакви фрейм техники, за да прикрепвате Услугата, Приложението(ята) или някаква част от тях;

е) предприемате действие, което по наше усмотрение поставя необосновано или непропорционално голямо натоварване на нашите сървъри или друга инфраструктура; или

ж) използвате Услугата, Приложението(ята) по начин, който може да причини или има вероятност да причини по някакъв начин прекъсване, повреда или нарушаване на достъпа до или използването на Услугата или Приложението(ята).

7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА

Вие носите отговорност за конфигурирането на вашите информационни технологии, компютърни програми и платформа, за да имате достъп до нашата Услуга (включително Приложението(ята)). Трябва да използвате свой собствен софтуер за защита от вируси. Подробности, свързани с всички минимални изисквания за вашето устройство (включително изискванията за операционната система или паметта на Приложението(ята)), са както е описано в AppStore; ако вашето устройство не отговаря на тези минимални изисквания, Приложението(ята) може да не работи на вашето устройство. Ваша отговорност е да проверите дали вашето устройство отговаря на минималните изисквания, преди да изтеглите Приложението(ята).

8. СВЪРЗВАНЕ КЪМ НАШАТА УСЛУГА

8.1 Можете да се свържете с нашия уебсайт, при условие че го направите по начин, който е честен и законен, и не уврежда репутацията ни или се възползва от него. Не трябва да установявате връзка по начин, по който да предлагате каквато и да е форма на сдружаване, одобрение или утвърждаване от наша страна, когато такава не съществува.

8.2 Ако желаете да използвате нашия уебсайт, Приложение(я), Съдържание или Услуга, различни от посочените по-горе, моля, свържете се с: contact@uMotif.com.

9. ВРЪЗКИ И РЕСУРСИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В УСЛУГАТА

Чрез Услугата може да имате възможност да се свържете с други уебсайтове, които не са предоставени от uMotif. Ние нямаме контрол върху естеството, съдържанието и наличността на тези сайтове, и ние не носим отговорност и не сме проверили и одобрили тяхното съдържание или техните политики за поверителност (ако има такива). Включването на някакви връзки не предполага препоръка или не одобрява изразените в тях възгледи. Такива независими сайтове следва да използвате по своя собствена независима преценка.

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

10.1 Ние сме отговорни пред вас за предвидимите загуби и щети, причинени от нас. Ако не спазим настоящите Условия, ние сме отговорни за загубата или вредите, които претърпявате, което е предвидим резултат от нарушаването на настоящите Условия или от неспособността ни да използваме разумни грижи и умения, но не носим отговорност за каквито и да е загуби или щети, които не са предвидими. Загуба или щета е предвидима, ако е очевидно, че това ще се случи или ако в момента, в който сте приели настоящите Условия, ние и вие сме знаели, че може да се случи.

10.2 Нищо в настоящите Условия за ползване не изключва или ограничава нашата отговорност към вас, когато това би било незаконосъобразно. Това включва отговорност за смърт или телесна повреда, произтичащи от небрежност, измама или измамно изопачаване от наша страна.

10.3 Ние не носим отговорност за бизнес загуби. Приложението(ята) е предназначено за домашна и лична употреба. Ако използвате Приложението(ята) с цел търговия, бизнес или препродажба, ние не носим отговорност пред вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнес или загуба на бизнес възможност.

10.4 uMotif не може да носи и не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от невъзможността ви да продължите своята здравна програма, пътека или лечение, както е назначено от вашите медицински специалисти. Ние не сме лекари и Приложението(ята) и Услугата не заменят вашия обичаен доставчик на здравни услуги. Ние просто предоставяме технология, която да ви помогне да проследявате вашите данни, обикновено като част от изследователски проект или проучване, или с медицински, здравен или друг специалист, който може да бъде наш партньор.

10.5 Приложението(ята) и Услугите се предоставят само за целите на събирането на данни. Те не предлагат никаква форма на съвети или насоки, на които трябва да разчитате. Преди да започнете някаква здравна програма, изследователски проект, проучване или пътека, трябва да получите съвет от професионалист или специалист. Информацията, предоставена чрез Приложението(ята) и Услугата, не представлява медицински съвет или не действа като заместител на медицинско лечение – Приложението(ята) и Услугата предоставят само инструмент за проследяване на данните на потребителя.

10.6 Трябва да проверите дали Приложението(ята) и Услугата са подходящи за вас. Приложението(ята) и Услугата не са разработени, за да отговорят на вашите индивидуални изисквания. Моля, проверете дали инструментите и функциите на Приложението(ята) и Услугата (както е описано в AppStore) отговарят на вашите изисквания.

11. ДРУГИ ВАЖНИ УСЛОВИЯ

11.1 За да се свържете с нас в писмена форма, изпратете ни вашето съобщение по имейл на: contact@uMotif.com

11.2 Ние не носим отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на някое от нашите задължения по настоящите Условия, причинено от действие или събитие извън нашия разумен контрол, включително отказ на публични или частни далекосъобщителни мрежи („Събитие извън наш контрол“). Ако възникне Събитие извън нашия контрол, което засяга изпълнението на нашите задължения съгласно настоящите Условия:

а) нашите задължения по настоящите Условия се преустановяват за периода на Събитието извън нашия контрол; и

б) ще положим разумни усилия, за да намерим решение, с което задълженията ни по настоящите Условия да бъдат изпълнявани, въпреки Събитието извън нашия контрол.

11.3 Ние можем да прехвърлим нашите права и задължения съгласно настоящите Условия на друга организация. При всички положения ще ви уведомим писмено, ако това се случи, и ще гарантираме, че прехвърлянето няма да засегне вашите права или нашите задължения съгласно настоящите Условия.

11.4 Можете да прехвърляте вашите права или задължения на друго лице съгласно настоящите Условия за ползване, само ако сме дали съгласието си в писмена форма.

11.5 Лице, което не е страна по настоящите Условия, няма право да прилага нито една разпоредба от тези Условия.

11.6 Ако не успеем да изискаме от вас да изпълнявате някое от задълженията си съгласно настоящите Условия или ако не прилагаме правата си срещу вас, или ако отлагаме това, това няма да означава, че сме се отказали от правата си срещу вас и няма да означава, че не е необходимо вие да спазвате тези задължения. Ако се откажем от неизпълнение на задължение от ваша страна, ние ще го направим в писмена форма и това няма да означава, че автоматично ще се откажем от всяко неизпълнение от ваша страна на по-късен етап.

11.7 Всяка от разпоредбите на тези Условия действа отделно. Ако някой съд или компетентен орган реши, че някоя от тях е незаконна или неприложима, останалите разпоредби ще продължат да имат пълна сила и действие.

11.8 Настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие с английския закон.

11.9 Като потребител, ако пребивавате в Европейския съюз и ние насочваме Услугата към държавата членка, в която пребивавате, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на правото на държавата, в която пребивавате. Нищо в настоящите Условия, включително точка 11.8, не засяга правата ви като потребител да разчитате на такива задължителни разпоредби на местното законодателство.

11.10 Ако желаете да получите повече информация за онлайн разрешаването на спорове, моля, следвайте тази връзка към уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Тази връзка се предоставя само с информационна цел, както се изисква от Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Ние не сме задължени да участваме в онлайн решаване на спорове.