PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Samenvatting van hoe wij uw gegevens gebruiken

 • uMotif Limited (“uMotif”/“wij”/“ons”) gebruikt uw persoonsgegevens om gegevens bij te houden en te analyseren die door u in onze Apps zijn opgeslagen, onder meer voor gebruik in onderzoeksprojecten en studies en met zorgverleners.
 • De gegevens worden gedeeld met medische professionals, zorgverleners of andere professionals die u uw toestemming verleent om toegang te krijgen tot uw gegevens. Als u deelneemt aan een wereldwijd onderzoek, project of programma kunnen uw gegevens worden verstuurd naar een internationale dataset of gegevensbank buiten het land waar u woont. U wordt duidelijk geïnformeerd als uw gegevens op deze manier zullen worden gebruikt.
 • Wanneer wij op uw toestemming vertrouwen, zoals voor het bijdragen van uw gegevens aan wetenschappelijke studies, het verzenden van uw gegevens naar onderzoeksdatasets of het verzenden van uw gegevens naar derden, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.
 • Onze Apps en Diensten zijn ontworpen om u te helpen uw gegevens bij te houden, meestal als onderdeel van een onderzoeksproject of studie, of met een medische professional, zorgverlener of andere professional, die onze partner kan zijn. Toegang tot de Apps en Diensten kan daarom aan u beschikbaar worden gesteld via een van onze partners.
 • Wij zijn van mening dat u eigenaar moet zijn van de gegevens die u in onze apps invoert en dat uw gegevens alleen gebruikt mogen worden door u en professionele clinici en/of onderzoekers waar dit deel uitmaakt van de studie, het project of de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Uw gegevens worden niet verkocht of verzonden naar andere partijen die niet betrokken zijn bij de specifieke studie, het project of het programma waar u deel van uitmaakt.

Wat valt er onder dit beleid?

We ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden softwaretoepassingen (de “App(s)”) om mensen te helpen hun gegevens bij te houden, waaronder voor gebruik in onderzoeksprojecten en studies en met zorgverleners. We creëren onze eigen uMotif-Apps en we werken samen met partners om met behulp van onze technologie apps met een merknaam te maken, zodat onze partners deze beschikbaar kunnen stellen aan hun klanten. Onze partners kunnen bijvoorbeeld zorgverleners, onderzoeksinstellingen en farmaceutische bedrijven omvatten. Wanneer wij of onze partners een onderzoeksprogramma uitvoeren met behulp van onze Apps en u zich aanmeldt voor dat onderzoeksprogramma, zullen wij gegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met het kader van de activiteiten voor dat onderzoeksprogramma of -project (die wij of onze partners schriftelijk zullen verstrekken voordat u met deelname akkoord gaat). Wanneer een van onze partners een onderzoeksprogramma of -project uitvoert met gebruik van onze Apps, hebben ze toegang tot uw gegevens voor de doeleinden van dat onderzoeksprogramma of -project. Indien u vragen hebt over een onderzoeksprogramma of -project waaraan u deelneemt of over de gegevens die over u worden verwerkt voor dat onderzoeksprogramma of -project, neem dan contact op met de opdrachtgever van dat onderzoeksprogramma of -project. Onze Apps, Sites en Diensten kunnen links bevatten naar en van de online eigendommen van onze klanten, partnernetwerken, adverteerders en gelieerde bedrijven of andere derden. Als u een link volgt naar een van deze online eigendommen, gelieve er rekening mee te houden dat deze online eigendommen hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid kunnen en zullen aanvaarden. Controleer dit beleid zorgvuldig voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt. Dit beleid beschrijft hoe uMotif gebruik maakt van uw gegevens met betrekking tot:

 • onze Apps zodra u een van de Apps hebt gedownload op uw mobiele telefoon of draagbaar apparaat (“Apparaat”);
 • alle diensten die toegankelijk zijn via de Apps (onze “Diensten”); en
 • al onze websites, inclusief zonder beperkingen de uMotif-website op: www.uMotif.com en alle subdomeinen en paden (onze “Sites”).

Het beschrijft ook uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen een deel van de verwerking die uMotif uitvoert. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in de rubriek "Welke rechten heb ik?".

Onze kernprincipes

EIGENAARSCHAP - U bent eigenaar van uw gegevens

KEUZE- U bepaalt zelf hoeveel persoonsgegevens u verstrekt bij het gebruik van de Apps

TRANSPARANTIE - we zullen u altijd meedelen welke gegevens we over u bewaren en wat we met deze gegevens doen

Welke informatie verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u wanneer u met ons en onze Apps, Diensten en websites communiceert. We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren of enquêtes in te vullen op onze Site of Apps. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze Sites of Apps en een account opent, een bericht plaatst of verdere diensten aanvraagt. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem meldt bij onze Sites, Apps of Diensten.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen wij deze correspondentie bewaren.
 • Wanneer u onze Sites of Apps bezoekt of met onze Diensten communiceert, kunnen wij (en onze andere dienstverleners) gebruik maken van verschillende technologieën die automatisch of passief informatie verzamelen over de manier waarop onze Diensten worden bezocht en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Gebruiksgegevens kunnen bestaan uit:
  • het type mobiele apparaat dat u gebruikt (bijv. u gebruikt een Apple- of een Samsung-apparaat);
  • een unieke apparaat-ID (bijvoorbeeld het IMEI-nummer van uw apparaat, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het apparaat of het mobiele telefoonnummer dat met het apparaat gebruikt wordt);
  • mobiele netwerkinformatie (bent u bijvoorbeeld op het 3-netwerk of het Vodafone-netwerk?);
  • uw mobiele besturingssysteem (bijv. gebruikt u een iPhone of een Android?);
  • uw IP-adres en HTTP-verwijzingsinformatie (bijv. de pagina die wordt geserveerd, de tijd, verwijzende URL's);
  • het type mobiele browser dat u gebruikt (bijv. gebruikt u de Chrome- of Safari-browser?);
  • instelling van de tijdzone (bijv. GMT, EST?);

Gebruiksgegevens helpen ons om onze gebruikers beter te begrijpen en de inhoud aan te passen aan hun behoeften en interesses. Gebruiksgegevens zijn statistische gegevens over de browsingactiviteiten en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkel individu. U kunt er zeker van zijn dat wij de Gebruiksgegevens als persoonsgegevens zullen behandelen als wij deze met u als specifieke en identificeerbare persoon combineren.

Welke informatie ontvangen we van derden?

Het kan gebeuren dat we informatie over u van derden ontvangen. In het bijzonder kunnen wij uw naam of e-mailadres ontvangen van een zorgverlener, een ziekenhuis of zorgcentrum, een onderzoeker of de opdrachtgever van een project om u uit te nodigen om gebruik te maken van de uMotif-diensten. Alle informatie die u van derden ontvangt, wordt op dezelfde manier verwerkt als de gegevens die u in de uMotif-diensten invoert.

Hoe gebruiken we de informatie die door uMotif wordt verzameld of die we van derden ontvangen, en wat is de wettelijke basis voor dit gebruik?

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een contract, of het nemen van stappen gekoppeld aan een contract: dit is relevant wanneer u instemt met deelname aan een wetenschappelijke studie, een project of een programma. Dit omvat:
  • Een nieuw account aanmaken
  • het verifiëren van uw identiteit om toegang te krijgen tot uw account;
  • het delen van uw gegevens die in onze Apps zijn ingevoerd met professionele geautoriseerde gebruikers;
  • het communiceren met u over de wetenschappelijke studie, het project of de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld;
  • het verlenen van klantenservice en het regelen van de levering of andere levering van producten, informatie of diensten met betrekking tot de wetenschappelijke studie, het project of het programma waarvoor u zich heeft aangemeld;
 • Zoals vereist door uMotif om zaken te doen en met name om onze legitieme belangen uit te oefenen:
  • Wij zullen uw gegevens gebruiken om u te voorzien van relevante informatie, producten en/of diensten die u mogelijk aanvraagt of waarvan wij besluiten dat ze aan uw behoeften voldoen. Wij kunnen u bijvoorbeeld manieren voorstellen om uw deelname te bevorderen aan een wetenschappelijke studie of om het meeste uit uw programma voor patiëntenondersteuning te halen;
  • wij controleren het gebruik van onze websites en online diensten en gebruiken uw informatie om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en websites te controleren, te verbeteren en te beschermen, zowel online als offline, en om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Sites en Apps op de meest doeltreffende manier aan u en op uw computer wordt gepresenteerd;
  • wij gebruiken informatie die u verstrekt om onze website, producten of diensten voor u te personaliseren en u te informeren over wijzigingen in onze Sites, Apps of Diensten;
  • we kunnen geaggregeerde gebruikersstatistieken, demografische informatie en Gebruiksgegevens die u niet specifiek identificeren, verstrekken aan derden. Wij kunnen uw Gebruiksgegevens combineren met die van andere gebruikers van onze producten en diensten en deze trendinformatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm delen met of verstrekken aan derden. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens gebruiken als onderdeel van een geaggregeerd nummer om een universiteit, academische instelling of ziekenhuis te helpen met hun medisch onderzoek;
  • we kunnen ook informatie van u gebruiken en combineren met informatie die door onze andere gebruikers van onze producten en diensten wordt verstrekt om ons te helpen het ontwerp en de levering van onze softwaretools te verbeteren, waardoor de doeltreffendheid voor alle gebruikers wordt verhoogd. Gegevens worden meestal in anonieme vorm geanalyseerd door werknemers en contractanten van het bedrijf om onze producten te verbeteren;
  • we controleren klantaccounts om fraude, terrorisme, verkeerde voorstelling van zaken, beveiligingsincidenten of misdaad te voorkomen, te onderzoeken en/of te melden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
  • wij gebruiken informatie die u verstrekt om klachten van u of van anderen te onderzoeken, over onze website of onze producten of diensten;
  • we zullen gegevens gebruiken in verband met juridische claims, naleving, regelgevende en onderzoeksdoeleinden indien nodig (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken); en
  • we gebruiken gegevens van sommige personen om hen uit te nodigen om deel te nemen aan wetenschappelijke studies;
 • Waar u ons toestemming voor geeft:
  • wij plaatsen cookies en gebruiken soortgelijke technologieën in overeenstemming met ons Cookiebeleid (hieronder) en de informatie die aan u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt]
  • in andere gevallen waarin wij u om toestemming vragen, zullen wij de gegevens gebruiken voor het doel dat wij op dat moment toelichten.
 • Voor doeleinden die wettelijk verplicht zijn:
  • waar we ouderlijke toestemming nodig hebben om online diensten te verlenen aan kinderen jonger dan 16 jaar. De meeste van onze websites zijn echter niet ontworpen voor kinderen jonger dan 16 jaar.
  • Als reactie op verzoeken door overheden of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.

Intrekken van toestemming of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing

Overal waar wij op uw toestemming vertrouwen, kunt u deze altijd intrekken, hoewel wij andere wettelijke gronden kunnen hebben voor de verwerking van uw gegevens voor andere doeleinden, zoals hierboven beschreven. In sommige gevallen kunnen we u direct marketing sturen zonder uw toestemming, waar wij vertrouwen op onze legitieme belangen.

Met wie, waar en wanneer delen we deze gegevens?

Onze Apps en Diensten zijn ontworpen om u te helpen uw gegevens bij te houden, meestal als onderdeel van een onderzoeksproject of studie, of met een medische professional, zorgverlener of andere professional, die onze partner kan zijn. Toegang tot de Apps en Diensten kan daarom aan u beschikbaar worden gesteld via een van onze partners.

Bij de registratie voor het gebruik van de Apps en Diensten zult u een unieke registratiecode hebben gebruikt. Deze unieke registratiecode koppelt uw uMotif-account aan een of meer van onze online eigendommen of online eigendommen van onze partners. Uw uMotif-account kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een specifieke databank voor een wetenschappelijke studie of voor een bepaald ziekenhuis of een dokterspraktijk. Uw gegevens kunnen worden ingezien door alle geautoriseerde professionele gebruikers van de online eigendommen waar uw account aan gekoppeld is (onderzoekers, sitebeheerders, artsen, verpleegkundigen, praktijkverantwoordelijken, diëtisten, enz.). Uw gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers die patiënten zijn, tenzij u hiervoor kiest. Het kan ook mogelijk zijn dat uw clinici of zorgverleners gegevens aan uw account toevoegen (bijvoorbeeld een dagboeknotitie of een nieuwe taak) en ook alle gegevens bekijken die u hebt ingevoerd. Als u niet wilt dat uw gegevens door iemand anders worden bekeken, stuur dan een e-mail naar contact@uMotif.com. U moet echter weten dat dit van invloed kan zijn op hoe u en uw clinici en/of onderzoekers de Dienst gebruiken.

Als u toegang hebt tot de Apps en Diensten via een uMotif-partner en die partner beëindigt zijn contractuele relatie met uMotif, dan is het mogelijk dat u via deze partner geen toegang meer heeft tot de Apps en Diensten. Gegevens die werden geüpload wanneer u gebruikmaakte van de Apps en Diensten via de Partner zijn mogelijk ook niet meer toegankelijk. Als u meer informatie wenst over de vraag of u na beëindiging van onze contractuele relatie met de betreffende partner nog steeds toegang heeft tot de Apps en Diensten, kunt u contact opnemen met contact@uMotif.com.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavingsfunctionarissen indien dit vereist is voor de bovengenoemde doeleinden, indien de wet dit vereist of indien dit vereist is voor de juridische bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens worden ook gedeeld met derde dienstverleners, die ze namens uMotif voor de hierboven genoemde doeleinden zullen verwerken. Tot deze derden behoren aanbieders van website hosting, onderhoud, callcenterdiensten (indien dit deel uitmaakt van een specifiek project of programma waaraan u deelneemt) en diensten voor identiteitscontrole indien dit een essentieel onderdeel van uw project of programma is.

In het geval dat het bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, zullen uw gegevens worden bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseur van elke potentiële koper en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

Onze diensten worden wereldwijd verstrekt aan studies, projecten en programma's. De gebruikersgegevens worden over het algemeen opgeslagen in de EU of de VS, afhankelijk van elke studie, project- of programmalocatie of vereiste en u wordt van geval tot geval op de hoogte gesteld van dergelijke regelingen.

Wanneer informatie buiten de EER wordt overgedragen aan een belanghebbende of verkoper in een land dat niet is gebonden aan een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, worden de gegevens adequaat beschermd door de standaardcontractbepalingen die door de EU-Commissie zijn goedgekeurd, door een passende certificering van het privacyschild of door bindende bedrijfsregels van een verkoper inzake de verwerking van gegevens. Een exemplaar van het desbetreffende mechanisme kan voor uw beoordeling worden verstrekt op verzoek bij contact@uMotif.com.

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht om ons een exemplaar te vragen van uw persoonsgegevens; het corrigeren, verwijderen of beperken (stoppen met actieve) van verwerking van uw persoonsgegevens; en om de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor een contract of met uw toestemming te verkrijgen in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat, en om ons te vragen om deze gegevens met een andere verwerkingsverantwoordelijke te delen (door te sturen).

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (met name waar we de gegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke vereiste te voldoen, of waar we de gegevens gebruiken voor direct marketing).

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld indien het inwilligen van uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om informatie te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of als wij dwingende legitieme belangen hebben bij het bewaren van deze informatie.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Bij onopgeloste problemen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een EU-gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt of de plaats waarvan u denkt dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden.

Voor registratie in onze Apps en Diensten en de verificatie van uw identiteit is het verstrekken van informatie verplicht: als er geen relevante gegevens worden verstrekt, kunnen we geen nieuw account aanmaken, u registreren in uw studie, project of programma of u veilig aanmelden bij een bestaand account. Alle andere bepalingen van uw informatie zijn optioneel. Als u echter uw informatie niet verstrekt, kan uw ervaring met het gebruik van onze Apps en Diensten mogelijk beperkt zijn en is het mogelijk dat u niet alle voordelen van het gebruik van onze Diensten met uw zorgverlener of onderzoeksteam verkrijgt.

Hoe neem ik contact met u op?

We hopen dat we uw vragen over de manier waarop we uw gegevens verwerken kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over hoe wij uw gegevens verwerken of u wilt afmelden voor direct marketing, kunt u contact opnemen via contact@uMotif.com of door te schrijven naar uMotif Limited, 15th Floor, WeWork, 10 York Road, London, SE1 7ND, Verenigd Koninkrijk.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO@uMotif.com.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Als u wilt stoppen met het gebruik van uw uMotif-account, kunt u deze deactiveren of verwijderen. Het deactiveren van uw account schort uw account tijdelijk op, maar wij verwijderen geen van uw gegevens. U kunt uw account deactiveren door een e-mail te sturen naar contact@uMotif.com met als onderwerpregel ‘Account deactiveren’. Wanneer u een account verwijdert, wordt deze permanent verwijderd uit uMotif. Dit proces is onomkeerbaar. Het duurt normaal gesproken ongeveer 48 uur om een account te verwijderen, maar sommige informatie kan tot 6 maanden in back-ups en logbestanden bewaard blijven. U moet uw account alleen verwijderen als u zeker weet dat u het nooit wilt reactiveren. U kunt uw account verwijderen door een e-mail te sturen naar contact@uMotif.com met als onderwerpregel ‘Accountverwijdering’.

Waar wij registratiegegevens verwerken, doen wij dit zolang u een actieve gebruiker van onze Apps en Diensten bent en nog 6 jaar daarna.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken we de gegevens totdat u ons vraagt om te stoppen en gedurende een korte periode daarna (zodat wij uw verzoeken kunnen implementeren). We houden ook bij dat u ons gevraagd heeft om u geen direct marketing te sturen of om uw gegevens voor onbepaalde tijd te verwerken, zodat wij uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken in verband met het uitvoeren van een contract, een project of wetenschappelijk onderzoek, bewaren we de gegevens gedurende 6 jaar na uw laatste interactie met ons.