Om uMotif

Den här appen är framtagen för att hjälpa dig att följa och få en bättre förståelse om din hälsa. Om du använder den här appen kan de hjälpa dig och dina läkare att ta bättre hand om dig.

Genom att använda den här appen regelbundet så kan du få en bild av din hälsa över ett längre perspektiv. Folk strävar oftast mot att använda appen varje dag, men du kan använda den så ofta du vill.

Din rapport sammanställer viktiga data som kan användas av läkare, vårdnadshavare och familjemedlemmar för att se hur du mår.

Vetenskapliga studier har visat att folk som håller reda på sin hälsa hjälper dem att sköta den och uppnå deras mål. Vi hoppas att du blir hjälpt av att använda den här appen.

Utvecklingen av den här appen har stöttats av UK Department of Health Small Business Research Initiative.