Om uMotif

Denne appen er designet for å hjelpe deg med å spore og bedre forstå din helse og trivsel. Bruk av appen kan hjelpe både deg og dine klinikere til å passe på deg selv bedre.

Ved å bruke appen regelmessig kan du bygge opp et bilde av helsen din over tid. Folk tar ofte sikte på å bruke appen hver dag – men du kan bruke den så ofte du vil.

Din rapport oppsummerer nøkkeldata som kan brukes sammen med klinikere, omsorgspersoner og familiemedlemmer til å reflektere over hvordan du har hatt det.

Vitenskapelige studier har vist at sporing hjelper folk å håndtere helsen sin og nå sine mål. Vi håper at denne appen vil være en hjelp for deg.

Utviklingen av denne appen er støttet av UK Department of Health Small Business Research Initiative (Storbritannias avdeling for små bedrifters forskningsinitiativ for helse).